وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


@@@@@@@@@@@@

«به نام خداوند علیم و حكیم»

جهان آفرینش دارای رموز و معمّاهایی است كه انسان ها باید همیشه در جست و جوی آن باشند و هر یك از شگفتیهای این جهان دارای كلیدهایی است كه قفل این رموز را باز می كنند.

ما انسانها با تلاش و كوشش می توانیم توانایی آن را داشته باشیم که با كمی اندیشه همراه با عمل و با استفاده از شاه كلید اصلی یعنی «قرآن کریم» این كلیدها را از آن خود كنیم و به راز آفرینش دست پیدا كنیم.

زندگی بدون كاوش معنا ندارد و زمانی زندگی معنا پیدا می كند كه در آن رمزی وجود داشته با شد و همچنین فردی باشد كه در جست و جوی یافتن آن رمز باشد.

@@@@@@@@@@@@

قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزالعمال ج1 ص548

مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبها


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 141

 

هل الیك یا ابن احمد سبیل فتلقى
 اى پـسـر پـیـغـمـبر آیا بسوى تو راه ملاقاتى هست كه بحضورت تشرف حاصل شود.

شـرح : البـتـه غـیـبـت امـام زمـان عـلیـه السـلام بمعنى این است كه او خود را بكسى مـعـرفـى نمى كند و كسى هم او را نمیشناسد نه اینكه او در مكانى محبوس باشد ، پس رؤ یـت آن بـزرگـوار در زمـان غـیـبـت امـر غـیر ممكنى نیست ، و ممكن است واقع شود ، و چه بسا اشخاصى كه در زمان غیبت بملاقات آن بزرگوار مشرف شده باشند و او را دیده باشند .
صدوق در كتاب كمال الدین ، و مجلسى در مجلد 13 بحار الانوار ، و حاجى نورى در كتاب نجم الثاقب بابى را بـدان اخـتصاص ‍ داده اند پس رسیدن باین مقصود و تشرف بملاقات آن حضرت در ایـن زمـان هـم مـیـسـور و مـمـكـن اسـت ، و مـیـتـوان بـوسـیـله ایـمـان و عـمـل و تـقـوى تـام و كـامـل و تـهـذیـب نـفـس از اخـلاق رذیـله و صـفـات ذمـیمه باین سعادت نائل آمد.
و راه رسـیـدن بـایـن سـعـادت در مـرحـله اول انـجـام اعـمـال صـالحـه از دسـتـورت واجـبـه و اءداى مـسـتـحـبـات و تـرك مـحـرمـات اسـت ، از تـاءمـل در داسـتـان آنـانـكـه بـه لقـاى آن بـزرگـوار تـشـرف حـاصـل كـردنـد استفاده میشود كه مداومت بر اعمال خیر و عبادات شرعى و سعى و كوشش در انـجـام دسـتـورات اسـلامى و تضرع و زارى و مساءلت از حضرت بارى عز اسمه یك نوع وسیله ایست براى ملاقات آن بزرگوار .
زیـرا از تـهـذیـب نـفـس و انـجـام وظـیـفـه دیـنـى اثـر عـظـیـمـى در نـفـس پـیـدا مـیـشـود و رسول خدا فرمود : من اخلص لله اربعین صباحا فجر الله ینابیع الحكمة من قلبه على لسـانـه (456). یـعـنـى هـر كـه چـهـل روز كـار و عـمـل خـود را خـالص بـراى خـدا گـردانـد خـداونـد مـتـعـال چـشـمـه هـاى حـكـمـت را از دل او بر زبانش جارى سازد .
و در ایـن بـاره دعـائى هـم در كـتـب ادعـیـه از جمله در كتاب مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمى نقل شده كه خواندن آن بعد از نماز صبح بعنوان تعقیب وارد شده و آن دعا صدرش این است اللهم بلغ مولاى صاحب الزمان صلوات الله علیه .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 142


هـل یتصل یومنا منك بغده فنحظى


 آیـا امـروز مـا از تـو بفردایش میرسد كه بهره مند شویم یعنى امروزى كه ما بفراق تو نشسته ایم

 بفردائى میرسد كه بدیدار جمالت محظوظ و بهره مند گردیم.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 143


و متى نرد مناهلك الرویة فنروى


كى میشود كه بر چشمه سارهاى سیراب كننده تو وارد شویم پس سیراب 

شویم ) یعنى آیـا ایـن زمـان انـتـظـار مـا بـزودى بـسـر خـواهـد آمـد كـه مـا 

بوصال جویبارهاى رحمت تو در آئیم و سیراب شویم و هر چه زودتر این 

انتظارمان بسر آید.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 144متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى


چـه وقـت مـا از آب عـیـن گـواراى تـو بـهـره مـنـد مـیـشـویـم كـه البـتـه تـشـنـگـى بـطول انجامیده ، و بعبارت دیگر كى میشود ، كه ما تشنگان جرعه وصالت ، از چشمه آب زلال ظهور تو سیراب گردیم كه این عطش ما 

طولانى گشت  .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 145


متى نغادیك و نراوحك فتقر عیوننا


 كـى مـیـشـود كـه ما با تو صبح و شام كنیم و چشمانمان روشن گردد ، كه در هر صبح و شـام هـمـیـشـه بـخـدمـتـت بـاشـیـم و چـشـمـانـمـان بـجـمـالت روشـن و دل هاى ما شیعیان شاد گردد  .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 146متى ترانا و نریك و قد نشرت لواء النصر ترى


 كـى شـود كـه تو ما را و ما تو را ببینیم در حالى كه پرچم نصرتى كه برافراشته اى دیده شود
  .
یـعـنـى آن مـوقعى كه تو ما را ببینى و ما هم بدیدار مولاى خود سرافراز شویم و پرچم نصرت و پیروزیت در عالم برافراشته شود چه وقت است ، كه این انتظار ما بسر آید .
منتظران را بلب آمد نفس
اى زتو فریاد بفریاد رس

شرح :

قبلادر شرح ناشر رایة الهدى معنى لواى نصرت بیان شد .
این جملات از دعاى ندبه اشاره بهمان انتظار فرج است كه در اخبار و احادیث زیادى آمده و از جـانـب رسـول خـدا صـلى الله علیه و آله هم بدان تاءكید شده و شاید از جمله عبادات و لوازم ایمان باشد . و البته اگر كسى بخواهد خود را بدان پاى بند بداند باید خود و جـامـعه اسلامى را براى ظهور آن بزرگوار آماده و مهیا سازد و زمینه را از هر حیث و هر جهت آمـاده نـماید ، و این آمادگى به سعى و كوشش و جدیت است نه بگوشه گیرى و خاموشى.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

 شرحی بر دعای ندبه-قسمت 147


اترانا نحف بك و انت تام الملا و قد ملات الارض عدلا


آیـا مـى بـیـنى تو ما را كه ما بگرد تو باشیم و تو پیشواى جماعت باشى و زمین را از عدل و داد پر كنى و یا هر چه زودتر روزى بیاید كه تو ما را بنگرى كه بگردت حلقه زده ایم و تو با این سپاه ، زمین را پر از عدل و داد كرده باشى  .

یا رب این آرزو مرا چه خوش است
تو بدین آرزو مرا برسان


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

 شرحی بر دعای ندبه-قسمت 148

 

و اذقت اعداءك هوانا و عقابا

و دشـمـنـانـت را خوارى و عقوبت چشانده باشى و بكیفر خوارى و عتاب مبتلا بسازى .

    : شرح 

 هر قدر عدل و داد در روى زمین گسترش بیابد ظلم و جور و ستم به بندگان خـدا از مـیـان مـیـرود ، و آن كـسـانـى كه بوسیله ظلم و ستم ، مقام و ریاست داشتند و حیات و زندگى دو روزه خود را از این راه تاءمین مى كردند به خفت و ذلت در افتند .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 149و ابرت العتاة و جحدة الحق و قطعت دابر المتكبرین

 و اجتـثـثـت اصول الظالمین

و سـركـشـان و كافرانرا كه منكر حقند هلاك گردانده و دنباله متكبران را قطع كرده و ریشه ستمكاران را از بیخ و بن بركنى.
شـرح : 
در آیـه شریفه سوره انعام : 45 - پس از آنكه خداى تعالى در آیات سابق كافران و ستمكاران بعذاب تهدید مى كند كه ناگهان عذاب الهى آنانرا فرا مى گیرد و سخت درمانده شوند مى فرماید : فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس ‍ بریده شد دنباله گروه مردم ستمكار.
بـحـار الانـوار مـجلد 13 ص 161 از حذیفه یمانى روایت كرده گوید : شنیدم از رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله كـه فرمود: خدا اولیاء و برگزیدگان خود را امـتـیـاز میدهد تا آنكه زمین را از وجود منافقان و گمراهان و اولاد گمراهان پاك مى گرداند .
و نـیز از خذیفه روایت شده كه گفت شنیدم از پیغمبر اكرم كه مى فرمود : واى بـر ایـن امـت از اسـتیلا و تسلطى كه زمامداران ستمگر بر آنان پیدا مى كنند و آنان را مـى كـشـنـد ، و مـؤ مـنـان را بوحشت مى اندازند مگر كسانى كه بفرمان آنها گردن نهند ، و شـخـص مؤ من بزبان و ظاهر با آنها موافق باشد ولى در باطن از آنها نفرت داشته و مى گریزد . و چون خداوند ارادهنماید كه عزت اسلام را تجدید نماید شوكت ستمگران جبار را در هـم بـشـكـنـد ، و خـداونـد قـادر اسـت امـتـى را كـه مـیـان فساد افتاده آنان را نجات داده و بـسـاحـل صـلاح آورد . بعد از آن فرمود اى حذیفه اگر از عمر دنیا بیش از یك روز باقى نـمـانـده بـاشـد خـداونـد آن روز را چـنـدان طـولانـى گـردانـد تـا شـخـصـى از اهـل بـیـت مـن بـحـكـومـت رسـد و با بى دینان جنگ كند تا اسلام را ظاهر و آشكار سازد لا یـخـلف الله وعـده ، و هـو سـریع الحساب خداوند خلف وعده نمى كند و به حساب زود میرسد .
و چـنـانـچـه در روایـات آمـده اسـت عـلائم ظـهـور دو قـسـم اسـت عـلائم حـتـمـیـه و مـتـصـل بـه قـیـام قـائم و عـلائم غـیر حتمیه و قریب الوقوع ، و از جمله علائم حتمیه خروج سفیانى است .
درمـجـلد 13 بـحـار ص 167 عـن اءبـى جـعـفـر عـلیـه السـلام انـه قال : ان من الامور موقوفه و امورا محتومة ، و ان السفیانى من المحتوم الذى لابد منه امام بـاقـر علیه السلام فرمود : امور بر دو قسم است بعضى مشروط و پاره اى حتمى ، و امر سفیانى از امور محتومه و مسلم است و چاره از آن نیست .
عـلائم ظـهـور آن بـزرگـوار در مـجـلد 13 بـحـار و كـتـاب كـمـال الدیـن صـدوق مـفـصلا ذكر شده ، و ما در اینجا به ذكر یك روایت از كتاب قرب الاسناد اكتفا مى كنیم.
در كـتـاب قـرب الاسـنـاد از مـحـمـد بـن صـدقـه از حـضـرت صادق علیه السلام از پدران بـزرگـوارش عـلیـهـم السـلام از پـیـغـمـبـر اكـرم صـلى الله عـلیـه و آله نـقـل شـده كـه فـرمـود : چـگونه مى بینید وقتى كه زنان شما فاسد ، و جوانانتان فـاسـق شوند و امر بمعروف و نهى از منكر انجام نگیرد . پرسیدند آیا چنین خواهد شد یا رسول الله ؟ فرمود : آرى بلكه از این هم بدتر خواهد شد ، چه حالى خواهید داشت وقتى كـه امـر بـمـنـكـر و نـهـى از مـعـروف شـود ، گـفـتـنـد یـا رسـول الله آیـا مـمـكـن اسـت چنین شود ؟ فرمود : بلى و ازین بدتر میشود ، چگونه خواهید بـود آنـزمـان كه ببینید معروف و كار خوب زشت و منكر ، و كار زشت و منكر خوب و معروف بحساب آید .
و ظـهـور عـلائم حـتمیه در كتاب كمال الدین ص 365 از عمر بن حنظله از حضرت صادق علیه السلام روایت شده كه مى فرماید : پیش از قیام قائم وقوع پنج واقعه حتمى اسـت : آمـدن شـخـص یـمـانـى ، و سـفـیـانـى ، و صـیـحـه آسـمـانـى ، و قتل نفس زكیه و فرو رفتن سپاهى در بیابان بین مكه و مدینه . و نیز از حضرت صـادق عـلیـه السـلام روایـت كرده كه فرمود خروج سفیانى حتمى است و در ماه رجب اتفاق خوهد افتاد .
و در مـجـلد 13 بـحـار روایـت شـده كه حضرت صادق علیه السلام بیانى بدین مـضـمـون فـرمود هر مرام و مسلكى قبل از قیام قائم مدتى حكومت و رهبرى را عهده دار میشود تا اتمام حجت شود و آنگاه قائم بحق و عدالت قیام مى كند .
در كـتـاب كـمـال الدیـن از ابـوحـمـزه ثـمـالى نقل كرده كه او گوید بحضرت صادق علیه السلام عرض كردم كه امام محمد باقر علیه السلام فرموده : خروج سفیانى حتمى است ؟ جوابداد آرى این طور است و اختلاف اولاد عباس هـم حـتـمى است ، و قتل نفس زكیه ، و خروج قائم حتمى است ، گفتم آن نداى آسمانى چیست و چـگـونـه اسـت ؟ فـرمود در اول روز منادى ندا مى كند مردم بدانید و آگاه باشید كه حق با على علیه السلام و پیروان اوست ، و در آنوقت آنانكه ایمان ثابتى ندارند بشك مى افتند .
و اءیـضـا در هـمـیـن كـتاب از معلى بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام روایت شـده كه امام فرمود : ابتدا صداى جبرئیل از آسمان بلند میشود بعد صداى شیطان از زمین و باید از صداى اول متابعت كنید ، مبادا در پى صداى دوم بروید و فریب خورید .
و از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام روایـت شـده كـه فـرمـود خروج این سه نفر خـراسـانـى و سفیانى و یمانى در یك سال و یكماه و یك روز خواهد بود ، و پرچم هیچكدام مانند شخص یمنى نیست ، كه او مردم را بسوى حق راهنمائى مى كند.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 شرحی بر دعای ندبه-قسمت 150و نحن نقول الحمد لله رب العالمین

و ما گوئیم الحمدلله رب العالمین

 شرح :

با خاطر شاد لب به حمد و ستایش پروردگار عالمیان بگشائیم و او را به ایـن نـعـمـتـى كـه عـنایت فرموده ستایش كنیم . البته این حمد و ستایش پس از قطع سلطه سلطه گران و اءعوان و اءبناءشان از سر مستضعفان جهان و رها شدن از قید و بندیست كه از طـرف قـدرتـمـندان و ستمكاران بدست و پاى آنان بسته شده بوده هم چنانكه در سوره انعام

 آیات 44 ، 45 ،46 آمده است .
در پـایـان ایـن بـحـث لازم اسـت كـه پـیـرامـون غـیـبت امام زمان صحبت شود كه جهت چیست كه آنحضرت از انتظار غایب است و تاكنون قیام نكرده و خود را معرفى ننموده ، و چه شده كه غـیـبـت او تاكنون بطول انجامیده و از این طول غیبت سوء استفاده شده ، و مدعیانى پیدا شده انـد كـه ادعـاى نـیـابت حتى مهدویت و نبوت كرده اند . و از طرفى هم قدرتمندان سـتـمـكار و هوى پرستان زمام امور مسلمانان را بدست گرفته و احكام عمده اسلامى كه با منافع و سوء استفاده آنها سازش ندارد تعطیل شده و رفته رفته 

از میان میرود . 
البـتـه اخـبـار وارده در باب علت غیبت امام زمان زیاد است و از مجموع آن اخبار استفاده میشود كـه حكمت غیبت آن بزرگوار چند امر است : اول - قلت انصار و اعوان آنحضرت ، چون دعوت آن بـزرگـوار بـراى احـیـاى سـنـت الهـى یـعـنـى دیـن در جـهـان بـشـریـت و تشكیل حكومت عدل و برطرف ساختن ظلم و جور است كه در ابتدا حدود سیصد و سیزده نفرند ، و چـنـانكه در روایت آمده است تا عدد اصحاب و یاران آنحضرت به ده هزار نفر نرسد از مكه خارج نمیشود . 
جهت دوم - آنكه امام زمان در دوره غیبت خود تعهدى نسبت به حكومت هاى وقت ندارد و بیعت كسى را هـم بـظاهر بگردن نگرفته ، تا انقلاب و قیامتش به اغتشاش و شورش جلوه گر شود چـنـانـكـه روایـات بـدان مـتـعـرضـنـد از جـمـله روایـت حـسـن بـن عـلى بـن فـضـال از پـدرش از حـضـرت رضـا عـلیـه السـلام اسـت كـه شـیـخ صـدوق در كـمـال الدیـن نـقـل كـرده كـه فـرمـود : مـى بـیـنـم شـیـعـیـان وقـتـى كـه نـسـل سومین از فرزندانم از میانشان میرود همچون گوسفندان كه طالب چرا گاهند آنان هم مـتـحـیـر و سـرگـردان در جستجو هستند تا موضع و محلى كه از آن بهره مند شوند بیابند ولى نمى یابند ، راوى گفت چرا چنین میشود ؟ فرمود براى اینكه امامشان از نظرشان غایب مـیـشـود ، گفتم چرا ؟ فرمود براى آنكه وقتى كه با شمشیر قیام نمود تعهد و بیعت كسى بگردن او نباشد .
جهت سوم - خروج ودائع مؤ منه از اصلاب كافرین است چنانكه در مجلد 13 بحار ص 130 از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام روایـت شـده كـه راوى حـدیـث گـویـد : سـئوال كـردم از آن بـزرگـوار كـه چـرا امـیرالمؤ منین علیه السلام از ابتدا با مخالفین و دشـمنانش جنگ نكرد ؟ فرمود : براى این آیه شریفه كه در قرآن آمده است . لو تزیلوا لعـذبـنـا الذیـن كـفروا منهم عذابا الیما - فتح : 25 یعنى اگر آن مؤ منین ناشناخته از كفار جدا شده بودند ما كفار را بعذابى دردناك گرفتار مى كردیم .
راوى پـرسـیـد مـقصود از جدا شدن در این آیه چیست ؟ فرمود مقصود ودایع مؤ منه در صلب مـردم كـافر است ( كه اگر آن نطفه ها از صلب پدران كافر جدا میشدند آن كفار و منافقین جنگ نكرد بملاحظه این آیه مباركه بوده  .
آنـگـاه حـضـرت فـرمـود : هـمچنان قائم ما نیز تا مادامى كه ودائع الهى از صلب كافران خـارج نـشـود ظـاهـر نـخـواهـد شـد ، پـس وقـتـى كـه آن نـسـل خـارج شد و بظهور پیوست و مردان مؤ من بوجود آمدند او هم ظاهر شود و بر دشمنان پیروز 

و آنانرا از میان ببرد.
عـلت چـهـارم - غـیـبـت امـام زمـان - ممكن است امتحان و آزمایش مردم باشد تا در دوره غیبت درجه ایـمـان ادعائى مدرم هم معلوم گردد . همچنانكه خداوند در ابتداى سوره عنكبوت مى فرماید اءحسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون آیا مردم پیش خود حساب كردند ( و گمان نمودند ) باینكه بگویند ایمان آورده ایم رها میشوند و آزمایش نمیشوند .
چـه شـود گـر محك تجربه آید بمیان
تا سیه روى شود هر كه در اوغش باشد

امـام صـادق عـلیـه السـلام در حـدیـثـى مـى فـرمـایـد : و هـم چـنـیـن قـائم آل مـحـمـد عـلیـه السـلام ایـام غیبتش طولانى شود تا آنكه بوسیله ارتداد بد سرشتان حق خـالص آشـكار و ایمان پاك از ایمان آلوده معلوم شود ، و آنگاه شیعیان پاك سرشت كه از نـفـاق و تـفـرقـه خـائفـنـد در عـهـد قـائم احـسـاس شـوكت و قدرت و امنیت نمایند .
شـیـخ صـدوق در كـمـال الدیـن از امـام صـادق عـلیـه السلام روایت مى كند كه آن بـزرگـوار بـه راوى خـبر ( بنام منصور ) فرمود : اى منصور صاحب امر نخواهد آمد مـگـر بـعـد از آنكه ماءیوس شوید ، نه ؛ بخدا قسم نمى آید مگر بعد از آنكه خوب و بد شـمـا از هم ممتاز گردید ، نه ؛ بخدا سوگند نمى آید مگر بعد از آنكه امتحان دهید ، نه ؛ بخدا نمى آید مگر آنكه شقى آشكار گردد و آنكس كه سعید است شناخته شود .
عـلت پـنـجـم - آنـكـه چـون آن بـزرگـوار مـاءمـور اجـراى اوامرى است كه باید بعد از این بـوسـیـله او در جـهـان صورت گیرد ، از این نظر لازم است كه در حفظ جان خود بكوشد و خـود را از آسـیـب و اذیـت و آزار دشـمـنـان محفوظ دارد ، و از این نظر غیبت و مخفى بودن او از انتظار مردم سبب حفظ جان او شود .
و در روایـاتـى بـه ایـن عـلت اشـاره شـده اسـت ، از جـمـله در كـتـاب كمال الدین و بحار از زراره از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده كه فرمود : البته براى قائم آل محمد پیش از قیامش غیبتى است و اوست كه میراثش را مى طلبد . گفتم بـراى چـه مـخـفـى اسـت ؟ فـرمـود : خـوف و تـرس اسـت و با دست بشكم خود اشاره كرد و فهماند یعنى كشتن .
البـتـه او هـم همچون پدران بزرگوارش ترس و خوفى از كشته شدن در راه خدا ندارد ، ولى چـون مـاءمـور بانجام امرى است كه بایستى آنرا بمرحله اجرا درآورد و هنوز موقع آن نـرسـیـده (چـون عـالم بـشـریـت هـنـوز بـآن مـرحـله نرسیده و خود را مهیا نكرده) و خداوند مـتـعـال هـنوز قیام او را اراده نكرده ، و لذا غیبت او یكى از اسباب حفظ جان اوست كه خوف آن بزرگوار از قتل با عدم اراده خداوند بقیام او تواءم است .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 151

 

اللهم انت كشاف الكرب و البلوى

 بار الها توئى بر طرف كننده غم و اندوه دلها.

شـرح : 

یـكـى از وظـائف ایـمـانـى تـضـرع و زارى بدرگاه حضرت احدیت عز اسمه خـصـوصـا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام است كه گشاینده غم و اندوه از دلها است ، و حـفـظ دیـن و ایـمـان از شـبهات شیاطین كه بوسیله كلمات فریبنده : ضعفا و بیچارگان را گـمـراه و عـقاید باطله را بوسیله كلماتى بقلوب عوام وارد مى كنند ، و امر را بر ضعفاى اهل ایمان مشكل و مشتبه میسازند ، و در این باره گفتته هاى اولیاى حق بحقیقت پیوسته و محقق مى شود .
در كـتـاب غـیـبـت نـعـمانى (480) از حضرت صادق علیه السلام روایت شده كه فرمود : براى صاحب این امر غیبتى است كه حفظ دین در آن زمان همچون كسى است كه با دست خود خار شاخه درخت خاردار را بتراشد و صاف كند ، سپس آن بزرگوار سر بزیر انداخت و مـكـثـى كـرد ، آنـگاه فرمود : البته براى صاحب این امر غیبتى است ، و در آن زمان لازم و واجب است كه بنده خدا از نافرمانى خدا بپرهیزد و به او رغبت نماید و دین خود را حفظ كند ، و آنرا محكم بگیرد و آنرا رها نكند .
برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 152و الیك استعدى فعندك العدوى

 و مـن از تـو داد دل مى طلبم و توئى دادخواه مظلومان و درماندگان.

شـرح : 

از جـمـله وظایف مهم شخص متدین و مؤ من دعا كردن است و چنانچه فرموده اند : دعـا عـبـادت بلكه مخ و مغز عبادت است . در اهمیت دعا و فضیلت آن گـذشـتـه از روایـات و اخـبـار زیـادى كـه از پـیـغمبر اكرم و ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده ، و آیات قرآن هم در سوره هاى مختلف بر آن دلالت دارد چنانكه مى فرماید : و قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین ( و پروردگارتان گوید مرا بخواند تا شما را استجابت كنم البته كسانى كه از عبادت من استكبار مى ورزند بزودى با ذلت و خوارى وارد جهنم میشوند ) - سوره مؤ من آیه 60 - .
در تـفـسـیـر صـافـى از كـتـاب كـافـى در ذیـل ایـن آیـه مـبـاركـه از حـضـرت صـادق علیه السلام روایت شده كه فرمود دعا كن و مگو كه مـقـدرات تـقـدیـر شـده ، و دعـا تـغـیـیـرش نـمـیـدهـد ، زیـرا دعـا عـبـادت اسـت و خـداى عزوجل مى فرماید : ان الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین ، و فرمود : ادعونى استجب لكم .
پـس بـایـد در هر حال دعا كرد و نگفت كه دعا لازم نیست و كار گذشته است یعنى اعتقاد تو بـقـضـا و قـدر مـانـع نـشود تو را از اینكه دعا كنى ، در روایت است كه فرمود : دعا قـضا را برمى گرداند . و امام صادق علیه السلام فرمود : ایمانت بقضا و قدر مانع از مبالغه و كوشش تو در دعا كردن نشود .
در كـتـاب وسـائل الشـیـعـه از حـضرت صادق علیه السلام روایت شده كه فرمود : اگـر بـنـده دهـان خـود را بـبـنـدد و دعـا نـكـنـد چـیـزى بـاو عـطـا نـخـواهـد شـد . پـس سـئوال كـن تـا بـتـو عـطـا شـود . تـا نـگـریـد طفل كى نوشد لبن .
پـیـغـمـبـر اكـرم صـلى الله عـلیـه و آله فـرمـود : هـنـگـامـى رقـت دل را براى دعا كردن مغتنم شمارید كه آن رحمتى است .
پـس شـخـص مؤ من در غیبت امام زمان بایستى شب و روز بدرگاه خداى تعالى دعا و تضرع نـمـاید ، و زمینه را براى تعجیل ظهور امام زمان فراهم سازد ، و وساوس شیطانى او را از دعـا كـردن مـانـع نـشـود ، و نـگوید اگر خداوند ظهور آن بزرگوار را تا مدت معینى مقدر كرده باشد دعاى من چه تاءثیرى دارد.
در داسـتـان بـنـى اسـرائیل آمده است كه چون آنها از شدت ظلم و ستم فرعون و فرعونیان بـه تـنـگ آمـده بودند شبى در بیابان اجتماع كردند ، و بدرگاه بارى تعالى تضرع و زارى نمودند ، خداوند هم دعایشان را اجابت فرمود و فرج آنها را زودتر ظاهر ساخت .
در اهـمـیـت دعا و تضرع و زارى بدرگاه حضرت بارى تعالى اخبار و روایات زیادى وارد اسـت ، و از حـضـرت صـادق عـلیـه السلام روایت شده كه فرمود : دعا قضاء مقدر را پـس مـیزند ، و زیاد دعا كنید كه دعا كلید هر رحمت و سبب رسیدن بهر حاجتى است ، و كسى بـآنچه نزد خدا است جز بدعا كردن و درخواست نمودن نرسد ، و هر درى كه زیاد كوبیده شود البته باز خواهد شد .
از رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله نـقـل شـده كـه فرمود : ان الله یحب الملحین فى الدعاء . یعنى البته خداوند ملتزمین و مصرین در دعا را دوست میدارد .برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

 شرحی بر دعای ندبه-قسمت 153

 

و انت رب الاخرة و الاولى


 و تـوئى پـروردگـار آخـر و اول - یعنى دنیا و آخرت
.

: شـرح

 البـتـه لازم اسـت كـه در مقام دعا خدا را باءسماء حسنى خواند یعنى بنامهاى نـیـكـو چنانكه فرماید و لله الاسماء الحسن فادعوه بها - اعراف : 180 - خدا را نـامـهـاى نـیـكـوتـر اسـت بـس بـخـوانـیـد او را بـدان نـامـهـا كـه خـدائى اسـت ذوالجـلال و الاكـرام و اءسـمـاء حسناى الهى زیاد است و هراسمى از او دلالت بر صفتى از صفات او دارد ، ولى میتوان گفت كه جامع ترین اسماء الهى بعد از اسم مبارك الله اسم رب است كه اسم مباركى است و دلالت دارد بر علم و قدرت و راءفت و حكمت ، زیرا كه مقتضاى صفت ربوبیت كامله آنست كه هر موجودى را بمقدار قابلیت و اسـتـعـدادش پـرورش دهـد و كـمـالش را عـطـا كـنـد . قـال الله تـعالى : قال ربنا الذى اعطى كل شى ء خلقه ثم هدى - طه : 50 - گفت پروردگار ما آن كس است كه خلق كرد هر چیز را آنگاه هدایتش كرد .
پس توسل به ذكر یا رب در مقام دعا باعث اجابت است .
در كتاب وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلام روایت شده كه فرمود هر كس ده مرتبه كلمه یا رب گوید ، در جواب او گفته شود لبیك (حاجتت چیست)؟ .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


 شرحی بر دعای ندبه-قسمت 154فاغث یا غیاث المستغثین عبیدك المبتلى


پس بفریاد رس اى فریاد رس فریاد خواهان باین بنده بیچاره 

بلا و ستم رسیده است.

شـرح : 

انـسـان بـا ایـمـان بـا توجه بمقام الوهیت و صفت ربوبیت و مالكیت حضرت احـدیـت و با اعتقاد باینكه مقتضاى صفت ربوبیت فراهم نمودن تمام موجبات سعادت دنیا و آخـرت اسـت و با التفات بشدت گرفتارى كه در اثر غیبت و عدم حضور آن خلیفه زمان و حـجـت وقـت ، كـه بـدو روى مـى آورد ، در مـقام استغاثه بر آمده و مى گوید اى فریاد رس دادخـواهـان بفریاد این بنده بیچاره و مبتلا به محن و گرفتار مفارقت مولاى خود برس و او را دریاب (آمین یا رب العالمین).
برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 155
و اءره سیده یا شدید القوى


و بـه او سـرورش را بـنـمـایـان اى كسى كه بسیار مقتدرى ) یعنى اى خداى

 بسیار مقتدر و توانا سرورش را باو بنمایان و او راظاهر گردان .

برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 156

و ازل عنه به الاسى و الجوى


 و بوسیله ظهورش غم و اندوه و گرفتارى را از او برطرف ساز ، و او را از این عشق پر شور و جوششى كه نسبت بوصال او دارد برهان
  .


صد هزاران اولیا روى زمین
از خدا خواهند مهدى را یقین

یا الهى مهدیم از غیب آر
تا جهان عدل گردد آشكار

مهدى هادى است تاج انبیاء
بهترین خلق و سراج اولیاء

اى تو ختم اولیاى این زمان
و زهمه معنى نهانى جان جان


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 157

 

و برد غلیله یا من على العرش استوى

 و سـرد كن دل او را برفع تشنگى (به بركت وجود آن مولى) اى خدائى كه بر عرش تـمـام عـوالم ( و عـلم و عـدل و رحـمـت) اسـتـیـلا دارى یـعـنـى سـوز دل و حـرارت قـلب مـا را فـرو نـشان اى كسى كه بر عرش تمام جهان خلقت استقرار ازلى دارى .

یـا رب ایـن آتـش كـه بـر جـان مـن اسـت

سـرد كـن آنـسـان كـه كـردى بـر خلیلبرگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 158و من الیه الرجعى و المنتهى
 
 اى كسى كه بسوى اوست باز گشت ، و نهایت كار و فعالیت.

در كـتـاب كـمال الدین شیخ صدوق از عبد الله بن سنان روایت كرده كه گفت امام صـادق علیه السلام فرمود : بهمین زودى بشما شبهه اى رسد بدون نشانه اى كه دیده شود ، و نه پیشوائى كه هدایت كند و مینمانید متحیر و سرگردان ، و نجات پیدا نمى كـنـد مـگـر كـسـى كـه دعـاى غـریـق را بخواند ، گفتم دعاى غریق چگونه است ؟ فرمود مى گوئى یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبى على دینك - الخ.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

 شرحی بر دعای ندبه-قسمت 159


اللهم و نحن عبیدك التائقون الى ولیك المذكر بك 

بار خدایا ما بندگان توئیم كه مشتاق ولى تو هستیم كـه مـا را بیاد تو و پیغمبرت 

مى آورد (و خلق را بیاد تو و پیغمبرت مى آورد)   .

شـرح :

هـر مـؤ مـنـى كـه نـور ایـمـان دلش را روشـن كـرده بـاشـد محققا شوق دیدار اولیـائى كـه او را بـیـاد خـدا و پـیـغـمـبـر مـى آورنـد پـیـدا مـى كـند ، و دیدارشان آرزوى دل اوست ، و امام زمان یك چنین كسى است كه مؤ من را به سوى خدا و پیغمبر خدا سوق میدهد .
و كسى كه ایمان بوجود امام غایب داشته باشد اگر به نعمت هاى كامله وجود آن بزرگوار مـتـوجـه شـود قـهـرا آتـش شـوق دیـدار او در دلش مشتعل مى گردد ، و نعمت هاى وجود و ظهور آنحضرت زیاد است از جمله وسیله سعادت دنیا و آخـرت آدمـى است كه بوسیله راهنمائى او و پدران بزرگوارش صورت مى گیرد چنانكه در قرآن كریم فرمود : یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة - مائده : 35 - ( اى كـسـانـى كـه ایـمـان آورده ایـد از خدا بترسید و وسیله اى براى نزدیكى باو بطلبید ) .
در تـفـسـیر صافى ذیل این آیه مباركه از عیون الاخبار از پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله روایـت مـى كـنـد هـم العـروة الوثـقى و الوسیلة الى الله آرى آنان حلقه محكم و وسـیـله تـقـرب بـخـدا هـسـتـنـد . و از ایـن نـظـر قـبـولى اعـمـال هـم بـوسـیـله ولایـت آنـان مـحـقـق مـیـشـود چـنـانكه در زیارت جامعه آمده است . بكم تـقـبـل الطـاعـة المـفـتـرضـة یـعـنـى بـوسـیـله راهـنـمـائى شـمـا اطـاعـت واجـب قبول میشود .
بـارى در كـتـاب المـهـدى در بـاب بـركـات ظـهـور حـضـرت ولى عـصـر عـجـل الله تـعـالى فـرجـه الشـریـف روایـتـى از ابـو سـعـیـد خـدرى نـقـل مـى كـنـد كـه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود : بر امت من بلاى سختى نازل میشود كه سخت تر از آن شنیده نشده ، تا آنكه زمین با این وسیعى براى ایشان تنگ مـیـشـود و جـور و ظـلم عـالمگیر میشود و مؤ من پناهگاهى كه از ظلم و ستم بدان پناهنده شود نـمـى یـابـد ، آنـگـاه خـداونـد مـردى از عـتـرت مـرا كـه قـسـط و عـدل را در زمـیـن رواج مـیـدهـد هـمـانطورى ككه قبل از آن ظلم و جور رواج پیدا كرده بود ، و سـاكـنـان آسـمـان و زمـیـن از ظهورش خوشنود میشوند ، و زمین تمام دانه هاى خود را بیرون فرستد و آسمان هم قطرات باران خود را 

پیوسته فرو فرستد. 


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

 

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 160

 


و بنبیك خلقته لنا عصمة و ملاذا


تو او را براى عصمت و نگهدارى ، و پناه دین و ایمان ما آفریدى.

شـرح : 

البـتـه خـداونـد بـراى اتـمـام حـجـت بـه بندگان خودش چنین كسانى را مى آفـریـند تا در شدائد و سختى ها بدو پناهنده شوند همانند كودك به پدر و مادر خود ، و آنانهم با آغوش باز و مهر و محبت مى پذیرند و نسبت به بندگان خدا شفیت و مهربانند ، و صـاحـب عـفـو و كـرمـنـد ، و شـایـسـتـه اسـت كـه مـا بـنـدگـان خـدا هـم مـحـبـت آنـان را بدل گیریم و از جان و دل نصایح دل پذیر آنان را بپذیریم.برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


( کل صفحات : 10 )    ...   5   6   7   8   9   10   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic