وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


@@@@@@@@@@@@

«به نام خداوند علیم و حكیم»

جهان آفرینش دارای رموز و معمّاهایی است كه انسان ها باید همیشه در جست و جوی آن باشند و هر یك از شگفتیهای این جهان دارای كلیدهایی است كه قفل این رموز را باز می كنند.

ما انسانها با تلاش و كوشش می توانیم توانایی آن را داشته باشیم که با كمی اندیشه همراه با عمل و با استفاده از شاه كلید اصلی یعنی «قرآن کریم» این كلیدها را از آن خود كنیم و به راز آفرینش دست پیدا كنیم.

زندگی بدون كاوش معنا ندارد و زمانی زندگی معنا پیدا می كند كه در آن رمزی وجود داشته با شد و همچنین فردی باشد كه در جست و جوی یافتن آن رمز باشد.

@@@@@@@@@@@@

قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزالعمال ج1 ص548

مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبهاشرحی بر دعای ندبه-قسمت 121یاابن الطور و العادیات

 اى فرزند طور و عادیات

شـرح :
 ایـن دو نـام ( طـور و عـادیـات ) در ابتداى دو سوره از قرآن كه سوره 52 و سـوره 100 مـیـبـاشد آمده است . اما تفسیر ظاهر لفظ طور و مصداق آن طور سـیـنا است كه در آیه 2 سوره 95 آمده ، و آن همان كوهى است كه خداوند در آنجا با موسى بـن عـمـران عـلیه السلام تكلم كرده ، ولى تاءویل و بطن آیه همان است كه در بعضى از روایات آمده و در این دعا بدان اشاره شده است .
بـحـار الانـوار مـجـلد 7 صـفـحـه 112 از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام در تـاءویل آیه و التین و الزیتون روایت كرده كه فرمود : تین و زیتون حسن و حسین ، و طور سینین على بن ابى طالب علیهم السلام است .
امـا كـلمـه عـادیـات كـه جـمـع عـادیـه اسـم فاعل از مصدر عدو است بمعناى دویدن بسرعت است و مراد آن در آیه مباركه قرآن مركب هاى مـردانـى اسـت كـه آنـهـا را بـه تـاخـت و شـتـاب در آورده انـد ، و شـاءن نـزول آن بـگـفـتـه بـیـشـتـر مـفـسـریـن دربـاره امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـلام نـازل شـده و مـراد اسبان دونده ایست كه آن حضرت و اصحابش در وقعه اى سوار بودند.
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 122یاابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى 

دنوا و اقترابا من العلى الاعلى

 اى فرزند كسى كه فرشته وحى به او نزدیك شد ، و بزیر آمد آن چنانكه تا باندازه دو كمان یا كمتر
 فاصله نماند، و از این رهگذر ، خود به مقام اعلاى قرب منزلت بحضرت بارى نائل آمد .

شـرح :
 ایـن مـقـام عالى ترین و بالاترین مقام پیغمبر اسلام است كه در آیات 8 و 9 سـوره و النـجـم آمـده اسـت . اصـولا آیـات اول این سوره قطع نظر از روایات و گفته مفسرین خود گمراهى میدهند كه در شاءن و مقام پـیـغـمـبـر اسـلام نـازل شده كه آنچنان بمقام قرب خداوند رسید كه بالاتر از آن تصور نـمـیـشود . و البته این قرب و نزدیكى از نظر منزلت و علو مرتبه است نه از جهت مكان ، چـون خـداونـد مـنـزه اسـت از جـسـم و جـسـمـانـى تـا نـیـاز بـه مـكـان و مـحـل داشـته باشد . و گفته شده كه آیات داستان معراج پیغمبر را بیان مى كند ، و عروج پیغمبر در یك شب با همین بدن عنصرى بموجب آیات قرآن و اخبار متواتره از خاصه و عامه ثابت و محقق است.
در مـجـلد 6 بـحـار صـفـحـه 374 از حـضـرت رضـا عـلیـه السـلام نـقـل شـده كـه فـرمـود : مـن كـذب بـالمـعـراج فـقـد كـذب رسـول الله هـر كس معراج پیغمبر را تكذیب كند رسالت پیغمبر اسلام را تكذیب كرده است .
و نیز در مجلد 6 صفحه 370 از امام ششم روایت شده كه على علیه السلام در مقام رد كـسـانـى كـه مـنكر معراج هستند آیاتى از قرآن تلاوت نمود از جمله همین آیات را ثم ذنى فتدلى فكان قاب قوسین اءو اءدنى .
تنبیه - بعضى از اهل تحقیق گفته اند كه این آیات اشاره است بمراتب عالیه از علو رتبت و رفـعـت مـقام و نهایت محبت كه براى ادارك صاحبان فهم باین نوع تشبیه شده ، و گوید چـون در زمـان جـاهـلیـت عادت بزرگان عرب این بود كه چون میخواستند عقد مودت و وفا و صفا با یكدیگر به بندند و نقصى بآن راه پیدا نكند هر یك كمان خود را حاضر میساختند و آندو را بهم منضم مى كردند و یكدفعه هر دو قبضه را مى گرفتند و باتفاق هم تیرى از آن مى انداختند ، و این عمل از آنها اشاره بآن بود كه موافقت در میانشان تحقق پیدا كرده اسـت و بـعـد از ایـن رضـا و سـخـط هـر یك همان رضا و سخط دیگرى بوده . و در این آیه اشـاره بـایـن اسـت كـه مـقام قرب پیغمبر صلى الله علیه و آله بجائى رسیده كه محبوب پیغمبر محبوب خدا و مبغوض او مبغوض خدا است.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 123لیت شعرى این استقرت بك النوى

 كاش میدانستم كه اكنون كجا اقامت دارى
شرح :

كـلمـه نـوى در كـتـاب قـاموس بمعنى خانه و جابجا شدن از مكانى بمكان دیـگـر آمـده . اى نـسـیـم سـحـر آرامـگـه یـار كـجـاسـت چـون حـكـومـت عـدل جـهانى بوسیله آنحضرت بر پا مى گردد پس تا زمانى كه جامعه بشر استعداد آن را پـیـدا نـكـند و روى بیك حكومت در جهان نرود و خود را مهیاى آن نسازد آنحضرت از انظار مـخـفـى اسـت و در پـس پـرده غـیـبـت اسـت و ظـاهـر نـمـیـشـود لذا منزل و اقامتگاه او هم معلوم نیست ، و كسى جا و مكان مخصوص او را اطلاع ندارد .
از حـضـرت صـادق عـلیـه السلام روایت شده كه فرمود قائم ما را دو غیبت است یكى كوتاه و دیگرى دراز و طویل المدة ، در غیبت اولى شیعیان خاص و اولیاى او مكان و مـحـل اقامت او را میدانند ، ولى در غیبت دوم اولیاء هم جا و مكان او را نمیدانند . پس آنـچه را كه به بعضى نسبت میدهند كه آن بزرگوار در همان سردابى كه غایب شده است در طول زمان در همانجاست و از همانجا بیرون مى آید صحیح نیست و پایه و اساسى ندارد.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 124بل اى ارض نقلك او ثرى،ابرضوى ام غیرها ام ذى طوى

 بـلكه كدام سرزمین یا منطقه اى اقامت مى كنى؟

 آیا به كوه رضوایى؟، یا غیر آن؟، یا در ذى طوایى؟

شرح :

 رضوایى كوهى است سمت غربى مدینه نزدیك ینبع و تا مدینه مـسـافـتـى راه اسـت . ذى طـوى كـوهـى اسـت داخل حرم و نزدیك مكه و سر راه تنعیم قرار دارد .

توضیح - كوه رضوى طبق روایتى كه در 13 بحار ص 142 از امام صادق علیه السـلام نـقـل شـده كوهى است در حجاز كه نسبت به سایر كوههاى دیگر سبز خرم و چشمه سـار و مشجر و میوه دار بوده و پناهى براى پناهنده بوده است و از این نظر ذكر آن در ایـن دعـا آمـده كـه مـاءمـن و پـنـاهـگـاه حـضـرت ولى عـصـر ( عـجـل الله تـعـالى فرجه الشریف ) میباشد اما نه بطور قطع بلكه بصورت تردید ، نمیدانم كه قرارگاهت كجا است ؛ در كوه رضوایى؟ یا ذى طوایى؟ یا جاى دیگر؟ .

پـس با اینوصف محل استقرار آن بزرگوار معلوم نیست ، و جایگاه مشخصى ندارد ، و هر جا بـاشـد آنـجـا جـایـگـاه سـتـایـش اسـت . در 13 بـحـار ص 143 از مفضل بن عمرو روایت كند ، گوید شنیدم از حضرت صادق علیه السلام كه فرمود : بـراى صـاحـب امر جایگاهى است كه بآن بیت الحمد گفته میشود و در آن جا چـراغـى اسـت كـه از روز ولادتـش تـا روزى كـه بـوسـیله شمشیر قیام مى كند مى درخشد و خاموش نمیشود.

امـا ذى طـوى كـه از كـوههاى اطراف مكه است و در یك فرسخى آن در راه تنعیم قرار دارد ، طـبـق روایـتـى كـه از حـضـرت بـاقـر عـلیـه السـلام نـقـل شـده حـضـرت ولى عـصـر (عـج) از طـریـق ذى طوى با مجاهدانى به تعداد نـفـرات بـدر ( 313 تـن ) وارد مكه ، و كنار كعبه مى آید و پرچم انقلاب و پیروزى را در آنجا بر پا میدارد.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 125


عزیز على ان ارى الخلق و لا ترى
 گـران و سـخـت اسـت بر من كه خلق را ببینم و تو دیده نشوى
.

 شرح :

البته امام زمان دیده میشود ولى كسى او را نمیشناسد .

دیده مى باید كه باش شه شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس

از امـام شـشـم عـلیـه السلام روایت شده كه فرمود : در موسم حج براى انجام مناسك حـج حـاضـر مـیـشـود ، و مـردم را مـى بیند ولى مردم او را نمى بینند . (444) و فرمود : او مانند یوسف است با برادرانش كه یوسف آنها را دید و شناخت ولى آنها او را مى دیدند ولى نمیشناختند تا موقعى كه خود را معرفى كرد .
و آن حـضـرت در بـازارهـا رفـت و آمـد مـى كـند ، و در مجالس حاضر میشود ولى كسى او را نـمـیشناسد . و بسا موقعى كه ظاهر میشود و خود را معرفى مى كند مردم آنزمان گویند كه ما بدفعات او را مشاهده كرده و نشناخته ایم .

یـا رب بـكـه بـایـد گـفت این نكته كه در عالم
رخساره بكس ننمود . آن شاهد هر جائى


روایتى در مجلد 13 بحار ص 142 است كه حضرت صادق علیه السلام فرمود : صاحب این امر میان مردم رفت و آمد مى كند و بر فرش آنان قدم مى گذارد ولى او را نـمـى شـنـاسـنـد تـا وقـتـى كه خداوند باو اجازه دهد كه خود را معرفى كند همچنانكه به یوسف اجازه داد و برادران یوسف باو گفتند تو یوسفى ؟ گفت آرى من یوسفم.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 126و لا اسمع لك حسیسا و لا نجوى

و نمیشنوم از تو نه صدائى و نه رازى


یعنى از تو هیچ صدائى حتى آهسته هم بگوش من نرسد ، و از هـر كـه سـراغ تـو بگیرم

 او هم مانند من بى اطلاع باشد، چه كنم، و این دردم را به كه بگویم، 

و این علاقمندیم را كجا ببرم؟

شرح :

صـدوق در كـتـاب امـالى خـود از رسـول اكرم صلى الله علیه و آله روایت كرده كه فرمود : 

بنده اى بمرتبه ایمان نـمـیـرسـد مـگـر ایـنكه من محبوبتر از خود او ، و خاندان من محبوبتر

 از خاندان او و عترت من محبوب تر از عترت او نزد او باشد .برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 127


عـزیـز عـلى ان تـحـیط بك دونى البلوى

و لا ینالك منى ضجیح و لا شكوى


و سخت گران است بر من كه بلا و گرفتارى تو را فرا گیرد، 

بطورىكه ناله و زاری و شكوه من هم بتو نرسد، شـرح : 

در كـتـاب خـصـال از حـضـرت صـادق عـلیه السلام روایت شده كه فـرمـود : پـنج گروهند كه خواب (راحت ندارند)-تا آنكه گوید-دوستى كه از محبوب جـدا مـیـشـود . چـنین شخصى وقتى مبتلا بمفارقت شود سخت متاءثر و پریشان و حزنش بى اندازه است و خواب راحتى هم ندارد.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 128 بنفسى انت من مغیب لم یخل منا،

 بنفسى انت من نازح ما نزح عنا


جانم فدایت اى آن غایبى كه از ما كناره ندارى، بلكه در میان ما هستى و نگهبان و ناظر و حافظ مائى.

 جانم بقربانت اى آن كسى كه پنهانى ولى از ما خالى نیستى ، و دورى ولى از ما جدا نیستى .

شـرح : 

از ایـن دو جـمـله اسـتـفـاده میشود كه ما آن بزرگوار را نزدیك خود و میان خود معرفى مى كنیم و معلوم میدارد كه او در مكان خاصى كه از دید ما پنهان باشد نیست بلكه در اجـتـمـاعـات مـا بـصـورت نـاآشـنـا رفـت و آمـد مـى كـنـد . و محسل ثابتى براى او نیست .
آرى كـسـى كه ایمان بوجود و غیبت آن حضرت داشته باشد شب و روز متاءسف و حیران است كـه چـرا آن بـزرگـوار بـا آن عـظـمـت و جـلال و بـزرگـوارى ، و بـا آن كـمـال راءفـت و احـسـانـش كـه از پـدر و مـادر مـهربان تر است آنچنان در پرده حجابى از حـجـابهاى الهى پنهان و پوشیده است كه نه دستى بدامانش رسد ، و نه چشمى بجمالش روشن گردد و نه از مقرش خبرى و نه از محل اقامتش اثرى باشد.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 129بنفسى انت اُمنیّة سائق یتمنى من مومن 

و مومنة ذكرا فحنا

 جانم فدایت اى آنكه تو آرزوى قلب هر مشتاق آرزومندى از مرد و زن مؤ من كه تو را یاد آورند و ناله كنند.


شـرح : 

البته كسى كه دل بخدا دهد و به او بگرود، شوق دیدن مردان خدا را دارد و آرزوى دیـدارشـان را شـب و روز در دل مى پروراند، 

و البته پیوند ناگسستنى است میان آن ایمان و این شوق.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 130بنفسى انت من عقید عزلا یسامى

 جانم فداى تو اى آنکه قرین عزت و جلالتى هستی،كه كسى بر او برترى نگیرد.

شرح : 
چون او داراى صفات و اخلاق و اعمالى است كه شایستگى این علو و برترى را دارد و كسى كه ایمان و اخلاق در او نباشد این فضیلت و بزرگوارى را هم نشاید .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 131


بنفسى انت من اثیل مجد لا یجارى

جـانـم فـدایـت كـه تـو از ركـن اصیل مجد و بزرگوارى باشى كه كسى بمانند شما نخواهد گردید.

شرح : 

و آدمى گذشته از صفات و اخلاق و رفتار پسندیده اش براى مجد و شرافت و بـزرگـوارى او ، طهارت خانوادگى هم لازم است و آن اسباب و لوازمى دارد غیر محدود و خـارج از قـدرت بشرى و در زیارت وارث مى گوئى اشهد انك كنت نورا فى الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 132


بنفسى انت من تلاد نعم لا تضاها


جـانـم بـه فـدایت كه تو از آن نعمت هاى خاص عالى و اصیلى هستى كه 

مثل و مانند ندارد (و كسى شباهت باو را ندارد).

شرح : 

وقتى كه انسان از نظر خانوادگى و محیط پرورش پاك باشد و استعدادات نهانى او بنحو اءحسن پرورش یابد در میان جامعه بشر نمونه خواهد بود ، و كسى جز هم عنانان او در فضیلت و جلالت به پایه او نرسد . و در شرح :جمله یا ابن النعم السابقات بیان شد بالاترین نعمت هاى وجود پیغمبر و اوصیاء او علیهم السلام است.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 133بنفسى انت من نصیف شرف لا یساوى

جانم فدایت كه تو از خاندان عدالت و قرین شرفى كه احدى توان برابرى با شما را ندارد.

شـرح : 

در كـتـاب نـجـم الثـاقـب از كـتـاب غـیـبـت نـعـمـانـى نقل مى كند كه خداوند متعال آنچه را كه به پیغمبران سلف داده با زیاده بآنحضرت میدهد و او را تـفـضـیـل مـیـدهـد . و در آن كـتـاب حـدود چـهـل و هـفـت فـضـیـلت بـراى آن بـزرگوار نـقـل مـى كـنـد و چـون بـنـاى مـا بـاخـتـصـار اسـت لذا از ذك آن فضائل در اینجا صرف نظر مى كنیم ، طالبین بدانجا مراجعه كنند.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 134و الى متى و اى خطاب اصف فیك و اى نجوى

 
و تا چه زمان(در انتظارت باشم)؟ و با کدام بیان تو را وصف کنم؟ و با چه راز و نیازی؟

شـرح : 

اگـر انـسـان جرعه اى از شربت محبت این حجت خدا و امام بحق را چشیده باشد چنان از مفارقت و دورى او مغموم و محزون باشد كه خواب از چشمش ربوده شود چونكه از آن فـیـوضـات الهـیـه و نـعـمـت هاى غیر متناهیه دنیا و آخرت محروم ، كه دستى بدامان و مالش نمیرسد و دیده بنور جمالش روشن نمیشود.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 135


عزیز على ان اجاب دونك و اناغى

بر من سخت و گران است كه از سوی غیر تو پاسخ داده شوم.

 : شـرح

در تـوضـیـح ایـن كـلام بـایـد خـوانـنـدگـان مـحـتـرم را بـروایـتـى كـه در ذیـل جـمـله عـزیز على ان لا یحیط نقل كردیم متوجه ساخت . و درجه محبت را نسبت بآن بـزرگـوار مـعـلوم داشـت كـه از لوازم ایـمـان مؤ من نسبت به امام زمان و پیشواى دینى خود بـالاتـر از مـحـبـت او نـسـبت به یكى از محبوب ترین علاقمندان دنیائى او باشد بلكه از علاقه و محبت او نسبت بجان خودش هم بیشتر باشد.
و اگـر كسى چنین محبتى پیدا كند خواهى نخواهى رشته قلبش بآنحضرت كشیده میشود ، و در مـفـارقـت او چـنـان مـبـتـلا بـحـزن و انـدوه مـى شـود كـه از مـفـارقـت طفل بمادر خود بیشتر ، زیرا اگر طفل مادرش از نظر او غایب شود البته محزون و متاءثر میشود ، ولى میتوان او را با سخنانى امید بخش دلخوش ساخت و او را آرام نمود ، ولى اگر كـسـى عشق و علاقه بامام زمان خود پیدا كند و پیوسته متوجه آنحضرت باشد از مفارقت و دورى او مـحـزون و تـالان اسـت و مـعـاشـرت بـا مـردم و اشتغال بامور فریبنده دنیا او را از یاد او و هم از علاقه و محبت باو باز نمیدارد ، و صدق كلام عزیز على ان اجاب دونك و اناغى درباره او محقق خواهد بود.
زسوز شوق دلم شد كباب دور از یار
مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 136

عزیز على ان ابكیك و یخذ لك الورى

 سـخت و دشوار است بر من كه بر تو بگریم و خلق از تو دست كشیده و

 واگذارندت و بیاد تو نباشند.

 : شـرح

و سـزاوار اسـت كـه عـلاقمندان بآن بزرگوار در مفارقت او نالان و گریان باشند كه چرا باید انى حجت خدا در پرده غیب مستور ماند و امر رهبرى و حكومت بر جهانیان بـدسـت طـاغـوتـهـاى زمـان افـتـد ، در صـورتـى كـه ایـن جامه و لباس جز براى آن قامت مـعـتـدل بـراى كـسى زیبنده نیست ، زیرا كه اوست مجرى احكام و حدود الهى و معین ضعفاء و فـریـاد رس مـظـلومـان و قـادر بـه بـرچـیـدن بساط ظلم و جور و بسط و گسترش قسط و عدالت .
یـا رب آن آهـوى مـشكین بچمن بازرسان
وان سهى سرو خرامان بچمن باز رسان

دل آزرده مـا را بـه نـسـیـمـى بنواز
یعنى آن جان ز تن رفته به تن باز رسان


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 137

عزیز على ان یجرى علیك دونهم ماجرى
 بر من سخت دشوار است كه بر تو (این غیبت ممتد) جارى شده نه بر دیگرى
 .
مجلد 18 بحار صفحه 900 حضرت امام پنجم علیه السلام به عبدالله بن دینار راوى حدیث فرمود : هیچ عیدى براى مسلمین نیست نه عید قربان و نه عید فطر مگر آنكه در آن عید حزن و اندوه آل محمد تجدید میشود ، راوى گوید چرا ؟ حضرت فرمود : براى اینكه آنان حق خودشان را در دست غیر خودشان مى بینند .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 138هل من معین فاطیل معه العویل و البكاء


 آیا كسى هست كه مرا یارى كند و با من همناله شود و من در فریاد و فغان

 با او همدم شوم و ناله فراق را طولانى كنم.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 139هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا


آیـا كـسى هست كه جزع و زارى كند ، و چون تنها باشد من هم او را در جزع و زاریش یارى كنم.
برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 140
هل قذیت عین فساعدتها عینى على القذى

 آیا چشم آلوده اى مى گرید تا چشم من هم با او مساعدت كند و زار زار بگرید.

شـرح : 

كـمـال الدیـن صـدوق از ابـن مـحـبـوب نقل مى كند كه گفت حضرت على بن موسى الرضا علیهما السلام بمن فرمود : دنیا فـتـنه اى سخت شدیدى در پیش دارد كه در آن فتنه هر خاص و عامى درافتد ، و این موقعى اسـت كـه شـیـعـیـان سـومـیـن فـرزنـد نـسـل مـرا از دسـت بـدهـنـد ، و اهـل آسـمـان و زمـیـن و هـر مـرد و زن تـشـنه كامى و هر محزون و مصیبت زده اى بر فقدان وى بـگـریـد . سـپس فرمود : پدر و مادرم فداى آنكس باد كه همنام جدم و شبیه من و موسى بن عـمـران عـلیـه السـلام اسـت . و او را لباس هائى نورانى است  كه از شعاع نور قدس منور است ، و از فقدان او اهل آسمان و زمین افسرده شوند ، و چه بسیار زن و مردى كه چون آب گوارائى را كه از دست بدهند متاءسف و سرگردان و محزون گردند ، و در حالى كـه آنـان را ناامید مى بینم ناگهان ندائى بشنوند با صدایى كه دور و نزدیك میشوند ، براى مؤ منان رحمت و براى كافران عذاب است .
مـجـلد 13 بـحـار صفحه 37  از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر علیهما السـلام روایـت مـى كـنـد گـویـد كـه از او پـرسـیـدم كـه تـاءویـل ایـن آیـه چـیـسـت ؟ كـه خـدا مـى فـرمـایـد : قـل ارایـنم ان اصبح ماوكم غورا فمن یاءتیكم بماء معین - ملك / 30 - یعنى بگو اگر آبى كه شما بدان زنده اید فرو رود بزمین چه كسى است كه براى شما آب گوارا مـى آورد . فـرمـود : هـنـگـامى كه امام خود را از دست بدهید و او را نبینید چه خواهید كرد؟

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


( کل صفحات : 10 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic