وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبها

شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 22


و كل شرعت له شریعة و نهجت له منهاجا(76)

 و بـه هـر یـك آئین و شریعتى ، و طریقه و روشى عطا فرمودى 

شـرح :

 اصـل مـعناى شریعت عبارت از راه آب است، و تشبیه دین هم به آن بدان جهت اسـت كـه دیـن هـم راه وصـول و رسـیـدن بـه حـیـات ابـدى اسـت.

 لكـل جـعـلنـا منكم شرعة و منهاجا ...(مائده آیه 48)

براى هر گروهى از شما آئین و روشى مقرر كردیم. 

سپس مى فرماید : 

و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة و لكن لیـبـلوكـم فـیما آتكم 

و اگر خدا میخواست شما را یك امت قرار داده بود یعنى یك امت متحد (در احكام و دستورات، در همه ادوار و اعصار و بدون نسخ و تغییر قرار میداد) ولى براى اینكه شما را در آنچه داده امتحان كند  اینگونه قرار داد.

البـّتـه اصـل دیـن كـه عـبارت از اعتقاد به یگانگى حضرت احدیت ، و صفات جمالیه و جـلالیـه، و اعـتـقـاد بـه قـیـامـت و روز حـسـاب و جـزا ، و متصف بودن به اخلاق و صفات پـسـنـدیـده ، و انـجـام عـمـل خـیـر و نـیـك ، و مـنـزه بـودن از اخـلاق رذیـله و اعـمـال زشـت و قـبـیـح اسـت . 

تـمـام ادیـان در ایـن اصـول مـتـحـدنـد و اتـفـاق دارنـد همچنانکه :

 قال الله تعالى : 

قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم الا نعبد الا الله و لا نـشـر بـه شـیـئا و لا یـتـخـذ بـعضنا بعضا اءربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باءنا مسلمون (آل عمران 64)

بـگـو اى اهـل كتاب (یهود و نصارى و مجوس ) بیائید به سمت كلمه اى كه بین ما و شما یـكـسـان اسـت (پـیـروى كـنـیم آنچه را كه تمام پیغمبران در دعوت به آن متفقند ، و هم كتب آسـمـانـى نـسـبـت بـآن مـتـحدند) و آن اینكه جز خداى یگانه را پرستش نكنیم ، و چیزى را شریك او قرار ندهیم (و موجودى را جز او معبود خود نگزینیم) . و بعضى از ما بعضى را بـه جـاى خـداوند متعال ارباب خود نگیریم. و اگر ( با وجود این حقیقت و ظهور بینه) از ایـن حـق روى گـردان شدند، پس شما ( اى مسلمانان بآنان ) بگوئید شاهد و گواه باشید كه ما مسلمان و تسلیم فرمان خدا هستیم) 

ایـن اسـت مـعـنـى اسـلام كـه مـى فـرمـایـد : ان الذیـن عـنـدالله الاسـلام ... - آل عمران آیه 19 - كه همان اقرار و اعتقاد بتوحید و صفات ( جمالیه و جلالیه ) او است. و اقـرار بـه مـعـاد و پیروى از دستوراتش كه به وسیله پیامبر اسلام كه خاتم پیغمبران است ابلاغ شده. و هر كس دین دیگرى غیر از این دین داشته باشد از او هرگز پذیرفته نـمـیـشـود كـه فـرمـوده : 

و مـن یـبـتـغ غـیـر الاسـلام دیـنـا فـلن یقبل منه ... - آل عمران آیه 85 - 
پـس مـامـوریـت اصـلى و عـمـده تـمـام انـبـیـاء و پیغمبران هم یكى بوده، و همگى در این ماموریت متحدند :

 ... و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزكوة و كانوا لنا عابدین -انبیاء آیه 73- 

و مـا بـه آنـان انجام كارهاى نیك ، و بر پا داشتن نماز ، و دادن زكات را وحى كردیم ، و همه پرستندگان ما بودند.

البـتـه اخـتـلاف در شـریـعـت آنـان فـقـط در كـیـفـیـت بـعـضـى اءعـمـال و افـعـال بـوده ، كـه بـه مـقـتـضـاى مـحـیـط و عـصـر و زمـان خـود حاصل میشده است. و تكمیل این دین ( اسلام ) بوسیله پیغمبر اسلام انجام گرفت. 

و لذا این مـامـوریـت هـم خـاتـمـه یـافته است . چنانكه فرموده : الیوم اكملت لكم دینكم و اءتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا - مائده آیه 3 -

امـروز دیـن شما را برایتان كامل كردم ، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ، و دین اسلام را براى شما پسندیدم.(77)

در مـجلد 15 بحار ( باب الشرایع ) ص 189 (78) از حضرت امام صادق علیه السلام روایـت شـده كـه فـرمـود : 

خـداونـد مـتـعال به پیغمبر اسلام همان شرایع نوح و ابراهیم و مـوسـى و عـیـسـى عـلیـه السـلام را عـطـا فـرمـود ، كـه عبارت است از :

 توحید ، و اخلاص عـمـل ، و رهـا كـردن هر نوع شرك و بت پرستى، و باقى بودن بر فطرت سالم و آئین پاك ... .
فـائده - البـتـه مـقـصـود از ارسـال رسـل ، و انـزال كـتب ، همان ارشاد ، و هدایت خلایق به مـصـالح و مـفـاسـد فـردى و اجـتماعى انسان ، راجع به سعادت دنیا و آخرت است . و دیگر اتـمـام حـجـتـى بـاشد از طرف خدا به آنان .... لئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسـل ... -نـسـاء165-

 پـس وظـیـفـه انـبـیـاء بشارت دادن به نعیم جاوید ، و تـرسـانـدن از عـذاب الهـى اسـت . خـواه افـراد بـشـر بـه فـرمـایـشات آنان گوش دهند و عمل كنند و یا اعراض نمایند . در هر حال حجت از طرف خدا برایشان تمام شده ، و راه عذر و بهانه آنان مسدود گشته ، و نمیتوانند بگویند چرا براى ما پیغمبرى نفرستادى، كه ما را هـدایـت كـنـ ، تـا بـه ایـن عـذاب گـرفـتـار نـشـویـم.

 و لذا خـداونـد عـزّوجـل هـم در قـرآن مـجیدش پس از بیان اسامى جمعى از پیغمبران مى فرماید : 

رسلا مـبـشرین و منذرین لئلا یكون للناس حجة -نساء آیه 165- 

رسولانى مژده دهنده ، و بیم كننده فرستادیم ، تا اینكه بعد از پیغمبران ، دیگر حجتى براى مردم باقى نباشد. 

و در سـوره آیـه 134 مـى فـرمـاید : 

و لو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزى

و اگـر مـا آنـانـرا قـبـل از نـزول قرآن ، یا بعثت پیغمبر اسلام ، به عذابى هلاكشان كرده بودیم، محققا میگفتند : پروردگارا چرا پیامبرى را براى هدایت ما نفرستادى، تا پیش از آنكه ذلیل و رسوا شویم ، آیه هاى تو را پیروى كنیم.

حاصل آنكه ارسال رسل و انزال كتب از طرف خداوند متعال براى چند امر است :

اول : اقامه دین حق و حفظ مقررات آن.

دوم : اتمام حجت بر بندگان خدا تا جاى عذرى باقى نباشد.

سـوم : ثـابـت بـودن حـق در جـهـان و غـلبـه آن بـر بـاطـل . و از ایـن نـظـر در هـر زمـانـى یـك نـوع حـجـتـى از طـرف خـداونـد متعال میان خلق خدا هست ، كه اگر نباشد ، شرایع و امور حقه كه مورد تكلیف است بواسطه دست اندر كارى هوى پرستان ،و دنیا خواهان آلوده و به تدریج دستخوش تغییر شده و از میان میرود.

چـهـارم : آنـكـه كـسـى نتواند اعتراض كند و بگوید چرا منذرى نفرستادى و علامت راهنمائى اقـامـه نكردى تا او را متابعت كنیم ، و به این ذلت و رسوائى مبتلا نشویم.

 و ان من امة الا خـلافـیـها نذیر -فاطر24- 

و هیچ امّتى نیست مگر اینكه در میانشان منذر و بیم رسانى بوده است.

......................................................................................................
[76]براى تحقیق در بیان و توضیح بیشتر این آیات به تفاسیر معتبره مراجعه شود.

[77]و هـمین است سر خاتمیت پیغمبر اسلام كه در آیه 40 سوره احزاب آمده است . خواه خاتم به كسر تاء به معناى
وصفى و اسم فاعل باشد ، و خواه به فتح تاء كه ذاتى بوده و هر چیزى را گویند كه با آن چیزى را مهر كنند . و چون خاتم به نبوت است پس خاتم رسالت خواهد بود . زیرا نبوت گرفتن اخبار غیب است ، و رسالت پیام آن اءخبار است . پس وقتى كه اخبار غیب منقطع شود ، و نبوتى نباشد ، قهرا رسالتى هم نخواهد بود .
[78]مجلد 68 چاپ جدید ص 317 به نقل از محاسن برقى .
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 30 آبان 1396
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic