وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبهاشرحى بر دعاى ندبه-قسمت 91این صدر الخلائق ذو البر و التقوى


كـجـا اسـت آنـكـه پـیـشـوا و صـدرنـشـیـن آفـریـدگان 

و اهل نیكوكارى و تقوى است

شرح : 

البته حجت خدا از نظر اخلاق و رفتار باید شایسته و برجسته باشد یعنى جـامـع كـمـالات نـفـسـانـى و مـنـزه از اخـلاق رذیـله و صـفـات ذمـیـمـه بـاشـد ، افـعـال و رفـتـارش نـیكو و پسندیده باشد، زیرا ریاست عامه الهیه و ولایت را كسى دارا مـیـشـود كـه در هر صفت خوبى سرآمد خلایق باشد ، اگر فاقد یكى از آن صفات و اخلاق بـاشـد شـایـسـتـگـى و قـابـلیـت امـر هـدایـت را نـدارد هـمـچـنـانـكـه خـداى مـتـعـال مـى فـرماید:

 افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع امن لا یهدى الا ان یهدى فما لكم كیف تحكمون

(یونس : 35) 

آیا كسیكه راهنمائى بحق مى كند پیروى از او سزاوارتر اسـت یـا كـسـى كه هدایت نمى كند مگر آنكه خود هدایت شود ، و راهنمائیش ‍ كنند پس شما را چه میشود چگونه محكم مى كنید.

خـلاصـه آنـكـه ایـن مقام ریاست الهیه بر خلق را كسى باید متصدى گردد كه جامع بر و نیكوئى و مصداق كامل این آیه باشد:

 و لكن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائكة و الكـتـاب و النـبـیـیـن و اتـى المـال عـلى حـبـه ذوى القـربى و الیتامى و المساكین و ابن السـبـیـل و السـائلیـن و فـى الرقاب و اقام الصلوة واتى الزكوة و الموفون بعهدهم اذا عـاهدوا و الصابرین فى الباساء و الضراء و حین الباس اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتقون (361) 

(بقرة : 177)

اوصـافـى كـه خـداونـد در این آیه بیان فرموده از ایمان بخدا و روز آخرت و ایمان بكتب آسمانى و پیغمبران و دادن مالى از جنبه محبت بخدا به ذوى القربى و یتیمان و مسكینان و بـراه درمـانـدگان، و سائلین و آزاد نمودن بندگان و برپا داشتن نماز ، و دادن زكات و وفـا نـمـودن بـه عهد ، و صبر كردن در شدائد و گرفتارى و در موقع جهاد با دشمن. و البـتـه اجـتـمـاع ایـن اوصاف بنحو اتم و اكمل اختصاص ‍ بكسانى پیدا مى كند كه معصوم باشند.

و ایـن اشـخـاص بـموجب آیات و اخبار وارده، امیرالمؤ منین و یازده نفر از اءوصیایش علیهم السـلام مـیـبـاشـنـد. و خداوند در آخر آیه مى فرماید : اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المـتـقـون یعنى این جماعت كه داراى این اوصافند همانانند كه راستى پیشه كرده اند و همینان خود پرهیزكارانند.

و ایـن اوصـاف در این عصر و زمان منحصر به ولى عصر - ارواحنا له الفداء - میباشد كه جـامـع آنـسـت و اوسـت صـاحـب بـر و تـقـوى و مـصـداق كـامـل ایـن آیـه مـبـاركـه اتـقـوا الله حـق تـقـاتـه - آل عـمـران : 102 - از خـدا بـتـرسـیـد آنچنانكه شایسته خدا ترس ‍ بودن است ، و این آیه درباره آنحضرت محقق است.

در تـفـسـیر برهان در ذیل آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته روایتى آورده كه راوى گوید از امیر مومنان على علیه السلام از معنى این آیه پرسیدم ، فرمود: بخدا قسم كـه بـه ایـن آیـه عـمـل نـكـرده و مـصـداق آن را مـحـقـق نـسـاخـتـه انـد مـگـر اهـل بـیـت رسـول خـدا ، آرى مـائیـم كـه بـیـاد خدا هستیم و فراموش نمى كنیم ، و او را شكر گـزاریم و هرگز رو گردان نیستیم و كفران نمى كنیم ، و خدا را اطاعت كرده و نافرمانى او نمى كنیم.
......................................................................................................
[361]لكن نیكى ( و نیكوكار) آنكسى است كه بخدا و روز دیگر و فرشتگان و كتاب و پـیغمبران ایمان آورده است و مال را با اینكه دوست میدارد بخویشان و یتیمان و مسكینان و بـراه درمـانـدگـان و فـقـیـران و در آزادى بـردگان دهند و نماز را بر پا دارد و زكات را بـپـردازد و كـسـانى كه چون پیمان بستند به پیمان خویش وفادار باشند و صابران در سختى و مرض و هنگام جنگ ، و همینانند آنانكه راستى پیشه كردند و همینان پرهیزكاران هستند.
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 92


این ابن النبى المصطفى


كجا است پسر پیغمبر برگزیده


شـرح : 

بـمـوجب بعضى آیات قرآن كریم فرزندان و اءولاد فاطمه زهرا سلام الله عـلیـهـا فـرزنـدان پـیـغـمـبـرنـد چـنـانـكـه فـرمـایـد قل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم - آل عمران 61 - و دو فرزند على علیه السلام را، پـیـغـمـبـر اكـرم صـلى الله عـلیـه و آله فرزندان خود خوانده، و باتفاق تمام مفسران از خاصه و عامه برسول خدا رد مباهله با نصاراى بحران غیر از این دو فرزند فاطمه حسن و حـسـین علیهم السلام اولادى بهمراه نیاورده بو . 

پس با این بیان معلوم میشود كه اولادهاى آنـان هـم از فـرزنـدان پـیـغـمـبـرنـد و حـضـرت ولى عـصـر (عجل الله تعالى فرجه الشریف) به یقین پسر پیغمبر محسوب میشود.

و المـصـطـفـى : اصـطـفـاء بـمـعـنـى انـتـخـاب كـردن خـالص چـیـزى است و اصـل صـفـا بـمـعـنـى خـالص و پـاك از حـشـو و زوائد ، و مـصطفى بمعنى بـرگـزیـده و انـتـخـاب شـده كـه یـكـى از القـاب پـیـغـمـبـر اكـرم اسـت، و مـشـمـول آیـه كـریـمـه:

 ان الله اصـطـفـى آدم و نـوحـا و آل ابـراهـیم و آل عمران على العالمین (آل عمران-34)میباشد، یعنى (البته خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید).
http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 93


و ابن على المرتضى


و كجا است پسر على مرتضى 

شـرح :

 در نام گذارى على بن ابى طالب علیه السلام باین نام المرتضى وجوهى نقل شده كه هر كدام از آنها بمناسبتى ذكر شده (362) از جمله آنكه این نام از نام خداوند متعال و هو العلى العظیم اشتقاق یافته،(363) و در روایت است (364) صـبـح آن شـبـى را كـه عـلى عـلیـه السـلام مـتـولد شـد ، ابـوطـالب پـدرش خوشحال و شادان وارد خانه كعبه شد هاتفى را شنید كه ندامى كند.


خصصتما بالولد الزكى  
و الطاهر المطهر الرضى  

ان اسمه من شامخ على  
على اشتق من العلى  


المرتضى - در نام گذارى آن بزرگوار باین نام هم مناسباتى ذكر شده 
از جمله آنكه ابن عـبـاس گـویـد: 

كـان عـلیـا عـلیـه السـلام یتبع فى جمیع امره مرصاة الله و رسوله ، فـلذلك سـمـى المـرتـضـى (365) چـون عـلى عـلیه السلام در تمام كارهایش پیرو رضـاى خـدا و پـیـغـبـر صـلى الله عـلیـه و آله بود و از آن متابعت میكرد از این جهت به مرتضى نامیده شده. و وجه دیگرى هم ذكر شده (366).
......................................................................................................
[362]35 بحار ص 48 نقل از معانى الاءخبار از جابربن یزید . از امام پنجم . در پیرامون خطبه على علیه السلام . و دیگر نقل از علل الشرایع .
[363]35 بحار ص 95 نقل از مناقب .
[364]35 بحار ص 102 نقل از كتاب فضائل .
[365]35 بحار ص 90 
[366]35 بـحـار ص 59 نـقـل از نـاقـب . 367- مـرحـوم مـجـلسـى در كتاب بحار الانـوار مـجـلد 22 ص 191 از مـنـاقـب چـنـیـن نـقـل مى كند كه احمد بلاذرى متوفاى 379 - و ابـوالقـاسـم كـوفـى - متوفاى 352 - در كتابشان ، و سید مرتضى - متوفاى 436 - در كـتـاب شـافـى ، و ابـوجـعـفـر طـوسـى - مـتـوفـاى 460 - در تـلخـیـص آن نـقـل كـرده انـد كـه پیغمبر صلى الله علیه و آله وقتى با خدیجه ازدواج كرد كه خدیجه عذراء یعنى با كسره بود. و مؤ ید آن مطلبى است كه در دو كتاب الانوار و البدع آمده كه رقـیـه و زیـنـب دخـتـران هـاله خـواهـر خـدیـجـه بـودنـد . و مـرحـوم مـؤ لف هـم ایـن نـقـل مـنـاقـب را در یـادداشـت هـاى خـود آورده در صـورتـى كـه در خـور دقـت و تامل است و دلیل بر صحت این گفتار.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 94و ابن خدیجه الغراء

كجا است آن فرزند خدیجه بلند مقام و بزرگوار

شـرح :
 
و ایـن صـفـت غـراء كـنـایـه از عـظـمـت و جلال است.
خـدیـجـه بـنـت خـویـلدبـن اسـد بـن عـبـد الغـرى اول زنـى بـود كـه رسول خدا صلى الله علیه و آله با او ازدواج كرد و طبق نوشته هاى مورخین خاصه و عامه ، رسول خدا شوهر سوم او بوده ، و شوهران سابق او عتیق بن عائذبن عبدالله مخزومى ، و ابوهاله زرارة بن نباش ‍ تمیمى بوه اند ، و گویند از هر دو آنان صاحب فرزند بوده، و حـدود پـانـزده سـال از پـیـغـمـبـر اسـلام بـزرگـتـر مـی بـوده اسـت. 

بـا ایـنـحال سخت مورد علاقه پیغمبر قرار داشت ، و او اولین كس است از زنان كه اسلام اختیار كرد (368) و در زمان جاهلیت بطاهره ملقب بوده و در جلالت شاءن و بزرگى او همینقدر بـس كـه در اخـبـار و روایات فریقین - شیعه و سنى - او یكى از چهار زن است كه بهترین زنـان عـالم انـد چـنـانـكـه فـرمـودنـد: 

بـهـتـریـن زنـان اهـل بـهـشـت چـهـار زن بـاشند : آسیه بنت مزاحم زن فرعون ، مریم بنت عمران مادر حضرت عـیـسـى عـلیـه السـلام ، خـدیـجـه بـنـت خـویـلد هـمـسـر پـیـغـمـبـر اسـلام ، فـاطـمـه بـنـت رسول الله همسر على بن ابى طالب علیهم السلام است. (369)

و كـانـت خـدیـجـه وزیـرة صـدق عـلى الاسـلام و كـان رسـول الله یـسـكـن الیـهـا . (370) و كـافـى اسـت در بـزرگـى و جلالت او اینكه پـشـتـیـبـان پـیـغـمـبـر اسـلام و دیـن او بـوده ، و در ایـن راه صـدمـات و زحـمـاتـى را متحمل شده اموالش را هم در این راه خرج كرده.

و در هـمـان سـال (دهـم بـعـثـت سـه سـال قبل از هجرت) كه ابوطالب عمودى پیغمبر فوت كرد، خدیجه هم پس از چندى از دار دنیا رفت و در قبرستان الحجون دفن شد. و بواسطه تاءثر پیغمبر اكرم صلوات الله علیه از ایـن پـیـش امـد، و از دسـت دادن ایـن دو حـامـى و یـار و مـدد كـار آن سال را عام الحزن گویند.

و پس از فوت خدیجه ، پیغمبر اكرم از او تعریف و تمجید مى كرد و هر وقت نام او بمیان مى آمد برایش طلب مغفرت مى كرد . عایشه گوید : روزى در حضور ما او را یاد كرد و گریان شد و من اعتراض كردم در جواب من فرمود : وقتى كه مردم كافر بودند و دعـوت مـرا قـبـول نـكردند او بمن ایمان آورد ، و چون مردم مرا از خود راندند او مرا در پناه گرفت ، و چون مردم مرا تكذیب كردند او مرا تصدیق كرد. (371)
......................................................................................................

[368]البـتـه عـلى عـلیـه السـلام نـخـستین كسى است از مردان كه اسلام اختیار كرد ، چـنانكه در اواخر خطبه قاصعه در نهج البلاغه مى فرماید : و لم یجمع بیت واحد فى الاسـلام غـیـر رسـول الله و خدیجه و انا ثالثها و در آنزمان اسلام در خانه اى نیامده بود مگر خانه رسول خدا و خدیجه و من سوم ایشان
[369]خصال ص 205 و كتب دیگر .
[370]مـجـلد 16 بـحـار جـدیـد ص 11 نـقـل از ابـن اسـحاق مورخ معروف صاحب مغازى مـتـوفـاى 151 ه . ق - یعنى و خدیجه پیشتیبان اسلام بود و بار سنگین پیشرفت آنرا با صداقت بدوش مى كشید ، و پیغمبر اكرم هم بوجود آن ناآرامیش تسكین مى یافت .
[371]16 بحار جدید ص 208 نقل از كشف.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 95


و ابن فاطمة الكبرى


 اى پسر فاطمه زهراء بزرگترین زنان عالم


شـرح :

 در وجـه تـسـمـیـه دخـتر پیغمبر اكرم به فاطمه صلوات الله علیهما روایاتى نـقل شده از جمله در مجلد دهم بحار ص 6 (372) از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از رسـول خدا ( صلوات الله علیهم ) نقل شده كه فرمود : من دخترم را فاطمه نامیدم تا خداوند عزوجل او و دوستان او را از آتش جهنم جدا گرداند.

و در روایـت دیـگـر اسـت كـه مـاءمـون - خـلیـفـه عـبـاسـى - از پـدرانـش از جـدش ابـن عـباس نـقـل كـرد كـه بمعاویه گفت : آیا میدانى كه چرا فاطمه ، فاطمه نامیده شده ؟ گفت : نه ، ابـن عـبـاس گـفـت : بـراى آنـكـه او و شـیـعـیـانش از آتش جهنم نجات مى یابند ، شنیدم كه رسول خدا این جهت را مى فرمود. (373)

زهراء - یكى از نام هاى دیگر این بزرگوار زهراء است بمعنى تابان و رخشنده است . و در وجـه تـسـمـیـه آنحـضـرت باین نام هم وجوهى نقل شده از جمله در مجلد دهم بحار صفحه 6 (374) از عـمـار سـابـاطـى نقل شده كه گوید: 

از امام ششم علیه السلام پرسیدم چرا فـاطـمـه زهـرا نـامـیده شده ؟ فرمود : چون هنگامى كه در محراب خود بعبادت خداوند مـتـعـال بـپـا خـیـزد نـورش بـراى اهـل آسـمـان مـى درخـشـد بـمـثـل درخـشـیـدن نـور سـتـارگـان بـراى اهـل زمـیـن . و وجـوه و علل دیگرى هم ذكر شده است. (375)

الكـبـرى- جـهـت مـعـروفـیـت او بـه كـبـرى كـه مـؤ نـث اكـبـر و صـفـت تـفضیل است ، آن است كه گویند چون كه آن مخدره صفات حمیده و اخلاق پسندیده را بنحو اءتـم و اكـمـل دارا مـیـبـود و آیـه مـبـاركـه انـمـا یـریـد الله لیـذهـب عـنـكـم الرجـس اهل البیت و یطهركم تطهیرا (376) - احزاب : 33 - باتفاق مفسرین از خاصه و عامه حـضـرت فـاطـمـه زهـرا سـلام الله عـلیـهـا یـكـى از مـصـادیـق ایـن اهل بیت است و شك و شبهه در آن نیست.

در مـجـلد 7 بـحـار ص 161 (377) در قول خداى تعالى كه مى فرماید : آنها لاحدى الكبر * نذیرا للبشر - مدثر : 35 و 36 - كه البته این یكى از بزرگترین آیت خدا اسـت كـه پـنـد و انـدرز اسـت بـراى بشر ، از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده كه فرمود : یعنى فاطمه كه از جمله مصادیق و افراد آنست.
......................................................................................................
[372]43 جدید ص 12 نقل از عیون الاخبار .
[373]43 بحار جدید ص 12 نقل از عیون الاخبار .
[374]43 جـدیـد ص 12 نـقـل از مـعـالى الاخـبـار و علل الشرایع .
[375]رجـوع شـود بـه مـجـلد 43 بـحـارالانـوار و علل الشرایع .
[376]تـرجـمه آیه چنین است : البته خدا میخواهد كه رجس و پلیدى را از شما خانواده ببرد و آنطور كه شایسته هست پاكتان
[377]مـجـلد 24 ص 331 نـقـل از تـفـسـیر قمى . و همانطورى كه اشاره شده است این تفسیر از جمله مصادیق و تمثیل فردى از آنست.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 96باَبى انت و اُمى و نفسى لك الوقاء و الحمى


 پدر و مادر و جانم فدا و نگهدار و حامى تو باد


شـرح :

 ایـن جـمـله بـاَبـى و اُمـّى در اصـل بـمـعـنـى فدا كردن است و معنى آن چنین است كه اگر آفت و بلائى بشما روى آورد ، خداوند متعال جان پدر و مادر و خودم را فداى تو كنید و تو را زنده و پاینده بدارد . و این كـلام دلالت دارد كـه شـخـص ‍ مخاطب در نظر گوینده عزیزتر از پدر و مادر و جان خودش میباشد.

البـتـه صـحـت ایـن كـلام و معناى حقیقى آن موقوف است بر زنده بودن مخاطب و زنده بودن پـدر و مـادر گـویـنـده، زیـرا كـه مـرده فـداى زنـده نـمـیـشـود ، ولى در اثـر كـثـرت اسـتـعـمـال وضـع تـخـصـصـى پـیـدا كـرده و در مـطـلق تـعـظـیـم و تـجلیل از مخاطب گفته مى شود كه مقصود و منظور فقط جلالت و بزرگى مخاطب است، و اظهار ارادت نمودن باینكه من خود را مهیا كردم كه در مواقع خطر خود را فداى تو نمایم.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 97


یا ابن السّادة المقربین

 اى فرزند بزرگان مقربان درگاه الهى


شرح :

 سید بر حسب معنى لغوى كسى را گویند كه شریف و بزرگ قومى باشد و در اخبار و ادعیه ، انبیاء و اوصیا را سید گویند چنانكه گفته شده سادة النبیین خمسة : نوح ابراهیم و موسى و عیسى و محمد صلوات الله علیهم (378) و در حدیث آمده كه فرمود : اءنا سید ولد آدم (379) و همچنین فرمود : انا سید النبیین و عـلى سـیـد الوصـیـیـن (380) ، از طـرق خـاصـه و عـامـه بـتـواتـر نـقـل شـده كـه پـیـغـمـبـر صـلى الله عـلیـه و آله فـرمـودند:

 الحـسـن و الحسین سیداً شباب اهل الجنة.

المـقـربـیـن ـ یـعـنـى نـزدیـكـان ، و آنـان كـسـانـى هـسـتـنـد كـه بـواسـطـه اعمال حسنه و رفتار پسندیده ، اشعه اى از نور خدا در وجودشان پرتو افكنده و متصف به كـمـالات و صـفـات عـالیـه شـده انـد ، و بـدیـن وسـیـله بـخـداونـد مـتعال تقرب پیدا كرده و از زمره مقربین شده اند اءما نه قرب مكانى بلكه قرب روحانى و معنوى.

در مـجـلد 7 بـحـار ص 82 (381) در تـفـسـیر آیه:

 فامّا ان كان من المقربین * فروح و ریـحـان و جـنـة نـعـیـم (واقعه : 88 و 89)

و اما اگر ( آنكه جانش بحلقوم رسیده ) از مـقربین باشد - پس راحتى و رزق و جنت نعیم دارد. 

راوى گوید من از امام محمد باقر علیه السـلام از ایـن آیـه سـئوال كـردم ؟ فـرمـود : مـصـداق ( كامل ) آن امیرمؤ منان و امامان پس از اوست.

و همچنین در تفسیر آیه عینا یشرب بها المقربون - مطففین : 28 كه وصف رحیق مختوم است و آن چشمه اى است كه مقربین از آن چشمه مى نوشند . و امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است : مقربون آل محمدند.(382)
......................................................................................................
[378]11 بـحار چاپ جدید ص 28 نقل از كتاب اعتقاد بلفظ ان سادة الانبیاء خمسة - .
[379]كتاب نهایة ابن اثیر كلمه سود .
[380]38 بـحـار باب انه (ع ) الوصى و سید الاوصیاء و خیر الخلق بعد النبى ص 17 نقل از
[381]24 جدید ص 4 نقل از كنز جامع الفوائد .
[3682]24 جدید ص 6 نقل از تفسیر قمى.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 98


یا ابن النجباء الاكرمین


 اى فـرزنـد اصیل ( و شریف ) بزرگوارترین اهل عالم 

شـرح :
 
نـجـبـاء جـمـع نـجـیـب بـر وزن فـعـیـل و آن كـسـى را گـویـنـد كه داراى اخلاق فاضله و صفات پسندیده باشد. و كریم بكسى گویند كه داراى همه قسم خیر و شرف و فضیلت باشد.

بـدانـكـه پـدران و بلكه مادران حجتهاى خدا و ائمه معصومین و انبیاى گرامى باید موحد و خداپرست باشند،و نسبشان پست و مورد شبهه و شرك و بت پرستى نباشد خدا میفرماید: 

و تـقـلبك فى الساجدین (شعراء : 219)

و همچنین گشتنت میان سجده كنندگان.

 كـه طـبـق روایـات فـریـقـیـن یـعـنـى انتقال او را از صلب این موحد خداپرست به صلب آن خداپرست مى دید.

انـس بـن مـالك از مـعـاذبـن جـبـل روایـت كـرده كـه رسولخدا صلى الله علیه و آله در ضمن بـیـانـاتـى فـرمـود: 

چون خداوند اراده كرد ما را خلق كند ، منشا خلقت ما را از نورى قـرار داد و در صـلب آدم مـسـتـقـر سـاخـت و مـا را از صلب پدران پاك و رحم مادران پاكیزه بیرون آورد و ما آلوه به نجاست شرك و كفر نشدیم.(383)
......................................................................................................
[383]15 بحار جدید ص 17 نقل از علل الشرایع .


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 99

یا ابن الهداة المهدیین

 اى فرزند هادیان هدایت یافته


شرح :

 همانطورى كه قرآن ، هادى و راهنماى همه مردم است و فرمود : هدى للناس - بـقـره : 185 - ولى مـوفـقـیـت هـدایـت شـامـل حال كسانى میشود كه نفس آنان آلودگى نداشته باشد و پاك و پاكیزه باشند تا پرتو نور هدایت آن دلها را منور سازد چنانچه مـى فـرماید:

 ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین (بقره: 2)

این كتاب كه شكى در آن نیست كه مایه هدایت پرهیزگاران است.

 هم چنین حجت هاى خدا و ائمه معصومین هادى تمام مـردم مـیـبـاشـنـد، 

چـنـانـكـه در ص 108 گـذشـت فـرمـوده:

 انـمـا انـت مـنـذر و لكـل قـوم هـاد (رعـد : 7)

كـه هـر قـومـى را راهـنـمائى لازم است. 

 و هدایت آنان نصیب كـسانى میشود كه دلهایشان بى آلایش و پاك باشد . و در این باره روایات بسیارى وارد شـده و هر كه بخواهد میتواند به مجلد هفتم (384) بحار باب ان الناس لا یهتدون الا بـهـدایـتـهـم و انـهـم الوسـائل بـیـن الخـلق و بـیـن الله و انـه لا یدخل الجنة الا من عرفهم مراجعه كند.
......................................................................................................
[384]23 بحار جدید .


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 100

یا ابن الخیرة المهذبین


 اى فرزند بهترین اشخاص پاكیزه سرشت


شـرح :

 كـلمـه مـهـذب اسـم مـفـعـول از بـاب تـهـذیـب اسـت بـمـعـنـاى پـیـراسـته و تربیت و پاكیزه شده . و بموجب روایات و زیـارات وارده پـدران و مـادران ائمـه مـعـصـومـیـن و حـجـج الهـى مـنـزه از اخـلاق رذیـله و افعال قبیحه و واجد اخلاق حسنه و كمالات نفسانیه بوده اند.

در تـفسیر برهان ذیل آیه شریفه و تقلبك فى الساجدین شعراء : 219 - روایتى نقل شده كه رسول خدا صلى الله علیه و آله در جواب جابربن عبدالله انصارى كه از او سئوال كرده موقعى كه آدم در بهشت بود شما كجا بودید بیاناتى دارد تا اینكه گوید : پـدران و مـادران مـن هـرگز نابكار نبودند و خداوند پیوسته مرا از صلب هاى پاك به رحم هاى پاكیزه منتقل مى كرد.

در زیـارت وارث مـیـخوانیم اشهد انك كنت نورا فى الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة لم تـنـجسك الجاهلیة بانجاسها و لم تلبسك من مدلهمات ثیابها یعنى : گواهى میدهم كه تو نورى بودى در صلب هاى عالى پاك پدران و رحمهاى پاكیزه مادران و شرك و ناپاكى هاى عصر جاهلیت تو را آلوده نساخته و غبارى از تاریكیهاى آن عصر و زمان بر دامنت نه نشست.

و مـراد از جـاهـلیـت آن حـالت و طـریـقـه اغـلب اعـراب قـبـل از اسـلام اسـت چـه از نظر شرك در عبادت و پرستش و چه از نظر اخلاق و رفتار كه كـفـر و شـرك و غـارت امـوال و خـونـریـزى بـر آنـان حكمفرما بود و بحدى اخلاق رذیله و صـفـات نـاپسند و سخت دلى در آنها جلوه گر شده بود كه دختران خود را زنده بگور مى كـردنـد و بـاكـى نـداشـتند بلكه افتخار هم مى كردند چنانكه در قرآن كریم آمده : و اذا المـوودة سـئلت بـاى ذنـب قـتـلت - تـكـویـر : 8 و 9 - ( روزى كـه پـدران مـورد سئوال قرار مى گیرند كه به چه جرم و گناهى اطفالتان را كشتید ).

و چـه بـسـا زنـان خـود را هـم مـبـادله مـى كـردنـد چـنـانـكـه در مـجـلد 23 بـحـار ص 86 نقل شده (385) كه مبادله در زمان جاهلیت چنین بود مردى به مرد دیگر مى گفت زن خود را با زن من عوض كن.
و بـعـد در اثـر شـعـاع نـور اسـلام ایـن گـونـه خـرافـات و صـفـات رذیـله و افـعـال نـاپـسـنـد از مـیـان آنـان 
بـرداشـتـه شـد.

 و در ایـن جـمـله تـو مى گوئى اى پسر رسـول خـدا اخـلاق زشت و ناپسند جاهلیت شامل حال شما و اءجداد طاهرینت نگشت و آن صفات رذیـله و نـاپـسـند جاهلیت شامل حال شما و اءجداد طاهرینت نگشت و آن صفات رذیله و ناپسند بـقـامـت شـمـا پوشانده نشده. 

و هر چند در این زیارت خطاب بحضرت سید الشهداء علیه السلام است ولى شامل تمام حجت هاى خدا میباشد.

تنبیه - بدانكه حجت و خلیفه خدا را شرایطى لازم است كه بایستى واجد آن باشد.

شـرط اول - آنست كه نسبت شریفش پاك باشد و از عهر و هرزگى زناى آباء و امهات دور و از شـبـهه هم خالى باشد ، چه آنكه زنازاده و اءولاد شبهه وجودشان از اخلاق رذیله منزه نـخـواهـد بـود ، و بـسـا مـؤ من بخدا و متدین بدین حق ، هم نشوند چه رسد به اینكه حجت و خلیفه گردند . و كسى كه داراى چنین نسبت پستى باشد در معرض لطمه زدن به اعراض و نـوامـیـس مـردم و خون ریزى خواهد بود ، البته چنین كسى لایق و شایستگى مقام خلافت و حجیت را نخواهد داشت.

شـرط دوم ـ آنـكـه پدران ومادرانشان مشرك و بت پرست نباشند بلكه موحد و خدا پرست و پیرو پیغمبران زمان خود باشند.

شـرط سـوم - آنـكـه در اصـل خـلقـت تام الاءعضاء و جوارح باشند و در خلقت طبیعى نقصى نـداشـتـه بـاشـنـد مـثـلا كـور مادرزاد و یا كر و شل نباشند ، و یا داراى امراضى كه باعث نـفـرت مـردم از آنـان مـیـشـود مـانـنـد مـرض خـوره و پـیـسـى و امثال آن نباشند.

شرط چهارم - كه عمده و اساسى است آنكه از اخلاق و صفات زشت و ناپسند روحى و اخلاق هـم مـنـزه بـاشـنـد مـانـنـد صـفـت بـخـل و حـسـد و سـفـاهـت و امـثـال آن ، و دلیـل و بـرهـان ایـن نـوع شـرائط آنـستكه كسى كه داراى این عیوب ظاهرى و باطنى باشد مردم رغبت بدو پیدا نمى كنند و حاضر به اطاعت او نیستند و از او متنفرند ، و چـنـیـن كـسـى شـایـسـتـگـى امـامـت و هـدایـت مـردم را نـدارد ، و بـحـكـم عقل سلیم، قبیح است به كسانى كه از اینگونه صفات منزه باشد امر شود كه اطاعت كنند از كـسـى كـه داراى ایـن نـواقص و عیوب باشد.

 و تو هم نشود كه این شرایط و اوصاف راجـع و مـربـوط بـه پـیـغـمـبر است نه امام زیرا كه امامت الهى نیز تالى مرتبه نبوت و رسـالت الهى است ، و بحكم عقل ثابت است كه نایب باید داراى صفات منوب عنه باشد. بلكه میتوان گفت مقام امامت بالاتر از مقام نبوت بى امامت است.
......................................................................................................
[385]مجلد 103 چاپ جدید ص 370 نقل از معانى.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 26 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 101یا ابن الغطارفة الانجبین

 اى فرزند بزرگواران شرافتمند


شرح : 

غطارفة جمع غطریف و غطراف بمعناى سید و بزرگوار ، و سـخـى و شـریـف. انجبین جمع انجب صفت تفصیلى از نجبه بمعناى در خور ستایش است و شایان تمجید.

در كـتـاب المـهـدى ص 76 از ( صـواعـق ابن حجر ص 98) از احمد و مسلم از رسـول خـدا صـلى الله عـلیه و آله نقل مى كند كه فرمود : در آخر الزمان خلیفه اى خواهد بود كه مال را بخشش مى نماید یك نوع بخششى كه بدون شماره باشد.

در مـجـلد 7 بـحار ص 218 (386) از امام ششم علیه السلام ، صفات امام را در خطبه اى بـیان مى كند تا آنكه گوید : امام باید از كارهاى نفرت انگیز كناره جو باشد ، و از مرض و بیمارى كه موجب دورى مردم شود سالم باشد ، و از آفات و كلیه كارهاى پلید و قبیح مصون و محفوظ بوده ، و بردبار و نكوكار و متصف به عفت و علم و فضیلت باشد . و ایـضـا در ص 216 (387) در صـفـات امـام از هـشـام بـن حـكـم نـقـل اسـت - تـا آنـكه گوید: 

اما آن چهار صفتى كه باید امام دارا باشد اینكه عالمترین و سـخـى تـریـن و شـجاع و نیرومندترین و عفیف ترین مردم و منزه ترین آنان باشد ، زیرا اگـر صـفـت سـخـاوت نداشته باشد شایستگى امامت را ندارد، چون مردم به عطا و بخشش بـى تفاوت او نیازمندند و حق بحقدار برسد ، براى اینكه وقتى كه این صفت سخاوت در او بـاشـد حـاضـر نمیشود چیزى از حقوق مردم را بنفع خود برداشت كند ، و در تقسیم سهم خـود را بـر دیگران برترى دهد ، و نیز ما گفتیم كه باید معصوم باشد ، پس اگر چنین كسى شجاع و نیرومندترین و داناترین و سخى ترین و عفیف ترین مردم نباشد شایستگى امامت را ندارد و نباید امام باشد.
......................................................................................................
[386]25 جدید ص 152 نقل از غیبت نعمانى .
[387] 25 جـدیـد ص 143 و 144 نـقـل از علل الشرایع .http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
 


شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 102یا ابن الاطائب المطّهرین

 اى فرزند نیكوترین پاكان عالم

شـرح : 
اءطـائب : جـمـع اءطیب صفت تفضیلى طائب و طیب است . در همان روایت سابق (390) حضرت رضا علیه السلام مى فرماید: پس كیست بتواند امام را بشناسد و بتواند اختیار كند او را هیهات اى كاش میشد . اما چقدر دور است !! عقلها گمراه ، فـكـرهـا پـریـشـان ، و خـردها سرگردان ، و چشم ها كم سو ، و بزرگان كوچك ، و حكماء حـیـران ، و خـردمـنـدان كـوتـاه دیـد ، و خـطـیـبـان مـحصور و از سخن پراكنى باز مانند ، و خـردمـنـدان نـادان گردند ، و شاعران خسته و فرومانده ، و ادیبان عاجز و ناتوان ، و سخن پـردازان خـسـتـه و مـلولنـد از ایـن كـه بـتـوانـنـد شـاءنى از شئون امام و یا فضیلتى از فضائل او را صف كنند ، بلكه اظهار عجز و ناتوانى مى نمایند.
......................................................................................................
[390]و 25 بـحـار جـدیـد ص 124 نـقـل از كـمـال الدیـن و اءمـالى و عـیـون الاءخـبـار صـدوق . و كـافـى كـلیـنـى ، و تـحـف العقول حرانى ، و احتجاج طبرسى.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 103


یا ابن الخضارمة المنتجبین


 اى فرزند بزرگواران برگزیده


شرح : 
خضارمه و خضارم : جمع خضرم بمعناى سرور و زیاد بخشنده . و منتخب : اسم مفعول از باب افتعال بمعناى انتخاب و برگزیده شده . در مـجـلد هـفـتـم بـحـار ص 212 (388) روایـت مـفـصـلى از امـام هـشـتـم عـلیـه السـلام نـقـل شـده كـه قسمتى از آن چنین است : امام از لوث گناهان پاكیزه و از عیوب بدنى منزه ، و بعلم و دانش مشخص ، و بحلم و بردبارى آراسته ، و باعث نظام دین و عزت مسلمین ، و بخشم آورنده منافقان ، و تباه و هلاك كننده كافران است.
......................................................................................................
[388]مجلد 25 جدید ص 116 .http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 104یا ابن القماقمة الاكرمین


 اى فرزند گرامى تر دریاهای بیکران بخشش

شـرح : 

قماقمة : جمع قمقام بمعناى سید و سرور ، و به امر بزرگ و عـدد زیـاد هـم گـفـتـه شده . در مجلد هفتم بحار ص 212 (389) در دنباله آن روایت كه گـذشـت حـضرت رضا علیه السلام مى فرماید : امام یگانه فرد روزگار است ، و كـسى بمرتبه كمالات او نمیرسد ، و نه عالمى به پایه درجات علمى او ، و در صفات و اخـلاق و روحـیـات مـثـل و نظیرى براى او نیست ، و به فضیلت و برترى اختصاص دارد ، كـسـب فـضـیلت از كسى نمى كند بلكه جمله فضائل او از طرف خداوند فضیلت بخش است.
......................................................................................................
[389]و 25 بـحـار جـدیـد ص 124 نـقـل از كـمـال الدیـن و اءمـالى و عـیـون الاءخـبـار صـدوق . و كـافـى كـلیـنـى ، و تـحـف العقول حرانى ، و احتجاج طبرسى.http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 105یا ابن البدور المنیرة

اى فرزند ماههاى نورافشان


شـرح : 
بـدور : جـمـع بـدر بـمـعـنـاى مـاه كـامـل و مـاه شـب چـهـارده اسـت . خـداونـد مـتـعـال بمقتضاى صفت رحمانیت موجبات سعادت بشر را از هر حیث و هر جهت در این عالم دنیا فـراهـم سـاخته است ، از آن جمله آفرینش خورشید و ماه و ستارگان درخشنده ، كه اگر این حرارت و انوار روشنى دهنده نبود افراد بشر و حیوانات توانائى زندگى نداشتند ، و در ظـلمـت و تـاریكى محض قدرت حركت و جنبش نداشتند و چیزى را نمى دیدند و آن را تشخیص نـمـیـدادنـد ، زیرا رؤ یت بوسیله نور است . و همچنین خداوند براى تاءمین سعادت زندگى اجتماعى و فوز بسعادت دارین یعنى دنیا و آخرت ، در هر دوره و هر عصر حجت و امامى قرار داده كـه وجـود هـر یك همانند نور خورشید و ماه است ، تا بشر بنور هدایت آن بزرگواران قدرت بر تحصیل موجبات سعادت دنیا و آخرت خود را بتوانند فراهم آورد .
وجـود اولیـاى حـق مـانـنـد آفـتـاب اسـت كـه هـر چـنـد در زیـر ابـر بـاشـد ولى بـا ایـنـحـال مـوجـودات دیـگـر از آن بـهره مند میشود . و حضرت ولى عصر - ارواح العالمین له الفداء - توقیع و نامه اى كه به محمد بن عثمان ( یكى از نواب چهارگانه خود ) صادر فرمودند و بوسیله محمد بن عثمان به علاقمندان ابلاغ گردیده فرمود : و اءما وجه انتفاع مردم از من در دوره غالبى بودنم همانند انتفاع مردم است از آفتاب وقتى كه ابر آنرا بـپـوشـانـد و از دیـد مـردم مـخـفـى كـنـد ، و مـن ایـمـنـى بـخـش اهـل زمـیـنـم ، چـنـانـكـه سـتـارگان فروزان براى اهل آسمان . 13 بحار ص 129 (391) .
البـتـه آفـتـاب در اثـر دارا بـودن نـور و شـعـاع كـه به تمام منظومه و سیارات خود مى رسـانـد و بـشـر و جـنـبـنـدگـان روى زمـین از آن بنحو اءتم و اءحسن بهره مند میشوند و در تـبربیت و پرورش عناصر و تركیب مركبات تاءثیر بسزائى دارد ، و نور سایر كرات منظومه هم بوسیله او ایجاد میشود ، داراى خصایص حیات بخش است . وجود مبارك ولى عصر نـیـز بـراى تـربـیـت و پـرورش عـقـول و اءرواح و نـفوس بشر و حیات و سعادت انسانى تـاءثـیر بسزائى دارد ، و میتوان گفت وجود او و پیروى دستوراتش موجب حیات جاودانى و رسیدن به مقام شایسته انسانیت و نیل بسعادت است .
مـرحـوم مـجـلسـى در مـجـلد 13 بحار باب علة الغیبة و كیفیة انتفاع الناس به فى غیبتة صلوات الله علیه ص 129 در وجه تشبیه آنجناب بآفتاب توضیحى دارد كه خالى از فائده نیست و طالبان بدانجا رجوع كنند . بحار الانوار مجلد 52 جدید ص 93 .
......................................................................................................
[391]مجلد 52 ص 92 نقل از احتجاج و كمال الدین .


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 106
یا ابن السرج المضیئة،یابن الشهب الثاقبة، 
یابن الانجم الزاهرة


اى فرزند چراغهاى فروزان،اى فرزند اختران تابناك،
 اى فرزند ستارگان نور افشان خوش رنگ


شـرح :
 مـنشاء اختلاف این تعبیرات در دعا ممكن است بملاحضه اوضاع زمانى باشد ، گـاهى داراى قدرت ظاهرى هم بودند و مردم كاملا بنور هدایت آنان بهره مند میشدند همچون روشنائى ماه در شب چهاردهم در آسمان صاف ، و دیگر زمانى بوده كه این چنین نبوده ولى مـمـنـوع از هـدایت هم نبودند ، و گاهى هم گرفتار خلفا و سلاطین جور بودند و استفاده از وجودشان و هدایتشان كم بوده .
و شـایـد علت اختلاف این تعبیرات از جهت انتساب به آباء و اجدادشان چون پیغمبر اكرم و عـلى بـن اءبـى طـالب و اءئمه دیگر صلوات الله علیهم اءجمعین بوده باشد . چنانكه در تـاءویـل آیـات سوره و الشمس و تطبیق بر مصادیق آن در بعضى روایات آمده است .
در مجلد 7 بحار صفحه 105 (392) در باب انهم النجوم . ابو بصیر گوید از امـام شـشـم (ع ) از قـول خـداى تـعالى و الشمس و ضحیها ( قسم بخورشید و نور و روشـنـى آن ) سـئوال كـردم ؟ فـرمـود : شـمـس رسول الله است كه خدا بوسیله او دینش را بـراى مـردم واضـح و آشـكـار سـاخـت . سـپـس از و القـمـر اذا تـلاهـا از آن امـام سئوال كردم ؟ فرمود: مراد از ماه امیرمؤ منان است ، ( كه از نور پیغمبر اقتباس مینمود ) بعد سـئوال كـردم از آیـه و النـهـار اذا جـلاهـا ( سـوگند بروز كه آنرا روشن نموده ) ؟ فـرمـود : مـراد امـام از ذریـه فـاطـمـه ( سـلام الله عـلیـهـا) اسـت كـه چـون از او از دیـن رسـول خـدا سـئوالى شـود آن را بـراى سـائل بـیـان مـى كند ، آنگاه پرسیدم از آیه و اللیـل اذا یـغـشـاهـا ؟ فـرمـود : پـیـشوایان جور آنانكه مستبد براءى خود هستند  ( و به فـرمـان پـیـغـمـبـر عـلیـه السـلام تـوجـه نـدارنـد ) و جـاى آل پـیـغـمـبـر كـه شـایـسـتـه تـرنـد مـى نـشـیـنـنـد ، و دیـن رسـول را آغـشـتـه مـى كـنـنـد بـه ظـلم و جـور ، و ایـن اسـت قـول خـدا كـه مـى فـرمـاید : و اللیل اذا یغشاها كه ظلمت شب و روشنائى روز را مى پوشاند .
در مـجـلد 7 بـحـار ص 112 (393) بـیـانـاتـى از امـام هـشـتـم عـلیـه السـلام نـقـل شـده تـا آنكه گوید : امام ماه تام درخشان ، و چراغ روشنى بخش ، و نور تابنده ، و ستاره راهنما در ظلمت هاى تیرگون ، و سرزمین بى علامت و نشان ، و امواج كوه پیكر دریاها - الخ .

......................................................................................................
[392]24 جدید ص 70 از تفسیر قمى ، و ص 73 از روضه كافى . و باین مضمون در ص 74 از مـنـاقـب ، و ص 76 از كـنـزالفـوائد ، و ص 79 از تـفـسـیر فرات . و منظور تاءویل و تطبیق كلى بر مصاد
[393]25 جدید ص 123.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 107یا ابن السبل الواضحة


 اى فرزند راههاى روشن و آشكار 

شـرح : 
در جـمـلات سـابـق ایـن دعـا هـم السـبـیـل الیـك و و ایـن السبیل بعد السبیل توضیحاتى داده شده و در این مقام فقط اكتفا بدو حدیث مى كنیم :
مـجـلد 7 بـحـار ص 85 (394) كـه خـدا فـرمـوده : و اتـبـع سـبیل من اناب الى - لقمان / 15 - ( و پیروى كن طریقه كسى كه سوى من باز گشته اسـت و در تـوحید و اخلاص و طاعت متوجه من بوده ) . امام صادق علیه السلام فرمود : و اتبع سبیل محمد و على یعنى پیروى كن راه محمد و على را .
در ص 84 همان مجلد (395) فرمود بخدا قسم مائیم آن راهى كه خداوند شما را امر كـرده از آن راه پـیـروى كـنـیـد . و در زیـارت جـامـعـه آمـده اسـت : انـتـم السبیل الاعظم اى آل پیغمبر شمائید جاده و راه راست مهم و بزرگ خدائى .
......................................................................................................
[394]24 جدید ص 21 نقل از مناقب .
[395]24 جدید ص 14 نقل از تفسیر قمى .http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 108یا ابن الاعلام اللائحة

 اى فرزند نشانه های آشكار 

شـرح :

اعـلام جـمع علم و آن اثر و نشانه ایست كه بوسیله آن چیزى شـنـاخـتـه و دانـسـته شود . لائح بمعناى مظهر یعنى صورت ظاهر و نما و نمود است . و علم ها ائمه علیهم السلام میباشند كه در هر عصر و زمان مردم بنور هدایت آنان راه مـعـرفـت و خـداشـنـاسـى ، و راه حـیـات و سـعـادت را تـعـلیـم مـى گـیـرنـد و خـداونـد مـتـعـال قـدر مـرتبه آنان را بالا برده و ایشانرا سرآمد خلق خود قرار داده ، و بر عالمیان برترى داده ، و به بندگانش اعلام كرده كه بوسیله آنان در تاریكى هاى خشكى و دریا هـدایـت شـوند یعنى در ظلمات احكام كه ناشى از ظلمت هاى طبیعت حیوانى كه تعبیر به ظلمت بـر شـده ، و از ظـلمـات و هـواهـاى نـفـسـانـى كه از آن به ظلمات بحر تعبیر شده از آنان پیروى گردد .
حـاصـل آنـكـه تـمـام بـنـدگـان در مـعـتـقـدات و احـوال و اعـمـال هـر چـیـزى بـوسـیـله آنـان هدایت میشوند . سابقا بیان كردیم كه آیه مباركه : و عـلامـات و بـالنـجـم هـم یـهـتـدون - نـحـل / 16 - یـعـنـى و علامت هائى است ، و بوسیله سـتـارگـان آنـان هـدایـت مـیـشوند . كه تاءویلا حجت هاى خدا میباشند ، و این معانى یكى از بطون قرآن و مصادیق آن است .http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 109یا ابن العلوم الكاملة


اى فـرزنـد عـلوم و دانـش هـاى كامل 

شـرح : 

ائمـه مـعـصـومـیـن صـلوات الله علیهم و اجد تمام مراتب علوم ظاهره و باطنه بـودنـد لذا از آن بـزرگـواران تـعـبـیر به علوم كامله شده است . و از جمله شرایط امامت و خلافت از طرف خداوند اعلم بودن آن امام از سایر افراد ملت بآنچه مردم بدان ولو در یك زمـان از ازمنه نیازمندند از علم به احكام از حلال و حرام و عبادات و معاملات و حدود و مواریث و حكومت عدالت بین مردم بلكه دارا بودن دانش احكام انبیاى سابق و حتى علوم باطنه .
دلیـل بـر اثـبـات اعـلمیت از براهین عقلیه و آیات قرآنیه و اخبار وارده بسیار است و صاحب كـتـاب كـفـایة الموحدین حدود چهارده دلیل عقلى و شرعى ذكر كرده است براى اثبات اعلمیت امام و ما در اینجا بذكر چند خبر اكتفا مى كنیم .
مجلد 7 بحار ص 302 (396) راویان حدیث گویند از امام ششم علیه السلام شنیدیم كه فـرمود بخداوند سوگند من میدانم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، و میدانم آنچه در بـهـشت است ، و میدانم آنچه در آتش است ، و میدانم آنچه تاكنون بوده ، و آنچه را كه بعد از ایـن واقـع مـیـشـود ، پـس از لحـظـه اى سـكوت و احساس اینكه این سخن بر شنوندگان دشـوار آمـده فـرمـود : ایـن هـا را مـن از كـتاب خداوند آموختم كه فرمود : ما این كتاب را بتو نـازل كـردیـم كـه در آن بـیـان هـر چـیـزى اسـت . و نـزلنـا الیـك الكـتـاب تـبـیـانـا لكل شى ء - نحل : 89 - .
مـجـلد 7 بـحـار صـفـحـه 322 (397) از امـام شـشـم روایت شده كه فرمود خداوند انبیاى اولوالعـزم را آفـریـد و آنـان را بـوسیله علم فضیلت و برترى داد ، و علم آنان به ارث بـمـا مـنـتـقـل شـد و مـا از جـهـت عـلم و دانـش بـرتـرى یـافـتـیـم . چـون رسـول خـدا صلى الله علیه و آله عالم بود بآنچه را كه آنان عالم نبودند و ما وارث علم رسول خدا و علم آن پیغمبران علیه و علیهم السلام میباشیم .

مـجـلد 7 بـحـار ص 279 (398) از امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـلام نـقـل كـرده كه فرمود : علم ما ؛ غابر ، و مزبور ، و القاء در قلوب ، و رسیدن صدا بگوش است ، و در نزد ما جفرسرخ ، و جفر سفید ، و مصحف فاطمه ( علیها السلام ) ، و در نـزد مـا جـامعه است كه آنچه مورد نیاز مردم است در آن میباشد . و چون از تفسیر و توضیح آن سئوال كردند ؟ فرمود : اما غابر علم به امورى است كه بعدها واقع میشود . (399) و اما مزبور علم به وقایعى است كه در گذشته واقع شده است ، و اءما القاء در قلوب الهام است ، و اءما نقر و صداى در گوش ها حدیث ملائكه است كه سخنان آنان را میشنوم ولى خود آنـهـا را نـمـى بـینیم ، و اما جفر احمر ، و سرخ ظرف و جعبه ایست كه در آن اسلحه پیغمبر صـلى الله عـلیـه و آله اسـت كـه مـخـفـى است و بیرون آورده نمیشود تا زمانى كه قائم ما اهـل بیت قیام كند ، و اما جفر سفید آن جعبه و ظرفى است كه در آن تورات حضرت موسى و انـجـیـل حضرت عیسى و زبور حضرت داود ( علیها السلام ) و كتابهاى انبیاى سابق در آن قـرار گـرفته است ، و اما مصحف فاطمه ( علیها السلام ) كه در آن كلیه حوادث كه واقع مـیـشـود و نـام كـسـانـى كـه بـحـكومت میرسند تا روز قیامت را در بر دارد ، و اما جامعه و آن كـتـابـى اسـت بـطـول 70 ذراع بـه امـلاء و دیـكـتـه رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله كـه از خـود اوسـت ، و بخط على بن ابى طالب علیه السلام هر حكمى كه مردم بدان محتاج شوند در آن ثبت است حتى باندازه دیه خراشى و حد تـازیـانـه و نـصـف تـازیـانـه اى بـراى ارتـكـاب عمل خلاف و جنایتى كه واقع میشود .
و طـبـق بـعـضـى اخـبار و روایات امام عالم به زبانهاى دیگر هم میباشد و در مجلد 7 بحار بابى است بنام باب انهم یعلمون جمیع الالسن و اللغات و یتكلمون بها (400) از جـمله این روایت استكه ابوالصلت گوید : حضرت رضا علیه السلام با مردم بزبان خـودشان صحبت مى كرد بخدا قسم كه فصیح ترین و داناترین مردم به زبان آنان بود و مـن روزى بـاو گـفـتـم یـا ابـن رسول الله من از اینكه شما زبانهاى مختلف را میدانید در شگفتم ؟ فرمود : اى ابا صلت من حجت خدا بر مردمم ، و خداوند كسى را حجت بر مردم قرار نـمـى دهـد كـه زبـان آنـها را نداند ، آیا سخن امیرمؤ منان بتو نرسیده كه فرمود : بما فـصـل خـطـاب یـعـنـى فـصـل خـصـومـت داده شـده ، پـس آیـا فـصـل خـطـاب ( حـكـم و حـجـت ) جـز بـمـعـرفـت و شناخت لغات و زبانها ممكن است (401).
......................................................................................................
[396]26 جدید ص 110 نقل از بصائر الدرجات .
[397]26 جدید ص 194 نقل از بصائر الدرجات .

[398]26 جدید ص 18 نقل از ارشاد مفید و احتجاج طبرسى .
[399]لغـت غـابـر بـمـعـنـاى بـاقـى اسـت هـمـچـنـانـكه مى فرماید : الا عجوزا فى الغابرین . و ابن اثیر در نهایه گوید : كلمه غابر از اضداد بمعناى ماضى و باقى است و آنچه بیشتر شناخته میشود همان معناى «با» است.
[400]26 جـدیـد ص 190 و روایـت در هـمـان صـفـحـه از عـیـون اخـبـار الرضـا نقل شده است .
[401]و مؤ ید آن روایتى است كه مرحوم حاج شیخ عباس قمى در نفس الهموم ص 244 از بـصـائر الدرجـات از امـام شـشـم نقل مى كند كه فرمود : وقتى امام چهارم را با اسیران دیـگـر بـشـام نـزد یـزیـد بـردنـد آنـانـرا در مـحـلى كـه مـشـرف بـخـرابـى بـود مـنـزل دادنـد و نـگـهـبانان خارجى را كه بزبان رومى صحبت مى كردند بر آنان گماشته بـودنـد یـكـى از اسـیـران اظـهـار داشـت مـا را در ایـنـجـا منزل دادند كه سقف بر سر ما فرو ریزد و ما را بكشد . نگهبانان بزبان رومى مى گفتند كـه ایـنـهـا از ویـرانى منزل مى ترسند در صورتى كه فردا آنها را از اینجا بیرون مى بـرنـد و بـقـتـل مـیـرسانند . حضرت سجاد (ع ) فرمود من سخن آنها را فهمیدم و هیچ یك از اسیران زبان آنها را بخوبى من نمى دانستند.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P9.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 110


یا ابن السنن المشهورة


 اى فرزند سنن و روش هاى معروف 


شرح : 
سنة بمعنى طریقه و روش است ، و جمع آن سنن ، و در اصطلاح همان سیره و روش و دسـتـورات رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله اسـت ، خـواه عـمـل بـاشـد یـا گـفـتـار و دیگر سخنان آن بزرگوار كه در كسب اخلاق حسنه و بر طرف كردن صفات رذیله تاءثیر بسزائى دارد ، و مؤ ید این گفتار حضرت سجاد علیه السلام اسـت كـه در كـتـاب كـافـى از آن بـزرگـوار نـقـل شـده فـرمـودنـد : افـضـل الاعـمـال عـنـد الله مـا عـمـل بـالسـنـة و ان قـل یـعـنـى بـا فـضـیـلت تـریـن اعـمـال آنـسـت كـه بـه روش و طـریـقـه سـنـت بـاشـد اگـر چـه آن عمل كم باشد . و زیادتى عمل موجب قبول و فضیلت نیست .
چـون شـرط اتـصـاف عمل به فضیلت باین است كه موجب قرب خدا گردد كه خداوند نظر بـه كـیـفـیت عمل دارد نه كمیت آن . و از جمله شرائط اساسى قرب بخدا گذشته از قصد و قـربـت آنست كه آن عمل با سنت مطابقت داشته باشد . و شاید مراد كسانى كه سنن را همان احكام خمسه ( واجب ، مستحب ، مباح ، مكروه ، حرام ) دانسته اند همین امر باشد .
بـحـار مـجـلد 17 ص 177 (402) امام ششم علیه السلام در نامه ایكه براى اصحاب و یـارانش نوشته است از جمله گوید : اى آنگروهى كه خداحافظ كارشان است بر شما لازم اسـت پـیـروى كـردن آثـار رسـول خـدا و طـریـقـه او و همچنین آثار و طریقه ائمه راهنما از اهـل بـیت رسول خدا بعد از او ، پس هر كس كه این طریقه و روش را انتخاب و بدان رفتار كـند هدایت شود ، و هر كس كه آن را ترك كند و از آن اعراض نماید گمراه گردد ، چرا كه آنـان كـسـانـى هـسـتـنـد كـه خـداونـد امـر بـطـاعـت و ولایـت آنـان نـمـوده كـه پـدر مـا رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود : مداومت هر عملى كه در آن پیروى آثار و سنت حقه اسـلامـى باشد اگر چه اندك باشد خدا را بهتر خشنود گرداند و سرانجام و عاقبتش نزد خـداونـد پـرسـودتـر خـواهـد بـود ، از سـعـى و كـوشـش در انـجـام اعمال نوظهور و بدعتها و پیروى از هواهاى نفسانى .
آگـاه بـاشـیـد كـه پیروى از هواهاى نفس و اعمال نوظهور از خود ساخته و من در آوردى كه بـدون هـدایـت راهـنـماى الهى باشد گمراهى است و هر ضلالت و گمراهى بدعت است و هر عملى بدعتى جایگاهش آتش است .
خـلاصـه كـلام آنـكـه رسـتـگـارى دنـیـا و آخـرت در پـیـروى از طـریـقـه و سـنـت رسول خدا صلى الله علیه و آله است . (403)
و چـون ائمـه مـعـصـومـیـن عـلیهم السلام در اعمال و رفتارشان مراقب بودند و همان روش و طـریـقـه جـدشـان رسـول خـدا را بـكـار مـى بـستند ،، پس پیروى از آداب و رفتار آنان هم پـیـروى از سـنـن رسـول خـدا است كه در آن روایت كه گذشت بدان اشاره شد و در واقع و حـقـیقت ، آنان همان سنن و طریقه میباشند و لذا از وجود مبارك آن بزرگواران علیهم السلام تعبیر به سنن مشهوره شده است .
......................................................................................................
[402]مجلد 78 چاپ جدید ص 216 نقل از روضه كافى.
[403]و در مـجـلد 16 بحار الانوار باب سیرة النبى و سننه بعضى از آداب و سنن حضرتش را بیان مى كند و هر كه خواهد اطلاع پیدا كند بدانجا مراجعه شود.

http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P10.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 111


یا ابن المعالم الماثورة


اى فـرزنـد مـعـالم و آثـار ایـمـانـى كـه در كتب 
و آثار گذشتگان آمده است 


شـرح :
 مـعـالم : جـمع معلم ، اسم مكان از علم است بمعناى جایگاه و علامت و نشانه كه شـخص عابر و سالك ، راه و طریق مقصد خود را بوسیله آن پیدا مى كند مانند بنا و یا آب و یا نشانه دیگر كه در بیابان و یا گذرگاهى نصب میشود .
چـنـانـكه سابقا گفته شد بموجب بعضى از روایات در تفسیر آیه شریفه و علامات و بـالنـجـم هـم یـهـتـدون فـرمـودنـد مـائیـم عـلامـات ، و نـجـم هـم رسول خدا است . و در زیارت جامعه است و اعلام التقى ، و اعلاما لعباده .
در كـتـاب غـیـبـت نـعـمـانـى از امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـلام از رسـول اكـرم صـلى الله عـلیـه و آله نـقـل شـده كـه فـرمـود : مـثـل اهـل بـیـت من مثل ستارگان آسمان است كه چون ستاره اى غروب كند ستاره دیگرى طلوع نماید . (404)
صـدوق در كتاب كمال الدین (405) با سند از جابربن یزید جعفى از جابربن عبدالله انـصـارى روایـت مـى كـنـد كـه پـیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود : مهدى از فرزندان من است ، نامش نام من ، و كنیه اش كینه من میباشد ، شبیه ترین مردمست بمن از نظر صورت و سیرت ، براى او غیبتى است كه حیرت آور است ( و مردم متحیر میشوند ) و بسیار از مردم گمراه شوند ، آنگاه مانند ستاره تابانى از پس پرده غیب بدرآید و زمین را پر از عدل و داد كند همانطورى كه پر از ظلم و جور شده باشد .
چـون در ایـن روایـت سـخـن از حدیث متواتر رسول خدا كه فرمود : به یملا الله الارض قـسـطـا و عـدلا بـعد ما ملیت ظلما و جورا است و سابقا مكرر باین حدیث اشاره شده اكنون لازم است كه به فرق بین قسط و عدل هم اشاره شود .
البـتـه در ایـن حـدیـث لفـظ قـسـط و عـدل هـر دو بـا هـم ذكـر شـده و در مـقـابـل آن كـلمـه جـور و ظـلم آمـده ، و شـایـد جـور در بـرابـر قـسـط و ظـلم در بـرابـر عـدل بـاشـد بـهـر حـال بـمـعـنـى جـامـع و كـلى قـسـط و عـدل عـبـارت اسـت از رعـایـت حـقـوق و دادن بـه هـر ذى حـقـى حـق او را ، و در مقابل آن جور و ظلم همان پایمال كردن و از میان بردن حقوق و تجاوز بحقوق و یا تصرف در حقوق دیگران است .
پـاره اى از علما قسط و عدل را در مقابل جور و ظلم یك معنى دانسته اند ولى راغب اصفهانى در مـفـردات قـسـط را بـمـعـنـى نـصـف و انـصـاف یـعـنـى بـهـره عـادلانـه دانـسـتـه ، و عدل اعم از آنست ، جمعى دیگر قسط را در مقام وفاى بحق دانسته مانند اءداء شهادت و داورى ، وكیل و وزن در معاملات ، و عدل را اعم و آن موافق با حق است چه راجع بخود شخص باشد یـا راجـع بـغیر و هم چنین كلمه جور ضد قسط و آن تجاوز به حق غیر است و ظلم تجاوز از مطلق حق .
و روایات وارده در این باب دلالت دارد بر اینكه رؤ سا و قضات ( داوران ) و حكام در آخر الزمـان در حـكـومـت مـیـان مـردم جـور مـى كـنـنـد و بـر طـبـق وجـدان و قـانـون شـرعـى عـمـل نمى كنند بلكه مطابق میل نفسانى و فرمانهاى جابرانه و مقررات غیر اسلامى حكم و داورى مى نمایند . و چون قائم آل محمد صلوات الله علیه ظهور فرماید رفع جور مینماید و بـعـدالت میان مردم حكومت كند بحیث یشمل عدله على جمیع العالم فلا یظلم احد احدا بقسمی كه عدلش بر همه جا كشیده شود و هیچكس بر دیگرى تعدى ننماید.
......................................................................................................
[404]این روایت را صدوق هم در كمال الدین ص 27 ذكر كرده است.
[405]ص 286 چاپ مكتبة الصدوق.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P10.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 112یاابن المعجزات الموجودة


اى فـرزنـد مـعـجـزات مـوجـوده و مـحقق

-از قرآن و احكام كامل و علوم و حقایق

شـرح : 
البـتـه انـبـیاء و حجت هاى خداوند براى اثبات حقانیت خود و اثبات آن براى مـنـكـرین داراى معجزه میباشند یعنى كار خارق العاده كه دیگران قادر بانجام آن نمیباشند . هـمـچـون اژدهـا شـدن عـصـا بـدسـت حـضـرت مـوسـى (ع ) و امـثـال آن و چـون نبوت پیغمبر اسلام علیه الصلاة و السلام محدود بزمان نیست و تا قیامت بـاقـى اسـت مـعـجـزات و خـوارق عـادات زیـادى از آن بـزرگـوار بـظـهـور رسـیـده كه در بـحـارالانـوار جلد ششم ص 249 باب جوامع معجزانه و نوادرها (406) نقل شده است .
ولى یگانه معجزه حضرت رسول اكرم كه از او باقیمانده است و دلالت بر خاتمیت او دارد ، و مردم هر عصر و زمان تا روز قیامت بمشاهده آن معجزه یقین به نبوت و خاتمین او پیدا مى كنند قرآن است و آن اءفضل و بالاترین تمام معجزات دیگر آنحضرت است كه فرمود : قـل لئن احـتـمـعـت الانـس و الجـن عـلى ان یـاتوا بمثل هذا القرآن لا یاءتون بمثله و لو كان بـعـضـهم لبعض ظهیرا - اسرا ، / 88 - بگو اى پیغمبر اگر جن و انس اجتماع كنند كه بـمـثـل ایـن قـرآن كـتـابـى بیاورند نمیتوانند مثل آن بیاورند اگر چه دست بدست هم داده و پشتیبان یكدیگر شوند .
و در ص 246 روایـت شـده كه ابن ابى العوجا با سه تن از دهرى مذهبان زمان خود در مكه اجـتـمـاع كـرده و قـرار بستند كه هر كدام درباره معارضه با قرآن و رد آن یك چهارم آن را بـعـهـده بـگـیـرنـد و رد بنویسند و سال بعد بمكه آیند و در مراسم حج و اجتماع مسلمانان بـمـعـارضـه با قرآن برخیزند ، و سال دیگر آنها بمكه آمدند و كنار مقام ابراهیم اجتماع كـردنـد یـكـى از آنها گفت چون من این آیه و قیل یا ارض ابلعى ماءك - هود / 44 - را دیدم از معارضه باز ماندم ، و دیگرى گفت من هم چون به آیه فلما استیا سوا منه - یوسف / 80 - برخوردم از معارضه با قرآن ماءیوس و ناامید شدم ، و این سخنان را آهسته مـى گـفـتـنـد كـه حـضـرت صـادق (ع ) مـتـوجـه آنـان شـد و ایـن آیـه قـل لئن اجتمعت الانس و الجن را تلاوت كرد و آنها مبهوت و متحیر شدند ، هم از اطلاع آن حضرت بر امر نهانى آنان و هم مفاد آیه شریفه . (407)
در ایـن جـا بـد نـیـسـت كـه ایـن مـطلب هم كه بعضى اشاره كرده اند گفته شود كه از جمله مـعـجـزات بـاقیه را میتوان بقاى آثار اولیاى خدا دانست كه با شدت اهتمام خلفاى جور از بـنـى امـیـه و بـنـى عباس و دشمنان درمحو و برطرف كردن آثار قبور آن بزرگواران از زمـان شـهـادت و پـس از قوتشان هنوز قبورشان همچون ماه و ستارگان تابان در بلدان و اطراف زمین درخشان است .
از حـضـرت رضـا علیه السلام از پدران بزرگوارش از امیر مؤ منان صلوات الله علیهم نـقـل مـى كند گفته است : مثل اینكه ساختمانهاى با شكوهى را مى بینیم كه اطراف و پـیـرامـون قـبـر حـسـیـن بـنـا شـده و كاروانهائى را مى بینیم كه از كوفه خارج میشوند و بطرف قبر او مییروند و چند صباحى نمى گذرد كه از آفاق و اكناف هم بدانجا حركت مى كـنـنـد و ایـن امـر پـس از پـایـان دولت آل مـروانـى اسـت . بـحـار الانـوار مجلد 9 ص 578(408) .
در مـجـلد دهـم بـحـار صـفـحـه 238 (409) از عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـهـمـا السـلام نـقـل شـده كـه فـرمـود چـون در روز طـف آنـمـصـائب بـما وارد شد ، و پدرم با همراهانش از فـرزنـدان و بـرادران و سـایـر كـسـانـش كشته شدند ، و زنان و حرم او را بر جهاز شتر سـوار كـردنـد و بجانب كوفه روانه ساختند ، و من كشته گان را بر زمین دیدم كه بخاك نـسـپـرده بـودنـد و ایـن امـر بر من گران آمد و از آنچه دیدم سخت آشفته و مضطرب شدم و نـزدیك بود جان از تنم بیرون رود ، عمه ام زینب دختر بزرگ على علیه السلام این آثار حزن را در من بدید ، بمن گفت اى بازمانده جد و پدر و برادرم چه شده كه تو را مى بینم كـه مـیخواهى جان از قالب تهى كنى ؟ گفتم چگونه بى تابى نكنم و ناشكیبا نشوم كه مى بینم سرورم و برادران و عموها و عموزادگان و كسان خود را آغشته بخون بزمین افتاده و در ایـن دشـت بـیـابان جامه ها ربوده ( و برهنه و عریان ) كسى آنان را نمى پوشاند و بـخـاك نمى سپارد ، و هیچ كس بر آنان گذر نمى كند و بآنان نزدیك نمیشود ، و گوئى ایـن هـا كافران اهل دیلم و خزرند . و عمه ام گفت اینها تو را بجزع نیاورد ، بخدا قسم این واقـعـه عهدیست از رسول خدا با جد و پدر و عمت علیهم السلام ، كه خداوند جماعتى از این امت را پیمان گرفته است ، كه فراعنه زمین ( و رؤ ساى جور ) آنها را نمى شناسند ، ولى فرشتگان آسمانها آنان را مى شناسند ، و ایشان این اعضاى پراكنده را جمع آورى مى كنند و این پیكرهاى خون آلود را بخاك مى سپارند ، و در این سرزمین طف نشانه و علامتى براى قبر پدرت سید الشهداء بر پا میدارند ، كه اثرش كهنه نمیشود و ( با گردش روزگار و ) گذشتن شب ها و روزها رسم آن ناپدید نمى گردد ، و پیشوایان كفر و پیروان آنها در مـحـو و نـابودى آثار آن میكوشند ، ولى با اینحال اثرش ظاهرتر و كارش بهتر و عالى تر مى گردد . (410)
در مـجـلد دهـم بـحـار (411) از عـمـر بـن فـرج رخـجـى راوى خـبـر نـقـلى شـده گـویـد : مـتـوكـل خـلیـفـه عـبـاسـى مـرا براى خراب كردن قبر حسین علیه السلام فرستاد و من بآن ناحیته رفتم و دستور دادم كه گاوهاى و رزو را بر قبرها برانند ( و آنجا را هموار سازند ) و آنها هم امر مرا اجرا كردند و گاوها برهمه قبرها بگذشتند و چون بقبر مطهر آنحضرت رسـیـدنـد گـام برنداشتند، عمر بن فرج گوید : من چوب بر گرفتم و آنها را میزدم تا چوب در دست من شكست ، بخدا قسم كه گامى هم بر قبر نگذاشتند .
و ایـضـا در هـمـان مـجـلد (412) نـقـل شـده گـویـنـد وقـتـى كـه مـتـوكـل خـلیـفه عباسى دستور داد كه قبر حسین علیه السلام را شیار كنند و از نهر علقمى بـر آن آب بـنـدنـد ، زیـد مـجـنـون و بـهـلول مـجـنـون قـصـد كـربلا كردند و بزیارت آن بـزرگـوار مـشـرف شـدنـد و چـون بـقـبـر نـظـر افكندند دیدند كه ( آب اطراف آنرا فرا گـرفـتـه ولى ) قـبـر پـابـرجـا و آویـخـتـه اسـت زیـد مجنون این آیه را تلاوت كرد : یـریـدون لیطفوا نور الله بافواههم و یابى الله الا انن یتم نوره و لو كره الكافرون - صـف / 8 - یـعنى میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش كنند ولى خدا نمى پـذیـرد و امـتـناع مى كند جز اینكه میخواهد نور خود را تمام گرداند هر چند كافران كراهت داشـتـه بـاشـنـد و چـون بـرزگـر 17 مـرتـبـه زمـیـن را شـخـم زد و قـبـر بحال اولش باز گشت و آن برزگر این حال را بدید دست برداشت و ایمان آورد و گاو را رها كرد و چون خبر به متوكل رسید دستور قتل او را داد.

......................................................................................................
[406]17 جدید ص 225 .
[407]در شـرح حـال مـسـیـلمـة بن حبیب از طایفه بنى حنیفه از قبیله ربیعه معروف به مـسـببله كذاب میینویسند كه او براى معارضه با قرآن و رد آن كلمات و جملات قافیه دار ، مـسجع و مقفى پرداخته بود كه بسیار مستهجن و مضحك است از جمله در برابر سوره انا اعـطـیناك الجواهر ، فصل لربك و هاجر ، ان مبعظك لفاجر ، و در برابر القارعة ما القـارعـة گـفـتـه اسـت الفـیـل مـا الفـیـل ، و مـا ادریـك مـا الفیل ، له ذنب و ثبیل ، و مشغرو خرطوم طویل ان ذلك من خلق ربنا لفلیل . و در برابر و النازعات غرقا گفته : و الزارعات زرعا
[408]41 ص 287 نقل از عیون الاءخبار .
[409]45 ص 179 نقل از كامل الزیارات .
[410]البته این حدیث از اخبار غبیت و از معجزات است .
[411]45 ص 398 نقل از امالى طوسى .
[412]45 ص 398 نقل از امالى طوسى .http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P10.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه-قسمت 113


                                     یا ابن الدلائل المشهودة

                                      اى فرزند راهنمایان حق و مشهود خلق

شـرح : 
در زیـارت جـامـعـه مـیـخوانى : السلام على الدعاة الى الله و الاد لاء على مرضات الله - الى - و ادلاء على صراطه سلام بر داعیان بسوى خدا و راهنمایان طریق رضا و خشنودى خدا و راهنمایان براه او .
انـوه مـعـصـومـیـن عـلیـهـم السـلام بـوسـیـله اءخـلاق و رفـتـار و گـفـتـار صـدقـشـان دلیـل و راهـنـمـاى مردمن باءعمالى كه موجب رضا و خشنودى خدا و سعادت دنیا و آخرت آنان مـى گـردد ، و آن بـزرگـواران خـلایـق را بـمـعـرفـت حـق و صـفـات جـلال و جـمـال حـق و بـه احـكـام و سـنـن و آدابى كه موجب رستگارى دنیا و آخرتشان میباشد دلالت مى كنند .
یا ابن الصراط المستقیم
اى فرزند صراط مستقیم راه راست .
بدانكه مصداق كامل خارجى صراط مستقیم على بن ابى طالب و ائمه معصومینند . و در كتاب بـحـار الانـوار مـجـلد 7 صـفـحـه 83 بـابـى اسـت بـعـنـوان انـهـم السبیل و الصراط و هم و شیعتهم المستقیمون علیها .
و در آنـجـا ایـن روایـت اسـت كه مفصل بن عمر گوید : از امام صادق علیه السلام از معنى و مـفـهـوم صـراط سـئوال كـردم ؟ فـرمـود : صـراط هـمـان راه مـعـرفـت بـخـداونـد عـزوجـل است ، و آن دو نوع است صراط دنیا و صراط آخرت . اما صراط دنیا همان امامى است كـه اطـاعـت او واجـب اسـت و هـر كـس بـشـنـاسـد آن امـام را و از او پیروى كند در روز قیامت از صـراطـى هـمـانـنـد پـلى كـه بـروى جـهـنم كشیده شده عبور خواهد كرد ، و هر كس كه او را بشناسد پایش در صراط آخرت بلغزد و در آتش جهنم در افتد.
در كـتـاب كـفـایـة الخـصـام بـاب 54 ده حـدیـث از طـرق عـامـه نقل كرده است بدین مضمون كه هیچ بنده اى در روز قیامت از صراط نگذرد و به بهشت وارد نـشـود مـگـر جـواز بولایت امیرالمؤ منین و اهل بیت علیهم السلام داشته باشد ، و ما در اینجا بیك روایت اكتفا مى كنیم ،
ایـن المـغـازلى شـافـعـى بـطـرق مـخـتـلفـه و اءسـانـیـد مـتـعـدده روایـت كـرده و حـاصـل آن ایـن اسـت كـه رسـول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند : چون روز قیامت شـود و مـیـزان را بـر لب جـهـنـم نصب نمایند ، احدى از آن نگذرد مگر كسى كه او را جواز ولایت باشد .
و در صـفـحـه 363 ، هـمـیـن كـتـاب ( كـفـایـه ) در آیـه و ان الذیین لا یومنون بالاخرة عن الصـراط لنـا كـبون - مومنون / 74 - یعنى : و كسانى كه بآخرت ایمان ندارند از راه مـنـحـرفـنـد . سـه روایـت از عـامـه نـقـل كـرده كـه مـراد از صـراط مـسـتـقـیـم اهـل بـیـت رسـول خـدا اسـت . و روایـات از عـامـه نـقـل كـرده كـه مـراد از صـراط مـسـتـقـیـم اهـل بـیـت رسـول خـدا اسـت . و روایـات مـتـعـددى هـم از خـاصـه نقل كرده و چون بناى این تاءلیف بر اختصار است از ذكر آنها صرف نظر میشود.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 114یا ابن النبا العظیم


اى فرزند نباء عظیم - كه مقصود از آن امیرالمومنین 

علیه السلام است

شـرح :
 در كـتـاب كـفـایـة الخـصـام در باب 110 و 111 روایاتى از خاصه و عامه نـقـل كـرده كـه مـراد از نـبـاء عـظـیـم عـلى بـن ابـى طـالب اسـت . البـتـه تاءویل و مصداق از مصادیق نباء عظیم است .
و اءیـضـا تـفسیر صافى از عیون الاخبار از حضرت رضا از پدرش از پدرانشان از حسین بـن عـلى عـلیـهـم السـلام نـقل مى كند كه گفت : رسول خدا صلى الله علیه و آله به على علیه السلام فرمود : یا على توئى حجت خدا ، و توئى باب خدا ، و توئى راه ببوى خدا ، و تـوئى نـبـاء عـظـیـم ، و تـوئى صـراط مـسـتـقـیـم ، و تـوئى مثل اعلى.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى 
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 115یاابن من هو فى ام الكتاب لدى الله على حكیم


اى فرزند كسى كه در ام الكتاب ( علم و حق ) نزد خداوند عـلى 

و حـكـیـم اسـت.

یـعـنـى مـقـامش عالى ترین مقام و روحش بلند مرتبه ترین علم و حکمت 

خداوندى را دارا است.

شـرح : 
در مـجـلد هفتم بحار صفحه 43 (420) راوى گوید از حضرت رضا علیه السلام شنیدم كه پدرم این آیه را و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم - زخرف / 4 - و این در ام الكتاب نزد ما مقامى بلند و فرزانه اى دارد. گفت على بن ابى طالب است . و نـیـز روایـت شـده - و راوى مـحـمـد بـن عـلى بـن جـعـفـر اسـت گـویـد - از آن بزرگوار سئوال شد كه نام على علیه السلام در كجاى ام الكتاب است ؟ فرمود در این آیه مباركه اهدنا الصراط المستقیم و او على علیه السلام است .
و در صـفـحـه 83 هـمـان مـجـلد (421) روایـت از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام دربـاره قول خداى عزوجل آیه اهدنا الصراط المستقیم فرمود آن امیر المؤ منین و معرفت اوست و دلیـل بـر ایـنـكـه او امـیـرالمـومـنـیـن اسـت در قـول خـداى عـزوجـل كـه فـرمـود : و انـه فـى ام الكـتـاب ـ الآیـه قول دیگر خداوند : اهدنا الصراط المستقیم است

برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396
شرحی بر دعای ندبه-قسمت 116


یاابن الایات و البینات

اى فرزند آیات و بینات

شرح : 
مجلد هفتم بحار صفحه 42 داود بن كثیر رقى - راوى حدیث - گوید : از امـام صـادق عـلیـه السلام درباره قول خدا كه مى فرماید : ... و ما تغنى الایات و الندر عن قوم لا یومنون - یونس / 101 - ( و چه سود خواهد داشت نشانه ها و بیم دادنها بـراى مـردمـى كـه ایـمـان نـمى آورند) سئوالى كردم فرمود : آیات امامانند ، و نذر انبیاء هـسـتـنـد . و نـیـز در هـمـان صـفـحـه مـدرك فـوق (423) دربـاره قـول خـداى تـعـالى كه مى فرماید : بل هو آیات بینات فى صدور الذین اوتوا العلم منظور اءئمه هستند ، و ما یجحد بآیاتنا یعنى انكار مقام امیرالمومنین و ائمه نمى كنند . الا الكافرون.
اطـلاق آیـات بـر آن بزرگواران اطلاق كل بر فرد است ، چون آنان نیز خود از جمله علامت هاى بزرگ و واضحه قدرت و عظمت و علم و رحمت و سایر صفات حق میباشند.
در مـجـلد 7 بـحـار صـفـحـه 25 از ابـوذر غـفـارى نـقـل شـده كـه گـفـتـه اسـت : از رسـول خـدا عـلیـه السـلام شـنـیـدم كـه مـى فـرمـود : اهـل بیت مرا ، شما بمنزله سر نسبت به بدن و بمنزله دو چشم از سر بدانید كه بدن جز بسر ، و سر هم جز به دو چشم هدایت نمیشود.

برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی بر دعای ندبه-قسمت 117یاابن الحجج البالغات

اى فرزند حجت هاى رسا

شـرح : 
قـال الله تـعـالى : قـل فـلله الحجة البالغهة - انعام / 149 - بگو دلیـل رسـا خاص خدا است در تفسیر صافى از كتاب كافى از حضرت امام مـوسـى كـاظم علیه السلام چنین آمده : آرى خدا را بر مردم دو حجت است . حجت ظاهره و حـجـت بـاطـنـه ، امـا حـجـت ظـاهـره رسـولان و پـیـغـمـبـران و امـامـان هـسـتـنـد : امـا حجت باطنه عقول است .
و ایـضـا در هـمـیـن مـدرك از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـلام نقل است كه فرمود : نحن الحجة البالغه على من دون السماء و فوق الارض یعنى ما هستیم حجت بالغه و رسا بر تمام مردم زیر آسمان و روى زمین . (425)
اطـلاق حـجـت بـر ائمـه مـعـصـومـیـن بـجـهـت آن است كه خداوند بوسیله آن بزرگواران بر بندگان خود كه اعمال و اخلاق و رفتارشان راه نماى سعادت مردم در زندگى است حجت را تمام كرده است .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396شرحی دعای ندبه-قسمت 118


یاابن النعم السابغات
اى فرزند نعمت هاى عام الهى 

شـرح :  

مـجـلد 7 بـحـار صـفـحـه 102 از امـام مـحمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه مباركه و اسبغ علیكم نعمه ظاهرة و باطنة - لقمان / 20 - یعنى نعمت هـاى خـویـش را آشـكار و نهان بر شما تام و كامل كرد . روایت شده كه فرمود : نعمت هـاى ظـاهـر و آشـكـار پـیـغـمبر است و آنچه را كه آورده از معرفت و توحید ، اما نعمت باطنه ولایت ما اهل بیت و عقد مودت و دوستى ما است .
و اءصـبـغ بـن نـبـاتـه از امیر مؤ منان علیه السلام در تفسیر این آیه مباركه الم الذین بـدلوا نـعـمـة الله كـفرا - ابراهیم / 28 - یعنى آیا ندیدى آنكسانى را كه نعمت خدا را بـه كـفـران تـغییر دادند . فرمود : بخدا قسم مائیم نعمت الهى كه خداوند آن را بر بندگان خود انعام كرده ، و هر كه بخواهد ، بوسیله ما بفوز و رستگارى میرسد.
در تـفسیر صافى در ذیل آیه شریفه ثم لتسالن یومئذ عن النعیم - تكاثر : 8 - یعنى و آنگاه در ان روز از نعیم الیه مورد باز خواست قرار خواهید گرفت . در خبر مفصلى از تـفـسـیـر عـیـاشـى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام نـقـل مـى كـنـد كـه ابـو حـنـیـفـه نـعـمـان بـن ثـابـت یـكـى از عـلمـاى اربـعـه اهـل تسنن این آیه مباركه ( ثم لتسالن یومئذ عن النعیم آیه آخر سوره تكاثر را از ابـو عـبـدالله جـعـفـربـن مـحـمـد الصـادق - عـلیـهـمـا السـلام - سـئوال كـرد حـضـرت فـرمـود : اى نـعـمـان بـنـظـر تـو ایـن نـعـمـتـى كـه مـورد سـئوال واقـع مـیـشـود چیست ؟ نعمان گفت بهره از غذا و آب سردى ( كه در دنیا خورده ایم و آشـامـیـده ام ) حـضرت فرمود : اگر خداوند تو را روز قیامت در برابر خود نگهدارد تا از تـو سـئوالى كـنـد از هـر لقـمـه اى كه خورده یا جرعه آبى كه نوشیده اى وقوف تو در قـیـامـت طـولانـى خـواهـد شـد ، ابوحنیفه گفت قربانت شوم پس مراد از نعیم چیست ؟ حضرت فـرمـود ما اهل بیت نعیمى هستیم كه خداوند به بندگان انعام فرموده ، و به بركت وجود و هـدایـت مـا اختلاف مردم را باتحاد تبدیل ، و دلهایشان بهم الفت داده، و بنور تعلیمان ما عداوت و دشمنى آنان را باخوت و برادرى در آورده ، و بنور هدایت ما آنها را با سلام هدایت كرده و این نعمتى است كه قطع نمیشود ، و خداوند از اداى حق نعمتى كه بآنها انعام كرده و آن پیغمبر و عترت اوست بازخواست كند. 
البته نعمت عبارت است از نفعى كه ناشى از احسان میشود و هر چیزى كه انسان بآن بهره مند شود نعمت است ، و نعمت هاى الهى قابل شمارش نیست چنانكه مى فرماید : و ان تعدوا نـعـمة الله لا تحصوها و هر نعمتى كه انسان از او منتفع میشود از جانب خداوند اسـت كـه فـرمـود : و مـا بـكـم مـن نـعمة فمن الله (430) و بالاترین نعمت ها نعمت سعادت دنیا و آخرت است و این سعادت در پرتو نور هدایت و تعلیمات اءنبیاء و اءوصیاء حـاصـل مـیـشـود چـنـانـچـه در زیـارت جـامـعـه اسـت: 

بـكـم اخـرجـنـا الله مـن الذل و انقدنا من شفا جرف الهلكات
بوسیله نور هدایت شما خداوند ما را از ذلت كفر و شرك بیرون آورده و به بركت شما ما را از پرتگاه مهلكه نجات داده است .


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


شرحی بر دعای ندبه-قسمت 119


یاابن طه و المحكمات

 اى فرزند طه و محكمات قرآن.

شـرح : 
تـفـسـیر صافى از معانى الاءخبار از حضرت صادق علیه السلام روایت مى كند كه فرمود : و اما طه فاسم من اءسماء النبى صلى الله علیه و آله و معناه یا طالب الحق الهادى الیه یعنى و اءما طه پس اسمى است از اسم هاى پیغمبر صلى الله علیه و آله ، معنى آن این است اى طالب حق كه راهنماى بآن هستى.
و مـحـكـمـات - در تـفـسـیـر صـافـى از كـتـاب كـافـى و تـفـسـیـر عـیـاشـى در تـاءویـل ایـن ایـه مـباركه هو الذى انزل علیك الكتاب منه ایات محكمات از حـضـرت صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : ان المحكمات امیر المومنین و الائمة عـلیهم السلام محكمات امیر مؤ منان و ائمه علیهم السلام میباشند . البته منظور مصداق از مصادیق آیات محكمات است.


برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396

شرحی بر دعای ندبه-قسمت 120


یاابن یس و الذاریات

 اى فرزند یاسین و ذاریات

شـرح :

 كـلمـه یـس دو حـرف از حـروف بـریـده و مـقـطـعـه اسـت مانند بـسـیارى از حروف دیگرى كه پاره اى از سوره هاى قرآن بآن افتتاح شده است و درباره مـعـنـى و مـفـهـوم ایـن كـلمـه روایـاتـى وارد شـده اسـت كـه مـراد از آن رسـول خـدا عـلیـه السـلام اسـت و مـؤ یـد آن آیـه بـعـدى اسـت كه مى فرماید : انك لمن المـرسـلیـن كـه خـطـاب بـه شـخـص رسـول خـدا صـلى الله عـلیه و آله است یعنى از رسول اكرم قسم بقرآن محكم كه تو از رسولانى .
بـحـار الانـوار مـجـلد 7 ص 35 امـام صـادق عـلیـه السـلام فـرمـود : یـس اسـم رسول الله و الدلیل علیه قوله تعالى : انك لمن المرسلین .
و اءیـضـا از حـضـرت صـادق عـلیه السلام از پدران بزرگوارش از على بن ابیطالب ( عـلیـهـم السـلام ) در آیـه شـریـفـه كـه مـى فـرمـایـد سـلام عـلى آل یـس - صـافـات / 130 - فـرمـود سـلام بـر مـا آل مـحـمـد اسـت ، چـون مـراد بـكـلمـه یـس رسول خدا است.
در تفسیر صافى و تفسیر برهان از معانى الاءخبار از حضرت صادق علیه السلام روایت شـده كـه وقـتـى سـفـیـان ثـورى از آنـحـضـرت سـوال كـرد بـمـعـنـى قول خدا كه مى فرماید یس چیست ؟ فرمود : اسم من اءسماء النبى و معناه یـا ایـهـا السـامـع لوحـیـى و القرآن الحكیم انك لمن المرسلین یعنى یس اسمى است از اءسـمـاء پـیغمبر و معنى آن این است اى شنونده وحى من ، قسم بقرآن حكیم تو از مرسلین ( فرستادگان ) هستى .
و الذاریات - این جمله در ابتداى سوره 51 قرآن است و كلمه ذاریات جمع ذاریه از ذرو است كـه مـعنى اصلى آن باد و نسیمى است كه بوزد و خاك و ذرات را بلند و در فضا پراكنده سـازد و اصـل آن از ذروة بـمـعـنـاى ارتـفـاع و بـلنـدى اسـت . البـتـه آیـات چـهـارگـانـه اول این سوره كه با واو قسم افتتاح شده و بدان سوگند یاد میشود همگى این سوگندها در اثبات قیامت و وقوع آنست كه در آیات 5 و 6 آمده است . و اما ذكر این كلمه در ایـنـجـا كـه گفته میشود اى فرزند ذاریات كه منظور امیر المومنین (ع) و ولایت اوست از این نظر است كه چون در بعضى اخبار و روایات مصادیق بعضى از آیات این سوره را بر ولایت و روش اولیاى حق منطبق كرده لذا این جمله بدین صورت آمده است .
و دلیـل بـر آن روایـاتـى است كه ذیل بعضى از آیات این سوره در تفسیر قمى ذكر شده است :
ـ آیه 5 انما توعدون لصادق آنچه بدان تهدید و وعده داده شده اید صادق است . ابـوحـمـزه گـویـد شـنـیـدم كه در این آیه امام پنجم علیه السلام فرمود یعنى در امر على راست و صادق است .
ـ آیـه 6 و ان الذیـن لواقـع و مـحـققا دین واقع شدنى است - یعنى دین مساءله على علیه السلام است و على علیه السلام دین است .
3 
ـ آیه 7 و السماء ذات الحبك - سوگند باین آسمان آراسته - مراد از سماء پیغمبر است و على حبك است . و حبك بمعناى حسن و زینت و خوب و عادلانه است ، و در مجمع البحرین بـمـعـنـى راهـهـاى ستارگان در آسمان است . و تطبیق این كلمه نسبت به على علیه السلام باعتبار آنست كه آنحضرت راه و طریق هدایت است .
ـ آیـه 8 انكم لفى قول مختلف - كه البته شما در سخنان مختلف سرگردانید - یـعـنـى دربـاره عـلى اخـتـلاف كـرده ایـد كـه هـمان اختلاف در امر ولایت است ، پس كسى كه بـولایت او پایدار ماند وارد بهشت میشود ، و اءما كسى كه مخالفت كند وارد آتش ‍ میشود ، و در كـتاب كافى درباره این آیه از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده كه فرمود : مختلف فى اءمر الولایة .
5 
ـ آیه 9 یوفك عنه من افك - هر كس از آن كناره گیرد منحرف خواهد شد ، یعنى هر كـس از ولایـت عـلى مـنـحـرف شـود از بـهـشـت مـنـحـرف شـده اسـت و در كـتـاب كـافـى در ذیـل حـدیـث امام محمد باقر علیه السلام فرمود : هر كس از ولایت على اعراض كند از بهشت اعراض نموده است .

برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 آبان 1396


( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic