وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبهاپاورقی-کتاب قرآن شناسی

جلد 1-قسمت دوّم 
 91-اسراء 17، آیه 85

 92-معارج 70، آیه 40

 93-ایازى، سید محمدعلى، قرآن و تفسیر عصرى

 94-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. تفسیر المیزان، ج 3، صص 28 ـ 135
ب. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى كلامى اجتهاد
ج. ربانى گلپایگانى، على، معرفت شناسى
د. معرفت، محمدهادى، التمهید، ج 6
ه. رضایى، محمدعلى، تفسیر علمى قرآن

 95-اسراء 17، آیه 45

 96-مفاتیح الجنان، دعاى ابوحمزه ثمالى

 97-مطففین 83، آیات 10 - 14

 98-انعام 6، آیه 7

 99-اسراء 17، آیه 82

 100-روم 30، آیه 10

 101-ابراهیم 14، آیات 1 و 4

 102-نحل 16، آیه 89

 103-ص 38، آیه 87 و انبیاء (21)، آیه 107

 104-ص 38، آیه 29

 105-ر.ك: مطهرى، مرتضى، آشنایى با قرآن، ج 4، ص 134

 106-«آیا به شتر نمى نگرند كه چگونه آفریده شده است»؛ غاشیه 88،آیه 17

 107-براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ك: بوكاى، موریس، مقایسه اى میان تورات انجیل قرآن و علم، ترجمه ذبیح اللّه دبیر

 108-ر.ك: بقره 2، آیه 61

 109-بقره 2، آیه 30

 110-شورى 43، آیه 11

 111-رعد 13، آیه 13

 112-شمس 91، آیات 4 - 1

 113-بقره 2، آیه 151

 114-مائده 5، آیه 116

 115-آل عمران 3، آیه 64

 116-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. طباطبایى، محمدحسین، قرآن در اسلام، دارالكتب الاسلامیه، 1372
ب. جوادى آملى، عبداللّه ، قرآن در قرآن، (مركز نشر اسراء، بهار 1378
ج. همو، انتظار بشر از دین، (مركز نشر اسراء، 1380
د. مدرسى، محمدتقى، مباحثى پیرامون معارف قرآن كریم، (انتشارات محبان الحسین علیه السلام، 1379
هـ. غزالى، محمد، نقش قرآن در جهان معاصر، (انتشارات هه ژار سنندج، 1380

 117-هود 11، آیه 61

 118-بقره 2، آیه 233

 119-همان، آیه 216

 120-بقره 2، آیه 21

 121-عنكبوت 29، آیه 8

 122-احزاب 33، آیه 21.

 123-احزاب 33، آیه 4

 124-احزاب 33، آیه 35

 125-نحل 16، آیه 97

 126-تحریم 66، آیه 11

 127-مائده 5، آیه 15

 128-انعام 6، آیه 59

 129-همان، آیه 38

 130-الزركشى، بدرالدین محمد بن عبداللّه ، تفسیر البرهان فى علوم القرآن، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار احیاء الكتب العربیه، ج 1،ص 529

 131-نحل 16، آیه 89

 132-ر.ك: المیزان فى تفسیر القرآن، ج 14، ص 325
جهت آگاهى بیشتر نگا: رضایى اصفهانى، محمدعلى، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، قم: انتشارات كتاب مبین، چاپ سوم، 1381

 133-اشاره به دو كتاب معروف تفسیرى است كه به شكل افراطى به مسائل علوم و تجربى پرداخته اند: كشف الاسرار النورانیه اسكندرانى و الجواهر فى تفسیر القرآن (طنطاوى

 134-هفده گفتار در علوم قرآنى، ترجمه: سیدحسین حسینى، 93 - 98

 136-نحل 16، آیه 89

 137-ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 2، ص 503

 138-محمد عزة دروزه، تفسیر الحدیث، ج 6، ص 91

 139-عبدالكریم سروش، فربه تر از ایدئولوژى، ص 48، 58 و 122

 139-پیمان، حبیب اللّه ، مجله كیان، شماره 5، ص 27 و 28

 140-حشر 59، آیه 7

 141-نساء 4، آیه 59
142-توبه 9، آیه 122

 143-مكارم شیرازى، ناصر، مجله معرفت، شماره 5، ص 4

 144-كلینى، اصول كافى، ج 1، ص 59

 145-همان

 146-همان

 147-نهج البلاغه، خطبه 158

 148-حسن زاده آملى، حسن، انسان و قرآن، ص 9

 149-رعد 13، آیه 2

 150-طلاق 65، آیه 12

 151-ر. ك
الف. رضایى اصفهانى، محمدعلى، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن
ب. معرفت، محمدهادى، علوم قرآنى، فصل هشتم

 152-رعد 13، آیه 2 ؛ لقمان (31)، آیه 10

 153-حج 22، آیه 5 ؛ مؤمنون (23)، آیه 12

 154-حجر 15، آیه 22

 155-ذاریات 51، آیه 49

 156-جهت آگاهى بیشتر در این زمینه
الف. رضایى اصفهانى، محمدعلى، درآمدى بر تفسیر علمى قرآن، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1375
ب. همو، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، (انتشارات مبین
ج. همو، اشارات اعجازآمیز علمى قرآن، (نشر معارف

 157-شعراء 26، آیه 22

 158-شعرا 26، آیات 224 تا 226

 159-شعرا 26، آیه 227

 161-محمدى رى شهرى، محمد، میزان الحكمة، ج 6، ص 2766، ح 9436

 161-ر.ك: مفید، امالى، ص 76 ؛ بحارالانوار، ج 16، ص 198

 162-ر.ك: بحارالانوار، ج 18، ص 955، طبع كمپانى ؛ جواهرالكلام، ج 14، ص 122

 163-ر.ك: بحارالانوار، ج 18، ص 2

 164-رى شهرى، میزان الحكمة، ج 2، ص 1462

 165-نیك بین، نصراللّه ، اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب، دورود، سیمان وفارسیت، بى تا، ص 48 ؛ به نقل از: اسلام و غرب، ص 106

 A. Guollavome-166

167-The Quran Interpreted, A. J. Arberry, New York. 1974, v.2.p.10
ق: عبدالكریم بى آزار شیرازى، ترجمه تصویر و تفسیرى آهنگین سوره فاتحه و توحید، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم 1374

 168-Geschichte Des Quran. Neeldke. p.56

 169-Mohomet et Le Quran, Hilaire, B.Saint, Paris, 1865 P.127

 170-جهت آگاهى بیشتر در این زمینه نگا
الف. رافعى، مصطفى صادق، اعجاز قرآن، تهران: بنیاد قرآن، 1361
ب. سید قطب، التصویر الفنى فى القرآن
ج. بى آزار شیرازى، عبدالكریم، ترجمه تصویر و تفسیرى آهنگین سوره فاتحه و توحید، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، 1374

 171-نگا
الف. طباطبایى، سید محمدحسین، اعجاز قرآن
ب. مكارم شیرازى، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر
ج. المكى العاملى، حسن محمد، الالهیات على هدى الكتاب والسنة والعقل،محاضرات استاد جعفر سبحانى، قم: امام صادق علیه السلام، 1417،ج 3، ص 418
د. آیه اللّه خویى، سید ابوالقاسم، ترجمه البیان، ج 1، ص 117

Maurice Bucaille-172

 173-بوكاى، موریس، مقایسه اى میان تورات، انجیل، قرآن و علم،ترجمه مهندس ذبیح اللّه دبیر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم،1364

 174-همان، ص 338

 175-نیك بین، نصراللّه ، اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب، ص 48

176-حج 15، آیه 9

 177-فصلت41، آیات 41 و 42

 178-اسراء17، آیه 88.

 179-بقره 2، آیات 23 و 24

 180-جهت آگاهى بیشتر در این زمینه نگا: خویى، سیدابوالقاسم، مرزهاى اعجاز، ترجمه: جعفر سبحانى، تهران: محمدى، چاپ اول، 1349،ص 153ـ166

 181-فتح 48، آیه 27

 182-روم 30، آیات 2ـ4

 183-نگا: شبر، عبداللّه ، تفسیر القرآن الكریم، بیروت: داراحیاء التراث العربى، بى تا، ص 385

 184-همان

 185-عنكبوت 29، آیه 48

 186-نساء 4، آیه 82

 187-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. مطهرى، مرتضى، وحى و نبوت، قم: صدرا
ب. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، (قم: اسماعیلیان، بى تا)، ج 1، صص 58 ـ 73
ج. توسلیان، سید مرتضى، عظمت قرآن
د. جمعى از نویسندگان «در راه حق»، درس هایى پیرامون شناخت قرآن
ه. گرامى، محمد على، درباره شناخت قرآن
و. حجازى، فخرالدین، پژوهشى پیرامون قرآن و پیامبر
ز. مكارم شیرازى، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر
ح. مؤدب، سیدرضا، تأملى در آفاق اعجاز قرآن (مق)، معارف، ش 20،آبان 1383
ط. همو، اعجاز قرآن در نظر اهل بیت علیهم السلام و...، (قم: احسن الحدیث، چاپ اول 1379

 188-ر.ك: تفسیر نمونه، ج 23، ص 295

 189-رعد 13، آیه 28

 190-اسراء 17، آیه 44

 191-نگا: معرفت، محمد هادى، مصونیت قرآن از تحریف، ترجمه: محمد شهرابى، قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، چاپ اول 1376، ص 19

جهت آگاهى بیشتر نگا: همان، ص 26 – 22-192-

نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی-پاورقی ها، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 27 آذر 1396
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic