وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبها


شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 51


و سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا

و پروردگار ما از هر نقص و آلایشى منزه وپاك است
 و وعده هاى او قطعى و محقق الوقوع است


شـرح :

 البته همچنانكه در آیه 5 سوره فاطر مى فرماید: یا ایها الناس ان وعد الله حق وعده خداوند حق است و قطعى و تخلف پذیر نیست ، و از جمله وعده هایش این است كه مى فرماید :

 وعدالله الذین آمنوا منكم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبد لنهم من بعد خوفهم امـنـا (نور آیه 55)

خداوند به كسانى كه از شما ایمان آورده اند و كارهاى شایسته انجام داده اند وعده داد كه آنها را در زمین جانشین دیگران كند همچنانكه اسلاف آنها را جانشین كـرد و آن دیـنـى را كـه بـرایـشـان پـسـنـدیـده اسـتـفـرار دهـد و تـرسـشـان رابـه امـنـیـت مـبـدل سازد. 

و خداوند در قرآن بعضى از آنانرا كه صلاحیت خلافت را داشتد و به این مقام فـائز شـدنـد بـیـان مـیفـرمـایـد از جـمـله :

 1ـ فـقـد آتـیـنـا آل ابـراهـیم الكتاب و الحكمة و آتیناه ملكا عظیما ـ نساء آیه 54 ـ پس به راستى به آل ابراهیم كتاب و حكمت دادیم و به آنان ملك و سلطنت بزرگى عطا كردیم.

 یا داود انا جعلناك خلیفة فى الارض ص آیه 26 ـ (اى داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم).

 آیـه 55 سـوره نـور كـه بـطـور كلى و عمومى بیان مى كند و مى فرماید: و عد الله الذیـن آمنوا منكم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فى الارض (خداوند به آنانكه ایمان آوردنـد و كـارهـاى شـایـسـتـه انجام دادن از شما وعده داده كه آنانرا در زمین جانشین دیگران گرداند).

البـتـه ایـن آیـه بـه صـورت عـام اسـت و مـصداق كامل آن در روایات آمده از جمله در تفسیر صـافـى نـقل از كتاب كافى در توضیح این آیه مباركه راوى از امام صادق علیه السلام مى پرسد؟ 

حضرت مى فرماید اینان همان امامان و اوصیاء پیغمبرند البته در ایـن بـاب روایـات زیـادى وارده شـده كـه مـراد از وعـد الله الذیـن آمنوا پیغمبر و اهـل بـیـت اویـنـد كـه آیـه مـتـضـمـن بـشـارت بـه اسـتـخـلاف ایـشـان اسـت و از مـصـادیـق كامل آن است. 

و این روایات بر مصداق كامل این آیه تطبیق شده و بشارتشان به استخلاف و تـمـكـن و قـدرتـشـان در روى زمـیـن و بـرطـرف شـدن خـوف از آنـان نـیـز. و تـحـقـیـق كامل آن هنگام قیام حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف مى باشد.

و ایـضـاً تـفـسـیـر صـافـى از تـفـسـیـر عـیـاشـى روایـاتـى از امـام سـجـاد عـلیـه السلام نـقـل مى كند كه چون این آیه را قرائت كرد فرمود: 

به خدا سوگند كه این كار به وسیله شـیعیان ما اهل بیت به دست مردى از ما انجام مى گیرد كه او مهدى این امت است ، و همان كسى است كه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلّم فرمود:

 اگر از عمر دنیا باقى نماند مگر یـك روز البـتـه خـدا آنـروز را طـولانـى مـى گـردانـد تـا شـخـصـى از اهـل بـیـت مـن كـه هـمـنـام مـن اسـت آنـرا بـه دسـت گـیـرد و زمـیـن را از قـسـط و دل پر نماید همچنانكه از ظلم و جور پر شده باشد.

البـتـه هـر كـس كـه بـه دیـده انـصـاف در ایـن آیـه بـنـگـرد بـرایـش یـقـیـن حـاصـل مـى شـود كـه چـون تـاكـنـون مـصـداق آیـه بـه طـور كامل تحقق نیافته ، و از طرفى هم خدا وعده فرموده و وعده خدا هم حق است پس مسلما در آینده محقق خواهد شد.

و كل اناس دولة یرقبونها  و دولتنا فى آخر الدهر یظهر  

و هر گروهى در انتظار دولتى هستند و دولت ما در آخر زمان ظاهر مى شود.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 52


و لن یخلف الله وعده و هو العزیز الحكیم


خـدا هـرگـز خـلف وعـده نـمى كند و اوست قادر و توانا و درستكار
و در هر كارى او را كمال اقتدار و علم و حكمت است


شـرح : 

خداوند در آیه 47 سوره ابراهیم مى فرماید:

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسـله ان الله عـزیـز ذو انـتـقـام 

مـپـنـداریـد كه خدا از وعده خویش به پیغمبرانش تخلف كند البته خدا نیرومند وانتقام گیراست.

و در سـوره حـج آیـه 47 مى فرماید: 

و یستعجلونك بالعذاب و لن یخلف الله وعده 

و نزول عذاب را از تو بشارت مى خواهند در صورتى كه خدا هرگز از وعده خود تخلف نمى كند.

و بـه دلائل عـقـلیـه و نـقـلیـه قـطـعـیـه ثـابـت شـده كـه خـداونـد مـتـعـال داراى صـفـات جـلالیـه و كـمـالیـه اسـت و از نـقـائص و رذائل پـاك و مـنـزه اسـت، و خـلف وعـده هـم كـه جـهـت آن یـا جـهـل و نـادانـى اسـت و یـا عـجـز و نـاتـوانـى، و یـا پـسـتـى فـطـرت و بـیـهودگى و از رذائل و صفات ذمیمه است خداومن متعال از همه این نقائص منزه است و هو العزیز الحكلم و اوست غالب و قادر، حكیم و درستكار، پس ‍ محال است خلف وعده كند.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396


شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 53فعلى الاطائب من اهل بیت محمد و على صلى الله علیهما
 و آلهما فلیبك الباكون


پـس ـ شـایـسـتـه اسـت ـ و بـایـد بـر پـاكـان اهـل بـیـت مـحـمـد 
و عـلى ـ كـه رحـمـت خـدا بـرایـشـان و آل ایشان باد ـ 
گریه كنندگان گریه كنند


شـرح :

 به موجب روایات عدیده از طریق خاصه و عامه كه بسیارى از آنها در كفایة الخـصـام نـقـل شـده كـه خـلقـت اشیا به بركت وجود آنان علیهم السلام بود، و ایشان علت غـائى خـلقـت مـخـلوقـات حقند و اگر مقصود حق تعالى وجود آنان نبود مخلوقى را خلق نمى كرد.

و بـا آنـكـه خـداونـد بـه طـهـارت آنان علیهم السلام خبر داد انما یرید الله لیذهب عنك الرجـس اهـل البـیـت و یـطـهـر كـم تـطـهیرا ـ احزاب آیه 33 ـ و به مودت و محبت آنان هم تـوصیه شده كه فرمود: 

قل لا اسالكم علیه اجرا الا المودة فى القربى (شورى آیـه 23)

و بـا آن همه سفارشاتى كه نبى اكرم درباره آنان فرمود، بنگرید، سرانجام مـنـافـقـان امـت بـا آنـان چـه كـردن كـه حضرت على بن الحسین علیهما السلام در خطبه خود قـبـل از ورود به شهر مدینه براى مردم مدینه كه در آنجا ازدحام كرده بودند مى فرماید:

 ابـو عـبـدالله الحـسـیـن كشته شد، و زن و فرزندانش هم اسیر شدند و سر او را بر نـیزه در بلاد بگرداندند، این مصیبتى است كه مانند آن هیچ مصیبتى نیست . آى مردم كدام یك از شـمـا اسـت كـه پـس از شـهـادت او شـادى نـماید، و كدام دلى است كه براى او نسوزد و انـدوهگین نشود، و كدام چشمى است كه سرشگ اشگ خود را در مصیبت او نگهدارد و از ریزش اشـك چـشـم خـود جـلوگـیـرى كند. تا آنكه فرمود:

 اى مردم كدام قلبى است كه از شهادت او شـكـسـتـه نـشـود، و كـدام دلى اسـت كـه بـراى او دلسـوزى نـكـند و ناله سر ندهد، و كدام گـوشـى اسـت كـه داسـتـان ایـن شـكـاف و ویرانى و رخنه اى كه در عالم اسلام پدید آمده بشنود و كر نشود.

اى مـردم مـا رانده شدگان و پراكندگان و آوارگان دور از خانه و وطنیم و با ما مانند مردم تـرك و دیـلم رفـتـار شـد، در صـورتـیـكـه نـه گـنـاهـى مـرتـكـب شـده بـودیـم، و نـه عمل ناپسند و خلافى از ما سرزده بود، و نه بدعت ناروائى در اسلام پدید آورده بودیم، مـا ایـنـگـونـه مـصـیـبـت و حـادثه را در گذشتگان نشنیدیم ، و این جنایتى است كه تاكنون سابقه نداشته.(268)

بـا تـوجـه بـه فـضـائل و مـنـاقـب آن بـزرگـواران ، و مصائب وارده بر ایشان شایسده و سـزاوار اسـت كسانى كه به آنان ایمان دارند و علاقمندند در مصائبشان بگریند. 

در مجلد دهـم بـحار ص 163 از حضرت رضا علیه السلام روایت شده كه فرمود: هر كس كه مـصـائب ما را ید آورد و خود بگرید و بگریاند چشم او گریان نشود در آن روز كه چشمها گریان است ، و در درجات بهشتى با ما باشد.(269)

در روایت دیگر حضرت رضا علیه السلام به ریان بن شبیب فرمود:

 اگر خواستى بـراى مـصـیـبـتـى گـریـه كـنـى پـس گریه كن براى حسین بن على علیهما السلام كه او راهـمـانـنـد گـوسـفـنـد سـر بـردیـدنـد و هـیـجـده نـفـر از اهـل بـیـت او را كـه هـمـانـند ایشان در روى زمین نبودند با او شهید كردند و در آخر فـرمـود: 

اگـر بـخواهى كه در درجات بهشت با ما باشى به حزن و اندوه ما محزون شو و به فرح و شادمانى ما شادمان باش ، و پیوسته به ولایت و علاقمندى نسبت به ما ملازم باش ـ كه بر فرض محال ـ اگر كسى سنگ (جمادى) را دوست بدار و بدان علاقمند باشد خدا او را روز قیامت با همان سنگ محشور گرداند.(270)
......................................................................................................
[268]45 بـحـار الانـوار جـدیـد ص 58، و نـفـس المـهـمـوم قـمـى ص 254
[269]44بحار جدید ص 278 نقل از امالى صدوق و عیون الاخبار و باین مضامین روایات دیگرى است 
[270]44 بـحـار جـدیـد ص 285 نـقـل از عـیـون الاخـبـار و امـالى صـدوق http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 54فَلیندُب النّادبون

پس ندبه كنندگان ندبه كنند


شـرح : 

نـدبـه كـه هـمـان نـوحـه سـرائى اسـت كـه عـبـارت از ذكـر و یـادآورى اعـمـال و اخلاق و صفات پسندیده كسى است كه از دست رفته ، و ماتم گرفتن براى او و دورى از اوست و در اصطلاح فارسى همان زبان گرفتن است ، چنانكه حضرت زینب سلام الله عـلیـهـا پـس از شهادت برادر عزیزش هنگامیكه چشمش به بدن پاره پاره او و دیگر شـهـیـدان افـتاد ندبه سر داد، و از حمید بن مسلم ازدى وقایع نگار حادثه كربلا در سپاه كـوفـیـان ـ نـقـل شـده كـه گفت : 

از چیزهائى كه فراموش نمى كنم گفتار زینب دختر فـاطـمـه سـلام الله عـلیـهـا اسـت وقـتـى كـه از كـنـار جـسـد بـرادرش گذشت واو را با آن حـال بـروى خـاك افـتـاده دیـد نـاله اش بـلنـد شد و گفت یا محمداه یا محمداه صلى علیك مـلائكـه السـمـاء ایـن حسین است كه به خون آغشته و اعضایش قطعه قطعه شده است یا محمداه ـ اى واى محمد ـ و خترانت اسیر و فرزندانت شهید شدند، و باد صبا خاكهاى بیابان را بـر آن بـدنـهـا مـى پـراكـنـد راوى ـ حمید بن مسلم ـ گوید: به خدا قسم ـ چنان ندبه كرد ـ كه دشمن و دوست را به گریه آورد.(271)
......................................................................................................
[271]تـاریـخ طـبـرى ، و مـقـتـل ابـوبكر خوارزمى جز دوم ص 39، و ملهوف سید بن طاووس.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396


شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 55و لِمثلِهم فَلتُذرف الدّموع


و بـراى مـانند ایشان شایسته و سزاوار است كه سرشك اشك از دیدگان جارى شود

شرح :
 كلمه ذرف بمعناى جارى شدن اشك چشم است.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 56


و لیصرخ الصارخون و یضج الضاجون و یعج العاجون

و بـایـد نـاله كـنـنـده گان ناله كنند و شیون كننده گان شیون كنند 
و فریاد كننده گان فریا زنند

شـرح :

 هـر چـنـد در مـعـانـى ایـن الفـاظ و كـلمـات در زبـان عـربـى خـصـوصیاتى ملحوظ باشد، ولى در ترجمه فارسى آن مترادف و به یك معنا در مى آیند، و منظور آنست كه شـایـسـتـه آنـان نـاله و زارى و ضـجـه و شـیـون از دل بركشیدن است.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da0

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 57


این الحسن و این الحسین


حسن و حسین ـ فرزندان على ـ علیهم السلام ـ كجایند و چه شدند

شرح :

 اما الحسن فشهید فوق الجنازة قد شكت اكفانه بالسهام و حسن آن شهیدیكه كه بالاى جنازه (تابوت ) كفنش از تیرهاى دشمن سوراخ گشت.

ولادت ایـن بـزرگـوار در شـب پـانـزدهـم مـاه مـبـارك رمـضـان و بـنـا بـه قـول مـشـهـور سـال سـوم هـجـرى در مـدیـنـه مـنـوره واقـع شـد و بـه سال پنجاهم هجرى به سن چهل و هفت سالگى مسموم و ازاین عالم رحلت فرمود.

و اما الحسین وقتیل بالعراء قد رفع فوق القناة راس.

امـا حـسـین آن شهیدى كه كشته او در بیابان كربلا كه پس از شهادت سرش بالاى نیزه رفت .

الجسم منه بكربلاء مضرج  

والراس منه على القناة یدار  

بدن شریفش در سرزمین كربلا آغشته به خون رها شده ، و سرش بر نیزه نصب (و در بلاد) گردانده شد).(272)

تـولد ایـن بـزرگـوار هـم بـنـا بـه قـول مـشـهـور سـوم مـاه شـعـبـان بـه سـال چـهـارم هـجـرى در مـدیـنـه مـنـوره واقـع شـد، و شـهـادتـش هـم روز دهـم مـاه مـحـرم سـال شـصـت و یـك هـجـرى بـه سـن پـنـجـاه و شـش سـالگـى بـعـد از زوال ظهر وقت عصر اتفاق افتاد.

شـیـخ طـوسـى در مـصـبـاح المـهـجـد، و سـیـد بـن طـاووس در اقـبـال (273) روایـت كـرده انـد كـه فرمانى از ناحیه مقدسه به قاسم بن علاء همدانى وكـیـل حـضـرت امام حسن عسكرى علیه السلام بیرون آمد كه مولاى ما امام حسین علیه السلام روز پنج شنبه سوم ماه شعبان متولد شده و در آن روزى چیزى نخور و روزه بدار و این دعا را بـخـوان : 

اللهـم انـى اسـالك بـحـق المـولود فـى هـذا الیـوم المـوعـود بـشـهـادتـه قـبـل استهلاله و ولادته 

بار الها از تو مى خواهم بحق كسى كه در این روز متولد شده كه پیش از استهلال (274) و ولادتش وعده شهادتش داده شده ...

دربـاره فـضـائل و مـنـاقـب ایـن دو بـزرگـوار روایـات زیـادى از خـاصـه و عـامـه از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم نقل شده كه در حد تواتر و اجماع فریقین است ، و مـرحـوم مـجـلسـى در مـجـلد دهـم بـحـار الانـوار(275) بـابـى را بـه فـضـائل ومـنـاقـب آن دو بـزرگـوار اخـتـصـاص ‍ داده اسـت واز جـمـله ایـن فضائل كه اجماع فریقین است :

 دوسـتـى و مـحبت نسبت به آنان است كه فرمود: من احب الحسن و الحسین فقد احبنى ، و من ابغضهما فقد ابغضنى البته این مضمون به عبارات مختلفه در موارد متعدده است.

2ـ اظـهـار عـلاقـمندى رسول خدا و بوسیدنشان و چه بسا آندو را مى طلبید و در آغوش مى كشید و به زانوى خود مى نشانید و مى بوئید و میبوسید.

 خـطـاب ابـوالریـحـانـتین به پدرشان على علیه السلام مى كرد و او را بـدیـن لقـب كـه پـدر دو ریـحـانـه اسـت مـلقب ساخته بود و مى فرمود: الولد الصالح ریحانة ، و ریحانتاى الحسن و الحسین.

4ـ جـمـله مـعـروف و مـشـهـورى اسـت كـه مـى فـرمـود: الحـسـن والحـسـیـن سـیـدا شـبـاب اهل الجنة.

 جمله الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا . (276)

و در مـجـلد دهـم بـحـار ص 75(277) از ابـى ذرغـفـارى نـقـل شـده كـه گوید: رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم را دیدم و درحالى كه حسین علیه السلام را مى بوسید مى گفت : كسى كه حسن و حسین و ذریه آنان را (روى خلوص نیست و خالى از غل و غش ) دوست بدارد آتش (جهنم ) صورت او را نسوزاند اگر چه بر فررض محال گناهانش بقدر تل ریگى باشد مگر اینكه گناهى باشد كه آن گناه او را از ایمان خارج كند.
و در خـصوص فرزندش حضرت حسن علیه السلام فرمود: این فرزند سرورى است كه امید است خداوند عز و جلّ بوسیله او میان دو گروه از مسلمانان صلح ایجاد كند. (278)

و در خصوص فرزند دیگرش حضرت حسین علیه السلام فرمود: حسین منى و انا من حسین.(279)

......................................................................................................
[272]گـویـنـد ایـن شـعـر از بـشـیـربـن حـذلم مـحـافـظ اهل بیت از شام به مدینه است كه قبل از ورود به شهر مدینه به دستور امام چهارم در مسجد پـیـغـمـبـر سـرود و بـدیـن وسـیـله مـردم مـدیـنـه را از آمـدن اهل بیت آگ

[273]مـرحـوم مـجـلسـى در مـجـلد 101 بـحـار الانـوار چـاپ جـدیـد ص 347 آنـرا نـقـل كـرده و ذیـل آن دعـالى اللهـم انـت مـتـعـالى المـكـان كـه آخـریـن دعاى آن بـزرگـوار در روز عـاشـورا بـوده از دو كـتـاب مـصـبـاح و اقبال نقل مى كند و شایسته است این دعا هم خوا

[274]اسـتـهلال مصدر استهل به معناى بنلد كردن صدا به نمایاندن چیزى است ، و بـه اولیـن صـداى نـوزاد هـم گـفـه مـى شـود، و در اینجا كنایه از این است كه شهادت آن بزرگوار از روز اول به قلم تقدیر رف

[275]43 جدید ص 261
[276]در 43 بـحـار جـدیـد ص 291 آمـده كـه صـاحـب مـنـاقـب گـویـد: هـمـه اهـل قـبـله (یعنى مسلمانان از هر فرقه و مسلك ) بر این سخنان پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم اجمعین

[277]43 ص 269 نـقـل از كـامـل الریـارات ابـن قـولویـه قـمـى . و جـمله بر فـرض مـحـال در عـبـارت فـوق ترجمه جمله و لو كانت است كه در روایت بصورت لو امتناعیه آ

[278]43 بحار جدید ص 289 نقل از مناقب و اعلام الورى و كشف الغمة از كتاب حلیة الاولیاابونعیم

[279]43 بـحـار ص 269 نـقـل از مـنـاقـب از سـنـن ابـن مـاجـه ، و ص 270 نقل از كامل الزیارة و اعلام الورى و ارش


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da

نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396


شرحى بر دعاى ندبه - قسمت 58


و این ابناء الحسین


و كجایند فرزندان حسین؟ و چه شدند؟


شـرح : 

مـنـظـور از جـمـله ابـنـاء الحـسـیـن هـمـان نـه نـفـر امامان برحقند كه از اولاد و نسل اویند(280)، و همه آنان از اوصیاء و حجج الهى هستند كه هشت نفر از ایشان بوسیله زهـر و شـكـنـجـه شـهـیـد شـدنـد، و نـهـمـى آنـان حـضـرت ولى عـصـر ـ عجل الله تعالى فرجه الشریف ـ است كه فعلا از نظر مردم غائب است .
......................................................................................................
[280]مرحوم مولف در توضیح جمله این ابناء الحسین اشاره به فرزندان بلا واسـطـه ـ عـلى اكـر و على اصر ـ و شهادت آن دو را ذكر مى كند بعد به سخنان در متن مى پـردازد كـه مـنـظـور از (ابـنـاء) هـمـان امـامـانـنـد كـه از نسل او مى باشند، و جملات بعدى دعا هم آنرا تایید میكند.


http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Book471P7.html?PHPSESSID=aa3fc977a537bc41dbbb6ff545509da
نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396


شرح دعای ندبه-قسمت 59
صالح بعد صالح و صادق بعد صادق


كه هر یك صالحى پس از صالح دیگر و صادقى بعد از صادق دیگر هستند

شـرح : 

صـالح یـعـنـى شـایـسـتـه ولایـق ، و به كسى گفت كه مى شود كه در اثر مـجـاهـدت و كـوشـش در راه حـق و پیروى فرمانهاى الهى صلاح و شایستگى مقام انسانیت و كمال آنرا پیدا كند. و در تفسیر این آیه مباركه و صالح المومنین
ــتـحـریـم آیـه 4ـ از طـریـق خـاصـه وعـامـه نـقـل شـده (281) كـه چـون ایـن آیـه نـازل شـد رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله و سـلم دست على علیه السلام را گرفت و فرمود: این است صالح مؤ منین .

و اولیـاى خـدا وائمـه اطـهـار از مـصـادیق كامل آیه و صفاتشان همانند جدشان على بن ابى طالب علیهم السلام است لانهم نور واحد. و البته باید زمامداران و پیشوایان مومنین بدین صفت متصف باشند.

كـلمـه صـادق از صـدق بـه مـعـنـى راسـتـى اسـت . وشـایـسـتـه كـسـى اسـت كـه در اعـمـال و گـفتارش صادق باشد نه فقط در گفتار تنها، گر چه كسى كه در گفته هایش صـادق وارسـتـگـو بـاشـد در اعـمـالش نـیـز چـنـیـن اسـت زیـرا صـداقـت در عمل و سخن از اثرات درونى انسان و پاكى ضمیر اوست .

در تـفـسـیـر مـجمع البیان ذیل آیه مباركه كونوا مع الصادقین توبه آیه 119 ـ از ابـن عـبـاس نـقـل شـده گـویـد كـونوا مع على و اصحابه ، و از حضرت باقر علیه السـلام روایـت شـده كـه فـرمـود: یـعـنـى كـونـوا مـع آل مـحـمـد و تـفـسـر صـافـى از كـتاب كافى از حضرت رضا علیه السلام روایت كرده فـرمـود: الصـادقـون : الائمـة یـعـنـى مـصـداق اتـم و اكمل صادقون امامانند.

برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى


نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396


شرح دعای ندبه -قسمت 60این السبیل بعد السبیل

كجا است آن راه حق هر یك پس از دیگرى
شـرح : 

چـون بـراى هـر مـقـصـدى از مـقـاصـد، وسـائل و مـقـدمـاتـى لازم اسـت كـه آدمـى بـدون تـهـیـه آن وسـائل و انـجـام آن مـقـدمـات بـدان مـقـصـد نـرسد، كه از آنها به طریق و وسیله تعبیر مى شـونـد. مـثـلا طـریـق نـائل شـدن بـه مـقـامـات عـلمـى تحصیل است ، و یا طریق به دست آوردن ثروت ، كسب و كار و فعالیت است ، و یا راه مداوا و مـعالجه و رسیدن به صحت و سلامتى ، نوشیدن دارو و پرهیز ارز چیزهاى مضر است كه بدون انجام آن كسى به مقصد و هدف خود نمى رسد.

پـسـر بـراى فـوز و نـیـل به سعادت دنیا و آخرت نیز راهى براى آن انتخاب شده كه آن اطـاعـت و پـیـروى از پـیـغـمـبـر و اوصیاى اوست علیهم السلام چنانكه قبلا گفتیم در عنوان فـكـانـوا هـم السـبیل الیك المسلك الى رضوانك و ایشانند راه تقرب به حق و طریق اعظم نیل به سعادت.

در تـفـسـیـر صـافـى ذیـل آیـه مـباركه قل هذه سبیلى ادعوا الى الله على بصیرة انا ومن اتـبـعـنى ـ یوسف آیه 108 ـ بگو این است راه من كه از روى بصیرت به سوى خـدا مـى خـوانـم مـن و هـر كـه مـرا پـیـروى كـرده اسـت از كـتـاب كـافـى نـقـل كـرده كـه امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـلام فـرمـود: ایـن آیـه در شـان رسـول خـدا و امـیـر المـومـنـیـن و اوصـیـاى بـعـد ازآنـان اسـت صـلوات الله عـلیـهـم اجمعین.

در تـفـسـیـر بـرهـان اسـت كـه فـرمـود: مـقـصـود از سـبـیـل عـلى عـلیـه السـلام اسـت ، و كـسـى جـز بـه ولایـت او بـه آنـچـه پـیـش خـدا اسـت نائل نمى شود.

در مـجـلد هفتم بحار الانوار(282) از جابر بن یزید جعفى روایت شده كه تفسیر این آیه مـبـاركـه و لئن قـتـلتـم فـى سـبـیـل الله او مـتـم ـ آل عـمـران آیـه 157 ـ اگـر در راه خدا كشته شوید یا بمیرید) را از امام محمد باقر علیه السـلام پـرسـیـدم ؟ فـرمـود: آیـا مـى دانـى سـبـیـل الله على و ذریه اوست و كسى كه به خاطر ولایت و مودت او كشته شود، در راه خدا كشته شده ، و كسى كه با حال ولایت و مودت او بمیرد، در راه خدا مرده است .

برگرفته شده از کتاب شرحى بر دعاى ندبه، مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید محیى الدین العلوى طالقانى


نوع مطلب : شرحى بر دعاى ندبه، 
برچسب ها : شرحى بر دعاى ندبه،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 27 آبان 1396


( کل صفحات : 21 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات