وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبها


پاورقی-کتاب قرآن شناسی

جلد 1-قسمت اوّل

 1-طباطبایى، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هفتم، 1374ش صص91ـ92

 2-مرتضى مطهرى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 5
 3-قصص 28، آیه 7
 4-آل عمران 3، آیات 42 و 43
 5-فصلت 41، آیات 2 و 4 ؛ مریم (19)، آیه 97

 6-مثنوى، دفتر چهارم، ابیات 3470 ـ 3472

 7-ص 38، آیه 29 ؛ محمد (47)، آیه 24

 8-براى آگاهى بیشتر در این باب نكا: مقالات، استاد محمد شجاعى سروش، چاپ دوم 1371 ش، ج اول، صص 89-98
 9-ابراهیم14، آیه4؛ نگا: مصباح یزدى، محمدتقى، قرآن شناسى، (تحقیق وتدوین: محمود رجبى)، ص 98

 10-جوادى آملى، عبداللّه ، تفسیر موضوعى قرآن كریم، قم: اسراء، ج 1، صص 353ـ355

 11-ابراهیم14، آیه 4؛ مریم(19)، آیه 97؛ دخان(44)، آیه58؛ اعلى(87)، آیات 17، 18، 22 و 32؛ قمر(54)، آیه 40؛ احقاف(46)، آیه 12؛ فصلت(41)، آیات 2 و 3؛ رعد(13)، آیه 37 و ... . نگا: طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 17، ص 359

 12-جوادى آملى، عبداللّه ، تفسیر موضوعى قرآن كریم، ص 45ـ46

 13-براى آگاهى بیشتر ر.ك: مجله بینات و مجله مترجم ویژه نامه قرآن.

 14-ر.ك: رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 649

 15-بحارالانوار، ج 25، ص 29

 16-ارباب معرفت، ص 109

 17-به نقل از استاد دكتر محمد جواد شریعت

 18-نگا: ثامنى، سید مصطفى، وجوه اعجاز قرآن (مجموعه مقالات دومین كنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن كریم، صص 168 ـ 178

 19-سعیدى روشن، محمد باقر، تحلیل وحى از دیدگاه اسلام و مسیحیت، صص 22 ـ 28

 20-پژوهشى در عصمت معصومان، ص 109 ـ 112

 21-ر.ك: سبحانى، جعفر، الهیات، ج 2، ص 145، طبع دوم ؛ مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 2، ص 125
 22-رضى موسوى، شریف محمد، همان، حكمت 455

 23-ظاهر، نصیرالدین حسن، الایجاز فى ابطال الاعجاز، الامریكانیة مصربولاق، المطبعة الانكلیزیة، 1912

 24-براى پى بردن به نكات دیگرى كه در آخرین آیه سوره نهفته است به تفاسیر سوره حمد و كتب سرّ الصلوة رجوع كنید.

 25-بقره 2، آیه 179

 26-ر.ك: معرفت، محمدهادى، التمهید، ج 5، ص 60

 27-توبه 9، آیه 32

 28-ر.ك
الف. طباطبائى، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص 118
ب. خویى، ابوالقاسم، ترجمه البیان، بخش اعجاز قرآن
ج. سیوطى، الاتقان، ج 1، ص 372

 29-نحل 16، آیه 64

30-ر.ك: كلینى، كافى، ج 1، ص 53، ح 4

 31-ر.ك: دائره المعارف تشیع، ج 6، حدیث قدسى

 32-ر.ك: فرهنگ فقه، ج 3،ص 267؛الرواشع السماویه، میرداماد،ص 291

 33-سیوطى، الاتقان، ج 1، ص 183، نوع 18

 34-ر.ك
الف. جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآن، ص 163
ب. فصلنامه بینات، ش 28، ص 184
ج. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 365

 35-بلاغى، محمدجواد، آلاء الرحمان، طبع نجف، ج 1، ص 257

 36-تفسیر برهان، ج 1، ص 16، شماره 14 ؛ ق معرفت، محمد هادى، تاریخ قرآن، ص 86

 37-حسینى جلالى، سید محمدرضا، تدوین السنة الشریفه، ص 76

 38-اسعد عبود، صحیفة الزهرا علیهاالسلام، صص 56 ـ 58

 39-معروف الحسنى، هاشم، سیرة الائمة الاثنى عشر، ج 1، ص 98 و 99

 40-مجلسى،محمدباقر،بحارالانوار،تهران:دارالكتب الاسلامیه،ج 2،ص 38ـ 48

 41-همان، ص 38 و 39

 42-همان، ص 43

 43-همان، ص 41

 44-همان، ص 44

 45-حسینى جلالى، سیدمحمدرضا، تدوین السنة الشریفه، ص 77

 46-بحارالانوار، ص 37

 47-همان، ص 44

 48-همان، ص 41 و 42 و 49

 49-همان، ص 39

 50-همان، ص 44 و 48

51-همان، ص 42

 52-آل عمران 3، آیات 42 و 43 و 45
 53-قصص 28، آیه 7.

 54-بحارالانوار، ج 26، ص 66 و 97

55-اعیان الشیعه، ج 1، ص 314 و 315

56-بحارالانوار، ص 48 ـ 38

 57-مانند: اسعد عبود، صحیفة الزهرا علیهاالسلام؛ قیومى اصفهانى، جواد، صحیفة الزهرا علیهاالسلام.

 58-حجر 15، آیه 21

 59-ر.ك: ذاریات51، آیات 24 تا 28

 60-ر.ك: معرفت، محمد هادى، التمهید، ج 1، ص 113

 61-ر.ك: التفسیر الكبیر، ج 5، ص 85

 62-ر.ك: سید قطب، فى ظلال القرآن، ج 2، ص 79

 63-ر.ك: صدوق، الاعتقادات، ص 101 ؛ بحارالانوار، ج 18، ص 250

 64-هود 11، آیه 1

 65-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. المیزان، ج 2، صص 15 و 18، ج 18، ص 139، ج 14، ص 231 و 232
ب. جوادى آملى، قرآن در تفسیر تفسیر موضوعى، صص 72ـ74

 66-ر.ك: معرفت، محمد هادى، التمهید، ج 1، ص 101ـ121

 67-ترجمة البیان، ج 1، ص 346

 68-فصل الخطاب، ص 46

 69-مباحث فى علوم القرآن، ص 73

 70-براى مطالعه بیشتر ر.ك
الف. معرفت، محمد هادى، تاریخ قرآن، صص 84 ـ 139
ب. رامیار، محمد، تاریخ قرآن، ص 407

71-ر.ك: حجتى، سید محمد باقر، پژوهشى در تاریخ قرآن

 72-این عبارت علامه دلالت دارد كه چینش سوره ها به ترتیب كنونى در زمان پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله صورت نگرفت زیرا در این صورت على علیه السلام به گونه اى دیگر قرآن را تدوین نمى كرد

 73-ر.ك
الف. معرفت، محمد هادى، علوم قرآنى، ص 119
ب. حجتى، سید محمدباقر، پژوهشى در تاریخ قرآن كریم، ص 235

 74-زمر 39، آیه 30

 75-نساء 4، آیه 176

 76-مائده 5، آیه 3

 77-بقره 2، آیات 278 ـ 280

 78-همان، آیه 281

 79-ر.ك: حجتى، سید محمد باقر، پژوهشى در تاریخ قرآن

 80-نحل 16، آیه 44

 81-المیزان، ج 12، ص 261

 82-براى آگاهى بیشتر در این زمینه به كتاب هاى علوم قرآنى مراجعه شود؛ از جمله
الف. دزفولى، كمال، شناخت قرآن
ب. بهشتى، محمدحسین، روش برداشت از قرآن
ج. سعیدى روشن، محمدباقر، علوم قرآنى

 83-ر.ك: زمردیان، رضا، فرهنگ واژه هاى قبل اروپایى در فارسى

 84-همان، ص 250 و ر.ك: جوادى آملى، تفسیر ترتیبى، سوره بقره، ذیل آیات 30 ـ 38

 85-مریم (19)، آیه 17

 86-ر.ك: هود 11، آیات 69 ـ 81

 87-طه 20، آیه 12

 88-ر.ك: نقى پور، ولى اللّه ، تدبّر در قرآن، ص 292
 89-طه 20، آیه 24

 90-المیزان، ج 19، ص 154


نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی-پاورقی ها، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 27 آذر 1396
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic