وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبهاپاورقی-کتاب قرآن شناسی-جلد2


 1-قرآن شناسى، ج 1، ص 216

 2-طباطبایى، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، ص 117

 3-مانند: آیه 34 سوره طور و آیه 88 سوره اسراء17

 4-مانند: آیه 85 سوره آل عمران و آیه 40 سوره احزاب
5-همان، ص 66 و درباره خاتمیت ر.ك: مطهرى، مجموعه آثار، ج 2، ص 183 و ج 3، ص 153
6-كیهان اندیشه، شماره 28، مقاله تحریف ناپذیرى قرآن، علامه مرتضى عسكرى
7-ابو عبدالله زنجانى، تاریخ القرآن، ص 42، موسسه الاعلمى، بیروت
8-مصباح یزدى، محمدتقى، قرآن شناسى، ج 1، ص 215، نشر مؤسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
9-طباطبایى، سید محمدحسین، ترجمه المیزان، ج 12، ص 167 - 161 مركز نشر فرهنگى رجا
10-علامه خوئى، ترجمه البیان، ج 1، ص 309، نشر مجمع ذخائر اسلامى - قم، 1360 ش
11-براى مطالعه بیشتر ر.ك
الف. معرفت، محمدهادى، تاریخ قرآن، تهران: سمت، چاپ دوم 1377، صص 167 - 154
ب. مصباح یزدى، محمدتقى، قرآن شناسى، (قم: مؤسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1376
پ. حسن زاده آملى، حسن، قرآن هرگز تحریف نشده است
ت. معرفت، محمدهادى، التحقیق فى نفى التحریف عن القرآن
12-نساء 4، آیه 135
13-مائده 5، آیه 67
14-ل عمران 3، آیه 123
15-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 12 ص 150 تا 192
ب. معرفت، محمدهادى: مصونیت قرآن از تحریف، ترجمه محمد شهرابى
ج. حسن زاده آملى، حسن، قرآن هرگز تحریف نشده است
16-تاریخ كلیساى قدیم، ص 67
17-تاریخ جامع ادیان، ص 576
18-میشل، توماس، كلام مسیحى، ترجمه: حسین توفیقى، ص 27 ـ 26
19-معرفت، محمد هادى، صیانة القرآن من التحریف
20-ر.ك: انجیل یوحنا، 112:1، سفرتكوین، 38 19:30 و براى آشنایى بیشتر ر.ك: انیس الاعلام، ج 3 ؛ صادقى، محمد، بشارات عهدین، ص 73 و 177
21-سفر پیدایش، 2330 : 43
22-انجیل متى، 5:38 و اكثر نامه هاى پولس به رومیان
23-نیز نگا: حقیقت مسیحیت، قم: مؤسه در راه حق، چاپ اول 1361 صص 133 - 127 ؛ زمانى، مصطفى، به سوى اسلام یا آیین كلیسا، (قم پیام اسلام، 1346
24-نگا: میشل، توماس، كلام مسیحى، ترجمه: حسین توفیقى، قم: مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1377، صص 27 ـ 23
25-اسراء 17، آیه 90
26-هود 11، آیه 16 ؛ بقره (2)، آیه 21.
27-ر. ك: معرفت، محمد هادى، تلخیص التمهید، ج 2، ص 235، مؤسسه نشر اسلامى
28-همان، ص 240.
29-تفسیر نمونه، ج 23، ص 113 115.
30-بقره 2، آیه 255.
31-انبیا 21، آیه 30
32-مریم 19، آیات 44ـ41
33-فجر 89، آیه 22
34-غافر 40، آیه 88
35-قیامت 75، آیات 22ـ23
36-آل عمران 3، آیه 7
37-آل عمران 3، آیه 26
38-رعد 13، آیه 11
39-هود 11، آیه 1
40-منابع
الف. معرفت، محمدهادى، علوم قرآنى، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهید، 1378، چاپ اول، ص289ـ271
ب. سعیدى روشن، محمد باقر، علوم قرآنى، (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول)، ص293
41-نحل 16، آیه 44
42-آل عمران 3، آیه 7
43-المیزان، ج 1، ص 247، چ 2، اسماعیلیان
44-سعیدى روشن، محمد باقر، علوم قرآن، ص 304
45-جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنى، ص 429
46-مجادله 58، آیات 12 و 13
47-بقره 2، آیه 142 تا 145
48-براى آگاهى بیشتر به كتاب هاى زیر مراجعه كنید
الف. مولایى نیا، عزت اللّه ، نسخ در قرآن، نشر رایزن، تهران، چاپ اول، 1378 ش یك جلد، قطع رقعى
ب. ابى جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل النحاس، الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله، تحقیق: دكتر سلیمان بن ابراهیم بن عبدالله، مؤسه الرساله بیروت چاپ اول، 1412 ق ، 1991 م، (سه جلد، قطع وزیرى
49-حشر 59، آیه 21
50-تحریم 66، آیه 10
51-یونس 11، آیه 24
52-نهج البلاغه، خطبه 81
53-بحارالانوار، ج 24، ص 305، باب جواب تأویل ما نزل فیهم، ح 1
54-جهت آگاهى بیشتر ر.ك: مكارم شیرازى ناصر، مثل هاى زیباى قرآن
55-بحارالانوار، ج 92، ص 190
56-عیون الاخبار، ج 2، ص 69
57-جهت آگاهى بیشتر ر.ك: كمالى، سید على، دایره المعارف شیعى
58-مزمل 73، آیه 4
59-ابن جوزى، النشر، ج 1، ص 209
60-براى آگاهى بیشتر ر.ك: خرمشاهى، بهاءالدین، دائرة المعارف تشیع
61-دایرة المعارف تشیع، ص 468
62-فرقان 25، آیه 33
63-ر.ك: قاموس القرآن
64-ر.ك: لسان العرب
65-ر.ك: مقدمه تفسیر تبیان
66-فیروزآبادى، قاموس
67-المیزان، ج 3، ص 49
68-حجر 15، آیه 9
69-زخرف 43، آیه 55
70-كافى، ج 1، ص 144 ؛ برهان، ج 4

ص 150 و ج 1، ص 102
71-شورى 42، آیه 11
72-نحل 16، آیه 97
73-قیامت 75، آیات 18 ـ 17
74-راغب اصفهانى، مفردات، ماده قرء ؛ قریشى، سید على اكبر

 قاموس قرآن، ماده «قرأ»
75-بروج 85، آیه 132
76-واقعه 56، آیه 77
77-حجر 15، آیه 87
78-بقره 2، آیه 213
79-فاطر 35، آیه 24
80-غافر 40، آیه 78
81-مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج 2
82-قصص 28، آیه 59
83-نساء 4، آیه 98
84-كافى، ج 1، ص 245
85-لمیزان، ج 2، ص 140
88-ر.ك: بحارالانوار، ج 12 و 14 ؛ مفاتیح الجنان، دعاى عمل ام داود
87-یس 36، آیه 83
88-تفسیر نمونه، ج 18، ص 309
89-ر.ك
الف. طباطبایى، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، ص 218، انتشارات دارالكتب الاسلامیه
ب. زركشى، البرهان فى علوم القرآن، ج 1 ص 339، (انتشارات دارالكتب العلمیه
90-ر.ك
الف. حجتى، سید محمدباقر، پژوهشى در تاریخ قرآن كریم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1376، چاپ دوازدهم، ص 98
ب. معرفت، محمد هادى، تاریخ قرآن، (تهران: سمت، 1357

 چاپ اول ص 77
91-زركشى، بدرالدین محمدبن عبداللّه ، البرهان فى علوم القرآن، ج 1، دارالمعرفه، ص 264
92-ر.ك: شماته، محمود، اهداف و مقاصد سوره هاى قرآنى، ترجمه محمدباقر حجتى
93-سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن، الاتقان فى علوم القرآن، ج 1، نشر دار ابن كثیر، ص 207 و 208؛ حجتى، سید محمدباقر، پژوهشى در تاریخ قرآن كریم، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص 107
94-الاتقان، ج 1، ص 208
95-ر.ك: رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 57 ؛ براى شرح بیشتر: آمار آیات در نگاه كوفیان، اهل شام، قاریان مكه، قاریان مدینه، صص 572-570
96-ر.ك: سیوطى، الاتقان، ج 3 ص 24 ؛ تفسیر طبرى، ج 1، ص 72
97-زمخشرى، كشاف، ج 1، ص 21
98-ر.ك: قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 1، ص 110

99-ر.ك: رشید رضا، تفسیر المنار، ج 8، ص 296
100-بلاغى، محمدجواد، آلاء الرحمن، ج 1، ص 64
101-الاتقان، ج 3، ص 31
102-ر.ك: تفسیر المیزان، ج 18، ص 6 ـ 8
103-صبحى صالح، مباحث فى علوم القرآن، ص 283
104-ر.ك: قاضى عبدالجبار، متشابه القرآن، ج 1، ص 13
105-تفسیر المنار، ج 1 ص 122
106-تفسیر البرهان، ج 1، ص 53 و ج 2، صص 206 و 277 بحارالانوار، ج 89، ص 373؛ تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 320
براى آگاهى بیشتر درباره تفسیرهاى حروف مقطعه ر.ك
الف. جوادى آملى، عبداللّه ، تفسیر تسنیم، ج 2، صص 69 ـ 129
ب. معرفت، محمدهادى، تناسب آیات، صص 135 ـ 165
107-وسائل الشیعة، ج 8، ص 66
108-همان
109-وسائل الشیعة، ج 8، ص 75.
110-الصحیفه السجادیة، دعاى 33.
111-وسائل الشیعة، ج 6، ص 233.
112-مستدرك الوسائل، ج 4، ص 304
113-وسائل الشیعة، ج 6، ص 233 ؛ كافى، ج 2، ص 629، ح 7
114-بحارالانوار، ج 92، ص 202
115-نحل 16، آیه 98
116-مزمل 73، آیه 4
117-بحارالانوار، ج 92، ص 215
118-بحارالانوار، ج 92، ص 216
119-زخرف 43، آیه 4
120-ر.ك: تفسیر نمونه، مباحث آغاز سوره ها و روایات فضیلت سوره ها
121-اصول كافى، ج 4، ص 406
122-اصول كافى، ج 4، ب 34، ح 2
123-نحل16، آیه 44
124-یوسف12، آیه 108
125-محمد 47، آیه 24
126-بحارالانوار، ج 92، ص 211
127-نساء 4، آیه 82
128-تقى پور، ولى اللّه ، پژوهشى پیرامون تدبر بر قرآن

 قم: انتشارات اسوه، 1371، چاپ اول، ص 31
129-نهج البلاغه، حكمت 30 نقل از: جوادى آملى، تفسیر موضوعى، ج 8
130-بحارالانوار، ج 98، ص 5، المكتبه الاسلامیه
131-اصول كافى، ج 4، ص 406
132-همان، ص 405
133-همان، ص 409
134-حارالانوار، ج 92 ص 188
135-اعراف 7، آیه 201
136نظیر آیات 55 سوره «مدثر» و 12 سوره «عبس»

 16، 41، 51 54 و 56 از سوره مریم و 24 سوره احزاب
137-ر.ك: مطهرى، مرتضى، تفسیر قرآن، ج 10، بخش اول
138-یونس 10، آیه 57
139-انبیاء 21، آیه 50
140-رعد 13، آیه 28
141-طه 20، آیه 124
142-ر.ك
الف. پرهیزگار، شهریار، چگونه قرآن را حفظ كنیم، نمایندگى ولى فقیه در نیروى مقاومت بسیج، 1371، چاپ اول، ص 22
ب. كلانترى، الیاس، اهمیت و روش حفظ قرآن، (تهران: انتشارات بیان1362، چاپ اول)، ص 9ـ21
143-كتابشناسى این بخش با همكارى انجمن قرآن و علم تهیه شده است كه از تلاش آن عزیزان تقدیر و تشكر مى كنیم
144-المجلة العربیه، شماره 4 مقاله «تراجم القرآن الكریم الى اللغات الاجنبیه
145-سلماسى زاده، جواد، تاریخ ترجمه قرآن در جهان، مؤسه انتشارات امیركبیر، 1369؛ آذرتاش، آذرنوش، تاریخ ترجمه از عربى به فارسى ترجمه هاى قرآنى 1 و 2 انتشارات سروش، 1375 ؛ مرغى جاسم عثمان، القرآن الكریم فى عالم الترجمه، نشر مؤسه ابلاغ
146-نشریه تحقیقات اسلامى، سال اول، شماره 2، ص 1
147-ر.ك: آذرتاش، تاریخ ترجمه از عربى به فارسى، ص 25؛ مجله حوزه، شماره 24 ص 52؛ مروتى، سهراب، بررسى ترجمه قرآن كریم (پایان نامه كارشناسى ارشد دانشكده الهیات تهران
148-نهج البلاغه، حكمت 18
149-ر.ك: حسن مصطفوى، روش علمى در ترجمه و تفسیر قرآن مجید، نشر: دار القرآن الكریم؛ مروتى، سهراب، بررسى ترجمه قرآن كریم (پایان نامه
150-برگرفته از:
http://balagh.net/sites/quranic_sites.htm
معرفى پایگاه به منزله تأیید مطالب پایگاه نیست
151-العروة الوثقى، ج 1، احكام القرائة، م 29
152-توضیح المسائل مراجع، م 1096 ؛ وحید

 توضیح المسائل، م 1105

و امام، تحریرالوسیله، القول فى سجدة التلاوة، م 4.
153-صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 239 و مكارم، توضیح المسائل مراجع، م 1096
154-توضیح المسائل مراجع، م 1097 و وحید، توضیح المسائل، م 1106.
155-توضیح المسائل مراجع، م 1097.
156-توضیح المسائل مراجع، م 1093.
157-همان، م 1099.
158-همان، م 355 و 450.
159-همان، م 355 و 450
160-وحید، همان، م 361 و 456
161-امام، استفتاءات، ج3، نظر، س65؛ صافى، جامع الاحكام، ج2 س1676 و 1674؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1145؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س1721؛ نورى، استفتاءات، ج2، س545و549 تبریزى، استفتاءات، س1609؛ سیستانى،
sistani.org ، غناء، ش3 دفتر: بهجت
162-مكارم، استفتاءات، ج1، س785
163-توضیح المسائل مراجع، م 318
164-توضیح المسائل مراجع، م 356
165-توضیح المسائل مراجع، م 319 و خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س157
166-توضیح المسائل مراجع، م 319 و وحید، توضیح المسائل م 315
167-توضیح المسائل مراجع، م 319
168-امام، استفتاءات، ج 1، وضو، س 82 ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 53 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 152 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 54 و دفتر: بهجت
169-فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 184 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 5 س 990 و دفتر: سیستانى
170-دفتر: مكارم و وحید
171-دفتر: همه مراجع
172-وسائل الشیعه، ج 2، ص 861، ب 34 از ابواب دفن و نیز: ج 10 ص 462، ب 101، ح اول ودوم چاپ آخوندى بیست جلدى؛ تحریرالوسیله ج 1، ص 91 ؛ مفاتیح الجنان، (انتشارات پیام آزادى)، ص 942.
173-تبریزى، استفتاءات، س 1927 و دفتر: همه مراجع
174-تفسیر نمونه، ج 7، ص 70
175-امام، تحریرالوسیله، ج 1 ؛ المكاسب المحرمه، س 13؛ بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 1449 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 113؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، م 20 ؛ صافى، هدایة العباد، ج 1 م 1697؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 978؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 701؛ نورى، توضیح المسائل و مسائل مستحدثه؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 17
176-تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 1151 و 1162
177-همان، م 2671
178-همان، م 316 و 317
179-امام، استفتاءات، ج 1، وضو، س 80 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 987 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1،53 و 54 و دفتر: سیستانى، وحید و نورى
180-دفتر: بهجت
181-خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 157
182-فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 184 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 75
183-توضیح المسائل مراجع، م 317
184-تبریزى، استفتاءات، س 1990 و دفتر: همه مراجع
185-همان، م 356
186-تبریزى، استفتاءات، س 1920 و دفتر: همه مراجع
187-وضیح المسائل مراجع، م 319؛ وحید، توضیح المسائل، م 323؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 153 و 154 و نورى، توضیح المسائل، م 318
188-امام و فاضل، تعلیقات على العروه، ج 1، غایات الوضو، م 3؛ بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 317
189-تبریزى و سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 164؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 164
190-تعلیقات على العروه الوثقى، غایات الوضو، م 3
191-امام، استفتاءات، ج 1 س 308 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 68
192-توضیح المسائل مراجع، م 883؛ نورى، توضیح المسائل، م 884 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 892 و دفتر: خامنه اى
193-تبریزى، استفتاءات، س 1953 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 165 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 57 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 81 و دفتر: همه مراجع
194-تبریزى، استفتاءات، س 1953 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 163 و 162 و 165 ؛ مكارم، استفتاءات، ج1، س 76 و دفتر: همه مراجع
195-عروه الوثقى، فى مستحبات الكفن، الحادى عشر
196-
امام، استفتاءات، ج 3، احكام ازدواج، س 6؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1434؛ صراط النجاة، ح 9، س218 و 219؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1781 و دفتر: بهجت، وحید، سیستانى، صافى، فاضل و نورى

 

 


نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی-پاورقی ها، ************************ بـــوستــــــان حـــــــــــــدیث ***********************، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 3 دی 1396پاورقی-کتاب قرآن شناسی

جلد 1-قسمت دوّم 
 91-اسراء 17، آیه 85

 92-معارج 70، آیه 40

 93-ایازى، سید محمدعلى، قرآن و تفسیر عصرى

 94-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. تفسیر المیزان، ج 3، صص 28 ـ 135
ب. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى كلامى اجتهاد
ج. ربانى گلپایگانى، على، معرفت شناسى
د. معرفت، محمدهادى، التمهید، ج 6
ه. رضایى، محمدعلى، تفسیر علمى قرآن

 95-اسراء 17، آیه 45

 96-مفاتیح الجنان، دعاى ابوحمزه ثمالى

 97-مطففین 83، آیات 10 - 14

 98-انعام 6، آیه 7

 99-اسراء 17، آیه 82

 100-روم 30، آیه 10

 101-ابراهیم 14، آیات 1 و 4

 102-نحل 16، آیه 89

 103-ص 38، آیه 87 و انبیاء (21)، آیه 107

 104-ص 38، آیه 29

 105-ر.ك: مطهرى، مرتضى، آشنایى با قرآن، ج 4، ص 134

 106-«آیا به شتر نمى نگرند كه چگونه آفریده شده است»؛ غاشیه 88،آیه 17

 107-براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ك: بوكاى، موریس، مقایسه اى میان تورات انجیل قرآن و علم، ترجمه ذبیح اللّه دبیر

 108-ر.ك: بقره 2، آیه 61

 109-بقره 2، آیه 30

 110-شورى 43، آیه 11

 111-رعد 13، آیه 13

 112-شمس 91، آیات 4 - 1

 113-بقره 2، آیه 151

 114-مائده 5، آیه 116

 115-آل عمران 3، آیه 64

 116-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. طباطبایى، محمدحسین، قرآن در اسلام، دارالكتب الاسلامیه، 1372
ب. جوادى آملى، عبداللّه ، قرآن در قرآن، (مركز نشر اسراء، بهار 1378
ج. همو، انتظار بشر از دین، (مركز نشر اسراء، 1380
د. مدرسى، محمدتقى، مباحثى پیرامون معارف قرآن كریم، (انتشارات محبان الحسین علیه السلام، 1379
هـ. غزالى، محمد، نقش قرآن در جهان معاصر، (انتشارات هه ژار سنندج، 1380

 117-هود 11، آیه 61

 118-بقره 2، آیه 233

 119-همان، آیه 216

 120-بقره 2، آیه 21

 121-عنكبوت 29، آیه 8

 122-احزاب 33، آیه 21.

 123-احزاب 33، آیه 4

 124-احزاب 33، آیه 35

 125-نحل 16، آیه 97

 126-تحریم 66، آیه 11

 127-مائده 5، آیه 15

 128-انعام 6، آیه 59

 129-همان، آیه 38

 130-الزركشى، بدرالدین محمد بن عبداللّه ، تفسیر البرهان فى علوم القرآن، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار احیاء الكتب العربیه، ج 1،ص 529

 131-نحل 16، آیه 89

 132-ر.ك: المیزان فى تفسیر القرآن، ج 14، ص 325
جهت آگاهى بیشتر نگا: رضایى اصفهانى، محمدعلى، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، قم: انتشارات كتاب مبین، چاپ سوم، 1381

 133-اشاره به دو كتاب معروف تفسیرى است كه به شكل افراطى به مسائل علوم و تجربى پرداخته اند: كشف الاسرار النورانیه اسكندرانى و الجواهر فى تفسیر القرآن (طنطاوى

 134-هفده گفتار در علوم قرآنى، ترجمه: سیدحسین حسینى، 93 - 98

 136-نحل 16، آیه 89

 137-ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 2، ص 503

 138-محمد عزة دروزه، تفسیر الحدیث، ج 6، ص 91

 139-عبدالكریم سروش، فربه تر از ایدئولوژى، ص 48، 58 و 122

 139-پیمان، حبیب اللّه ، مجله كیان، شماره 5، ص 27 و 28

 140-حشر 59، آیه 7

 141-نساء 4، آیه 59
142-توبه 9، آیه 122

 143-مكارم شیرازى، ناصر، مجله معرفت، شماره 5، ص 4

 144-كلینى، اصول كافى، ج 1، ص 59

 145-همان

 146-همان

 147-نهج البلاغه، خطبه 158

 148-حسن زاده آملى، حسن، انسان و قرآن، ص 9

 149-رعد 13، آیه 2

 150-طلاق 65، آیه 12

 151-ر. ك
الف. رضایى اصفهانى، محمدعلى، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن
ب. معرفت، محمدهادى، علوم قرآنى، فصل هشتم

 152-رعد 13، آیه 2 ؛ لقمان (31)، آیه 10

 153-حج 22، آیه 5 ؛ مؤمنون (23)، آیه 12

 154-حجر 15، آیه 22

 155-ذاریات 51، آیه 49

 156-جهت آگاهى بیشتر در این زمینه
الف. رضایى اصفهانى، محمدعلى، درآمدى بر تفسیر علمى قرآن، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1375
ب. همو، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، (انتشارات مبین
ج. همو، اشارات اعجازآمیز علمى قرآن، (نشر معارف

 157-شعراء 26، آیه 22

 158-شعرا 26، آیات 224 تا 226

 159-شعرا 26، آیه 227

 161-محمدى رى شهرى، محمد، میزان الحكمة، ج 6، ص 2766، ح 9436

 161-ر.ك: مفید، امالى، ص 76 ؛ بحارالانوار، ج 16، ص 198

 162-ر.ك: بحارالانوار، ج 18، ص 955، طبع كمپانى ؛ جواهرالكلام، ج 14، ص 122

 163-ر.ك: بحارالانوار، ج 18، ص 2

 164-رى شهرى، میزان الحكمة، ج 2، ص 1462

 165-نیك بین، نصراللّه ، اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب، دورود، سیمان وفارسیت، بى تا، ص 48 ؛ به نقل از: اسلام و غرب، ص 106

 A. Guollavome-166

167-The Quran Interpreted, A. J. Arberry, New York. 1974, v.2.p.10
ق: عبدالكریم بى آزار شیرازى، ترجمه تصویر و تفسیرى آهنگین سوره فاتحه و توحید، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم 1374

 168-Geschichte Des Quran. Neeldke. p.56

 169-Mohomet et Le Quran, Hilaire, B.Saint, Paris, 1865 P.127

 170-جهت آگاهى بیشتر در این زمینه نگا
الف. رافعى، مصطفى صادق، اعجاز قرآن، تهران: بنیاد قرآن، 1361
ب. سید قطب، التصویر الفنى فى القرآن
ج. بى آزار شیرازى، عبدالكریم، ترجمه تصویر و تفسیرى آهنگین سوره فاتحه و توحید، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، 1374

 171-نگا
الف. طباطبایى، سید محمدحسین، اعجاز قرآن
ب. مكارم شیرازى، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر
ج. المكى العاملى، حسن محمد، الالهیات على هدى الكتاب والسنة والعقل،محاضرات استاد جعفر سبحانى، قم: امام صادق علیه السلام، 1417،ج 3، ص 418
د. آیه اللّه خویى، سید ابوالقاسم، ترجمه البیان، ج 1، ص 117

Maurice Bucaille-172

 173-بوكاى، موریس، مقایسه اى میان تورات، انجیل، قرآن و علم،ترجمه مهندس ذبیح اللّه دبیر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم،1364

 174-همان، ص 338

 175-نیك بین، نصراللّه ، اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب، ص 48

176-حج 15، آیه 9

 177-فصلت41، آیات 41 و 42

 178-اسراء17، آیه 88.

 179-بقره 2، آیات 23 و 24

 180-جهت آگاهى بیشتر در این زمینه نگا: خویى، سیدابوالقاسم، مرزهاى اعجاز، ترجمه: جعفر سبحانى، تهران: محمدى، چاپ اول، 1349،ص 153ـ166

 181-فتح 48، آیه 27

 182-روم 30، آیات 2ـ4

 183-نگا: شبر، عبداللّه ، تفسیر القرآن الكریم، بیروت: داراحیاء التراث العربى، بى تا، ص 385

 184-همان

 185-عنكبوت 29، آیه 48

 186-نساء 4، آیه 82

 187-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. مطهرى، مرتضى، وحى و نبوت، قم: صدرا
ب. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، (قم: اسماعیلیان، بى تا)، ج 1، صص 58 ـ 73
ج. توسلیان، سید مرتضى، عظمت قرآن
د. جمعى از نویسندگان «در راه حق»، درس هایى پیرامون شناخت قرآن
ه. گرامى، محمد على، درباره شناخت قرآن
و. حجازى، فخرالدین، پژوهشى پیرامون قرآن و پیامبر
ز. مكارم شیرازى، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر
ح. مؤدب، سیدرضا، تأملى در آفاق اعجاز قرآن (مق)، معارف، ش 20،آبان 1383
ط. همو، اعجاز قرآن در نظر اهل بیت علیهم السلام و...، (قم: احسن الحدیث، چاپ اول 1379

 188-ر.ك: تفسیر نمونه، ج 23، ص 295

 189-رعد 13، آیه 28

 190-اسراء 17، آیه 44

 191-نگا: معرفت، محمد هادى، مصونیت قرآن از تحریف، ترجمه: محمد شهرابى، قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، چاپ اول 1376، ص 19

جهت آگاهى بیشتر نگا: همان، ص 26 – 22-192-

نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی-پاورقی ها، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 27 آذر 1396


پاورقی-کتاب قرآن شناسی

جلد 1-قسمت اوّل

 1-طباطبایى، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هفتم، 1374ش صص91ـ92

 2-مرتضى مطهرى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 5
 3-قصص 28، آیه 7
 4-آل عمران 3، آیات 42 و 43
 5-فصلت 41، آیات 2 و 4 ؛ مریم (19)، آیه 97

 6-مثنوى، دفتر چهارم، ابیات 3470 ـ 3472

 7-ص 38، آیه 29 ؛ محمد (47)، آیه 24

 8-براى آگاهى بیشتر در این باب نكا: مقالات، استاد محمد شجاعى سروش، چاپ دوم 1371 ش، ج اول، صص 89-98
 9-ابراهیم14، آیه4؛ نگا: مصباح یزدى، محمدتقى، قرآن شناسى، (تحقیق وتدوین: محمود رجبى)، ص 98

 10-جوادى آملى، عبداللّه ، تفسیر موضوعى قرآن كریم، قم: اسراء، ج 1، صص 353ـ355

 11-ابراهیم14، آیه 4؛ مریم(19)، آیه 97؛ دخان(44)، آیه58؛ اعلى(87)، آیات 17، 18، 22 و 32؛ قمر(54)، آیه 40؛ احقاف(46)، آیه 12؛ فصلت(41)، آیات 2 و 3؛ رعد(13)، آیه 37 و ... . نگا: طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 17، ص 359

 12-جوادى آملى، عبداللّه ، تفسیر موضوعى قرآن كریم، ص 45ـ46

 13-براى آگاهى بیشتر ر.ك: مجله بینات و مجله مترجم ویژه نامه قرآن.

 14-ر.ك: رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 649

 15-بحارالانوار، ج 25، ص 29

 16-ارباب معرفت، ص 109

 17-به نقل از استاد دكتر محمد جواد شریعت

 18-نگا: ثامنى، سید مصطفى، وجوه اعجاز قرآن (مجموعه مقالات دومین كنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن كریم، صص 168 ـ 178

 19-سعیدى روشن، محمد باقر، تحلیل وحى از دیدگاه اسلام و مسیحیت، صص 22 ـ 28

 20-پژوهشى در عصمت معصومان، ص 109 ـ 112

 21-ر.ك: سبحانى، جعفر، الهیات، ج 2، ص 145، طبع دوم ؛ مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 2، ص 125
 22-رضى موسوى، شریف محمد، همان، حكمت 455

 23-ظاهر، نصیرالدین حسن، الایجاز فى ابطال الاعجاز، الامریكانیة مصربولاق، المطبعة الانكلیزیة، 1912

 24-براى پى بردن به نكات دیگرى كه در آخرین آیه سوره نهفته است به تفاسیر سوره حمد و كتب سرّ الصلوة رجوع كنید.

 25-بقره 2، آیه 179

 26-ر.ك: معرفت، محمدهادى، التمهید، ج 5، ص 60

 27-توبه 9، آیه 32

 28-ر.ك
الف. طباطبائى، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص 118
ب. خویى، ابوالقاسم، ترجمه البیان، بخش اعجاز قرآن
ج. سیوطى، الاتقان، ج 1، ص 372

 29-نحل 16، آیه 64

30-ر.ك: كلینى، كافى، ج 1، ص 53، ح 4

 31-ر.ك: دائره المعارف تشیع، ج 6، حدیث قدسى

 32-ر.ك: فرهنگ فقه، ج 3،ص 267؛الرواشع السماویه، میرداماد،ص 291

 33-سیوطى، الاتقان، ج 1، ص 183، نوع 18

 34-ر.ك
الف. جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآن، ص 163
ب. فصلنامه بینات، ش 28، ص 184
ج. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 365

 35-بلاغى، محمدجواد، آلاء الرحمان، طبع نجف، ج 1، ص 257

 36-تفسیر برهان، ج 1، ص 16، شماره 14 ؛ ق معرفت، محمد هادى، تاریخ قرآن، ص 86

 37-حسینى جلالى، سید محمدرضا، تدوین السنة الشریفه، ص 76

 38-اسعد عبود، صحیفة الزهرا علیهاالسلام، صص 56 ـ 58

 39-معروف الحسنى، هاشم، سیرة الائمة الاثنى عشر، ج 1، ص 98 و 99

 40-مجلسى،محمدباقر،بحارالانوار،تهران:دارالكتب الاسلامیه،ج 2،ص 38ـ 48

 41-همان، ص 38 و 39

 42-همان، ص 43

 43-همان، ص 41

 44-همان، ص 44

 45-حسینى جلالى، سیدمحمدرضا، تدوین السنة الشریفه، ص 77

 46-بحارالانوار، ص 37

 47-همان، ص 44

 48-همان، ص 41 و 42 و 49

 49-همان، ص 39

 50-همان، ص 44 و 48

51-همان، ص 42

 52-آل عمران 3، آیات 42 و 43 و 45
 53-قصص 28، آیه 7.

 54-بحارالانوار، ج 26، ص 66 و 97

55-اعیان الشیعه، ج 1، ص 314 و 315

56-بحارالانوار، ص 48 ـ 38

 57-مانند: اسعد عبود، صحیفة الزهرا علیهاالسلام؛ قیومى اصفهانى، جواد، صحیفة الزهرا علیهاالسلام.

 58-حجر 15، آیه 21

 59-ر.ك: ذاریات51، آیات 24 تا 28

 60-ر.ك: معرفت، محمد هادى، التمهید، ج 1، ص 113

 61-ر.ك: التفسیر الكبیر، ج 5، ص 85

 62-ر.ك: سید قطب، فى ظلال القرآن، ج 2، ص 79

 63-ر.ك: صدوق، الاعتقادات، ص 101 ؛ بحارالانوار، ج 18، ص 250

 64-هود 11، آیه 1

 65-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. المیزان، ج 2، صص 15 و 18، ج 18، ص 139، ج 14، ص 231 و 232
ب. جوادى آملى، قرآن در تفسیر تفسیر موضوعى، صص 72ـ74

 66-ر.ك: معرفت، محمد هادى، التمهید، ج 1، ص 101ـ121

 67-ترجمة البیان، ج 1، ص 346

 68-فصل الخطاب، ص 46

 69-مباحث فى علوم القرآن، ص 73

 70-براى مطالعه بیشتر ر.ك
الف. معرفت، محمد هادى، تاریخ قرآن، صص 84 ـ 139
ب. رامیار، محمد، تاریخ قرآن، ص 407

71-ر.ك: حجتى، سید محمد باقر، پژوهشى در تاریخ قرآن

 72-این عبارت علامه دلالت دارد كه چینش سوره ها به ترتیب كنونى در زمان پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله صورت نگرفت زیرا در این صورت على علیه السلام به گونه اى دیگر قرآن را تدوین نمى كرد

 73-ر.ك
الف. معرفت، محمد هادى، علوم قرآنى، ص 119
ب. حجتى، سید محمدباقر، پژوهشى در تاریخ قرآن كریم، ص 235

 74-زمر 39، آیه 30

 75-نساء 4، آیه 176

 76-مائده 5، آیه 3

 77-بقره 2، آیات 278 ـ 280

 78-همان، آیه 281

 79-ر.ك: حجتى، سید محمد باقر، پژوهشى در تاریخ قرآن

 80-نحل 16، آیه 44

 81-المیزان، ج 12، ص 261

 82-براى آگاهى بیشتر در این زمینه به كتاب هاى علوم قرآنى مراجعه شود؛ از جمله
الف. دزفولى، كمال، شناخت قرآن
ب. بهشتى، محمدحسین، روش برداشت از قرآن
ج. سعیدى روشن، محمدباقر، علوم قرآنى

 83-ر.ك: زمردیان، رضا، فرهنگ واژه هاى قبل اروپایى در فارسى

 84-همان، ص 250 و ر.ك: جوادى آملى، تفسیر ترتیبى، سوره بقره، ذیل آیات 30 ـ 38

 85-مریم (19)، آیه 17

 86-ر.ك: هود 11، آیات 69 ـ 81

 87-طه 20، آیه 12

 88-ر.ك: نقى پور، ولى اللّه ، تدبّر در قرآن، ص 292
 89-طه 20، آیه 24

 90-المیزان، ج 19، ص 154


نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی-پاورقی ها، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 27 آذر 1396

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic