وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت
سایت تخصصی قــرآن شناسی و تــدبّر در قرآن کریم و معارف اهل البیت علیهم السّلام
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلّم :


مَن اَرادَ عِلمَ الاَوَّلینَ وَالآخَرینَ،

فَلیُثَوِّرِ القُرآنَ


هر که علم اولین و آخرین را میخواهد،

باید آن را در قرآن بجوید.


کنزل العمال ج1 ص548
مدیر وبلاگ :سیّد محمّد روحانی
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان رضایتمندی خود را از مطالب وب سایت بیان بفرمایید


برچسبهاپاورقی-کتاب قرآن شناسی-جلد2


 1-قرآن شناسى، ج 1، ص 216

 2-طباطبایى، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، ص 117

 3-مانند: آیه 34 سوره طور و آیه 88 سوره اسراء17

 4-مانند: آیه 85 سوره آل عمران و آیه 40 سوره احزاب
5-همان، ص 66 و درباره خاتمیت ر.ك: مطهرى، مجموعه آثار، ج 2، ص 183 و ج 3، ص 153
6-كیهان اندیشه، شماره 28، مقاله تحریف ناپذیرى قرآن، علامه مرتضى عسكرى
7-ابو عبدالله زنجانى، تاریخ القرآن، ص 42، موسسه الاعلمى، بیروت
8-مصباح یزدى، محمدتقى، قرآن شناسى، ج 1، ص 215، نشر مؤسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
9-طباطبایى، سید محمدحسین، ترجمه المیزان، ج 12، ص 167 - 161 مركز نشر فرهنگى رجا
10-علامه خوئى، ترجمه البیان، ج 1، ص 309، نشر مجمع ذخائر اسلامى - قم، 1360 ش
11-براى مطالعه بیشتر ر.ك
الف. معرفت، محمدهادى، تاریخ قرآن، تهران: سمت، چاپ دوم 1377، صص 167 - 154
ب. مصباح یزدى، محمدتقى، قرآن شناسى، (قم: مؤسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1376
پ. حسن زاده آملى، حسن، قرآن هرگز تحریف نشده است
ت. معرفت، محمدهادى، التحقیق فى نفى التحریف عن القرآن
12-نساء 4، آیه 135
13-مائده 5، آیه 67
14-ل عمران 3، آیه 123
15-براى آگاهى بیشتر ر.ك
الف. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 12 ص 150 تا 192
ب. معرفت، محمدهادى: مصونیت قرآن از تحریف، ترجمه محمد شهرابى
ج. حسن زاده آملى، حسن، قرآن هرگز تحریف نشده است
16-تاریخ كلیساى قدیم، ص 67
17-تاریخ جامع ادیان، ص 576
18-میشل، توماس، كلام مسیحى، ترجمه: حسین توفیقى، ص 27 ـ 26
19-معرفت، محمد هادى، صیانة القرآن من التحریف
20-ر.ك: انجیل یوحنا، 112:1، سفرتكوین، 38 19:30 و براى آشنایى بیشتر ر.ك: انیس الاعلام، ج 3 ؛ صادقى، محمد، بشارات عهدین، ص 73 و 177
21-سفر پیدایش، 2330 : 43
22-انجیل متى، 5:38 و اكثر نامه هاى پولس به رومیان
23-نیز نگا: حقیقت مسیحیت، قم: مؤسه در راه حق، چاپ اول 1361 صص 133 - 127 ؛ زمانى، مصطفى، به سوى اسلام یا آیین كلیسا، (قم پیام اسلام، 1346
24-نگا: میشل، توماس، كلام مسیحى، ترجمه: حسین توفیقى، قم: مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1377، صص 27 ـ 23
25-اسراء 17، آیه 90
26-هود 11، آیه 16 ؛ بقره (2)، آیه 21.
27-ر. ك: معرفت، محمد هادى، تلخیص التمهید، ج 2، ص 235، مؤسسه نشر اسلامى
28-همان، ص 240.
29-تفسیر نمونه، ج 23، ص 113 115.
30-بقره 2، آیه 255.
31-انبیا 21، آیه 30
32-مریم 19، آیات 44ـ41
33-فجر 89، آیه 22
34-غافر 40، آیه 88
35-قیامت 75، آیات 22ـ23
36-آل عمران 3، آیه 7
37-آل عمران 3، آیه 26
38-رعد 13، آیه 11
39-هود 11، آیه 1
40-منابع
الف. معرفت، محمدهادى، علوم قرآنى، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهید، 1378، چاپ اول، ص289ـ271
ب. سعیدى روشن، محمد باقر، علوم قرآنى، (مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول)، ص293
41-نحل 16، آیه 44
42-آل عمران 3، آیه 7
43-المیزان، ج 1، ص 247، چ 2، اسماعیلیان
44-سعیدى روشن، محمد باقر، علوم قرآن، ص 304
45-جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنى، ص 429
46-مجادله 58، آیات 12 و 13
47-بقره 2، آیه 142 تا 145
48-براى آگاهى بیشتر به كتاب هاى زیر مراجعه كنید
الف. مولایى نیا، عزت اللّه ، نسخ در قرآن، نشر رایزن، تهران، چاپ اول، 1378 ش یك جلد، قطع رقعى
ب. ابى جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل النحاس، الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله، تحقیق: دكتر سلیمان بن ابراهیم بن عبدالله، مؤسه الرساله بیروت چاپ اول، 1412 ق ، 1991 م، (سه جلد، قطع وزیرى
49-حشر 59، آیه 21
50-تحریم 66، آیه 10
51-یونس 11، آیه 24
52-نهج البلاغه، خطبه 81
53-بحارالانوار، ج 24، ص 305، باب جواب تأویل ما نزل فیهم، ح 1
54-جهت آگاهى بیشتر ر.ك: مكارم شیرازى ناصر، مثل هاى زیباى قرآن
55-بحارالانوار، ج 92، ص 190
56-عیون الاخبار، ج 2، ص 69
57-جهت آگاهى بیشتر ر.ك: كمالى، سید على، دایره المعارف شیعى
58-مزمل 73، آیه 4
59-ابن جوزى، النشر، ج 1، ص 209
60-براى آگاهى بیشتر ر.ك: خرمشاهى، بهاءالدین، دائرة المعارف تشیع
61-دایرة المعارف تشیع، ص 468
62-فرقان 25، آیه 33
63-ر.ك: قاموس القرآن
64-ر.ك: لسان العرب
65-ر.ك: مقدمه تفسیر تبیان
66-فیروزآبادى، قاموس
67-المیزان، ج 3، ص 49
68-حجر 15، آیه 9
69-زخرف 43، آیه 55
70-كافى، ج 1، ص 144 ؛ برهان، ج 4

ص 150 و ج 1، ص 102
71-شورى 42، آیه 11
72-نحل 16، آیه 97
73-قیامت 75، آیات 18 ـ 17
74-راغب اصفهانى، مفردات، ماده قرء ؛ قریشى، سید على اكبر

 قاموس قرآن، ماده «قرأ»
75-بروج 85، آیه 132
76-واقعه 56، آیه 77
77-حجر 15، آیه 87
78-بقره 2، آیه 213
79-فاطر 35، آیه 24
80-غافر 40، آیه 78
81-مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج 2
82-قصص 28، آیه 59
83-نساء 4، آیه 98
84-كافى، ج 1، ص 245
85-لمیزان، ج 2، ص 140
88-ر.ك: بحارالانوار، ج 12 و 14 ؛ مفاتیح الجنان، دعاى عمل ام داود
87-یس 36، آیه 83
88-تفسیر نمونه، ج 18، ص 309
89-ر.ك
الف. طباطبایى، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، ص 218، انتشارات دارالكتب الاسلامیه
ب. زركشى، البرهان فى علوم القرآن، ج 1 ص 339، (انتشارات دارالكتب العلمیه
90-ر.ك
الف. حجتى، سید محمدباقر، پژوهشى در تاریخ قرآن كریم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1376، چاپ دوازدهم، ص 98
ب. معرفت، محمد هادى، تاریخ قرآن، (تهران: سمت، 1357

 چاپ اول ص 77
91-زركشى، بدرالدین محمدبن عبداللّه ، البرهان فى علوم القرآن، ج 1، دارالمعرفه، ص 264
92-ر.ك: شماته، محمود، اهداف و مقاصد سوره هاى قرآنى، ترجمه محمدباقر حجتى
93-سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن، الاتقان فى علوم القرآن، ج 1، نشر دار ابن كثیر، ص 207 و 208؛ حجتى، سید محمدباقر، پژوهشى در تاریخ قرآن كریم، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص 107
94-الاتقان، ج 1، ص 208
95-ر.ك: رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 57 ؛ براى شرح بیشتر: آمار آیات در نگاه كوفیان، اهل شام، قاریان مكه، قاریان مدینه، صص 572-570
96-ر.ك: سیوطى، الاتقان، ج 3 ص 24 ؛ تفسیر طبرى، ج 1، ص 72
97-زمخشرى، كشاف، ج 1، ص 21
98-ر.ك: قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 1، ص 110

99-ر.ك: رشید رضا، تفسیر المنار، ج 8، ص 296
100-بلاغى، محمدجواد، آلاء الرحمن، ج 1، ص 64
101-الاتقان، ج 3، ص 31
102-ر.ك: تفسیر المیزان، ج 18، ص 6 ـ 8
103-صبحى صالح، مباحث فى علوم القرآن، ص 283
104-ر.ك: قاضى عبدالجبار، متشابه القرآن، ج 1، ص 13
105-تفسیر المنار، ج 1 ص 122
106-تفسیر البرهان، ج 1، ص 53 و ج 2، صص 206 و 277 بحارالانوار، ج 89، ص 373؛ تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 320
براى آگاهى بیشتر درباره تفسیرهاى حروف مقطعه ر.ك
الف. جوادى آملى، عبداللّه ، تفسیر تسنیم، ج 2، صص 69 ـ 129
ب. معرفت، محمدهادى، تناسب آیات، صص 135 ـ 165
107-وسائل الشیعة، ج 8، ص 66
108-همان
109-وسائل الشیعة، ج 8، ص 75.
110-الصحیفه السجادیة، دعاى 33.
111-وسائل الشیعة، ج 6، ص 233.
112-مستدرك الوسائل، ج 4، ص 304
113-وسائل الشیعة، ج 6، ص 233 ؛ كافى، ج 2، ص 629، ح 7
114-بحارالانوار، ج 92، ص 202
115-نحل 16، آیه 98
116-مزمل 73، آیه 4
117-بحارالانوار، ج 92، ص 215
118-بحارالانوار، ج 92، ص 216
119-زخرف 43، آیه 4
120-ر.ك: تفسیر نمونه، مباحث آغاز سوره ها و روایات فضیلت سوره ها
121-اصول كافى، ج 4، ص 406
122-اصول كافى، ج 4، ب 34، ح 2
123-نحل16، آیه 44
124-یوسف12، آیه 108
125-محمد 47، آیه 24
126-بحارالانوار، ج 92، ص 211
127-نساء 4، آیه 82
128-تقى پور، ولى اللّه ، پژوهشى پیرامون تدبر بر قرآن

 قم: انتشارات اسوه، 1371، چاپ اول، ص 31
129-نهج البلاغه، حكمت 30 نقل از: جوادى آملى، تفسیر موضوعى، ج 8
130-بحارالانوار، ج 98، ص 5، المكتبه الاسلامیه
131-اصول كافى، ج 4، ص 406
132-همان، ص 405
133-همان، ص 409
134-حارالانوار، ج 92 ص 188
135-اعراف 7، آیه 201
136نظیر آیات 55 سوره «مدثر» و 12 سوره «عبس»

 16، 41، 51 54 و 56 از سوره مریم و 24 سوره احزاب
137-ر.ك: مطهرى، مرتضى، تفسیر قرآن، ج 10، بخش اول
138-یونس 10، آیه 57
139-انبیاء 21، آیه 50
140-رعد 13، آیه 28
141-طه 20، آیه 124
142-ر.ك
الف. پرهیزگار، شهریار، چگونه قرآن را حفظ كنیم، نمایندگى ولى فقیه در نیروى مقاومت بسیج، 1371، چاپ اول، ص 22
ب. كلانترى، الیاس، اهمیت و روش حفظ قرآن، (تهران: انتشارات بیان1362، چاپ اول)، ص 9ـ21
143-كتابشناسى این بخش با همكارى انجمن قرآن و علم تهیه شده است كه از تلاش آن عزیزان تقدیر و تشكر مى كنیم
144-المجلة العربیه، شماره 4 مقاله «تراجم القرآن الكریم الى اللغات الاجنبیه
145-سلماسى زاده، جواد، تاریخ ترجمه قرآن در جهان، مؤسه انتشارات امیركبیر، 1369؛ آذرتاش، آذرنوش، تاریخ ترجمه از عربى به فارسى ترجمه هاى قرآنى 1 و 2 انتشارات سروش، 1375 ؛ مرغى جاسم عثمان، القرآن الكریم فى عالم الترجمه، نشر مؤسه ابلاغ
146-نشریه تحقیقات اسلامى، سال اول، شماره 2، ص 1
147-ر.ك: آذرتاش، تاریخ ترجمه از عربى به فارسى، ص 25؛ مجله حوزه، شماره 24 ص 52؛ مروتى، سهراب، بررسى ترجمه قرآن كریم (پایان نامه كارشناسى ارشد دانشكده الهیات تهران
148-نهج البلاغه، حكمت 18
149-ر.ك: حسن مصطفوى، روش علمى در ترجمه و تفسیر قرآن مجید، نشر: دار القرآن الكریم؛ مروتى، سهراب، بررسى ترجمه قرآن كریم (پایان نامه
150-برگرفته از:
http://balagh.net/sites/quranic_sites.htm
معرفى پایگاه به منزله تأیید مطالب پایگاه نیست
151-العروة الوثقى، ج 1، احكام القرائة، م 29
152-توضیح المسائل مراجع، م 1096 ؛ وحید

 توضیح المسائل، م 1105

و امام، تحریرالوسیله، القول فى سجدة التلاوة، م 4.
153-صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 239 و مكارم، توضیح المسائل مراجع، م 1096
154-توضیح المسائل مراجع، م 1097 و وحید، توضیح المسائل، م 1106.
155-توضیح المسائل مراجع، م 1097.
156-توضیح المسائل مراجع، م 1093.
157-همان، م 1099.
158-همان، م 355 و 450.
159-همان، م 355 و 450
160-وحید، همان، م 361 و 456
161-امام، استفتاءات، ج3، نظر، س65؛ صافى، جامع الاحكام، ج2 س1676 و 1674؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1145؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س1721؛ نورى، استفتاءات، ج2، س545و549 تبریزى، استفتاءات، س1609؛ سیستانى،
sistani.org ، غناء، ش3 دفتر: بهجت
162-مكارم، استفتاءات، ج1، س785
163-توضیح المسائل مراجع، م 318
164-توضیح المسائل مراجع، م 356
165-توضیح المسائل مراجع، م 319 و خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س157
166-توضیح المسائل مراجع، م 319 و وحید، توضیح المسائل م 315
167-توضیح المسائل مراجع، م 319
168-امام، استفتاءات، ج 1، وضو، س 82 ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 53 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 152 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 54 و دفتر: بهجت
169-فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 184 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 5 س 990 و دفتر: سیستانى
170-دفتر: مكارم و وحید
171-دفتر: همه مراجع
172-وسائل الشیعه، ج 2، ص 861، ب 34 از ابواب دفن و نیز: ج 10 ص 462، ب 101، ح اول ودوم چاپ آخوندى بیست جلدى؛ تحریرالوسیله ج 1، ص 91 ؛ مفاتیح الجنان، (انتشارات پیام آزادى)، ص 942.
173-تبریزى، استفتاءات، س 1927 و دفتر: همه مراجع
174-تفسیر نمونه، ج 7، ص 70
175-امام، تحریرالوسیله، ج 1 ؛ المكاسب المحرمه، س 13؛ بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 1449 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 113؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، م 20 ؛ صافى، هدایة العباد، ج 1 م 1697؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 978؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 701؛ نورى، توضیح المسائل و مسائل مستحدثه؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 17
176-تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 1151 و 1162
177-همان، م 2671
178-همان، م 316 و 317
179-امام، استفتاءات، ج 1، وضو، س 80 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 987 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1،53 و 54 و دفتر: سیستانى، وحید و نورى
180-دفتر: بهجت
181-خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 157
182-فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 184 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 75
183-توضیح المسائل مراجع، م 317
184-تبریزى، استفتاءات، س 1990 و دفتر: همه مراجع
185-همان، م 356
186-تبریزى، استفتاءات، س 1920 و دفتر: همه مراجع
187-وضیح المسائل مراجع، م 319؛ وحید، توضیح المسائل، م 323؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 153 و 154 و نورى، توضیح المسائل، م 318
188-امام و فاضل، تعلیقات على العروه، ج 1، غایات الوضو، م 3؛ بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 317
189-تبریزى و سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 164؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 164
190-تعلیقات على العروه الوثقى، غایات الوضو، م 3
191-امام، استفتاءات، ج 1 س 308 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 68
192-توضیح المسائل مراجع، م 883؛ نورى، توضیح المسائل، م 884 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 892 و دفتر: خامنه اى
193-تبریزى، استفتاءات، س 1953 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 165 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 57 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 81 و دفتر: همه مراجع
194-تبریزى، استفتاءات، س 1953 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 163 و 162 و 165 ؛ مكارم، استفتاءات، ج1، س 76 و دفتر: همه مراجع
195-عروه الوثقى، فى مستحبات الكفن، الحادى عشر
196-
امام، استفتاءات، ج 3، احكام ازدواج، س 6؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1434؛ صراط النجاة، ح 9، س218 و 219؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1781 و دفتر: بهجت، وحید، سیستانى، صافى، فاضل و نورى

 

 


نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی-پاورقی ها، ************************ بـــوستــــــان حـــــــــــــدیث ***********************، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 3 دی 1396احكام فقهی مترتّب بر قرآنقرآن در نماز
پرسش-
كسى كه برخى از سوره هاى كوچك قرآن را نمى تواند از حفظ بخواند، آیا جایز است آنها را در نمازهاى واجب از رو بخواند؟

همه مراجع: آرى، جایز است.151

آیات سجده دار
پرسش-
سجده واجب یا مستحبى در بعضى از آیات قرآن به چه علتى است؟
معمولاً در آیاتى از قرآن ـ كه سخن از سجده موجودات و یا سجده و خضوع بندگان مقرب خداوند در برابر عظمت آفریدگار هستى به میان آمده ـ دستور سجده بعد از خواندن این آیات وارد شده است. وجوب و استحباب آن نیز با توجه به معنا و مضمون آیات سجده و با استفاده از احادیث پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان علیهم السلاممشخص مى شود.

پرسش-اگر از رادیو و یا تلویزیون به آیاتى كه سجده واجب دارند گوش فرا دهیم، سجده واجب مى شود؟ـآیات سجده دارـ
همه مراجع (به جز صافى و مكارم): اگر از طریق نوار، ضبط شده و به طور غیر زنده پخش شود، سجده واجب نیست و اگر به طور زنده گوش فرا دهد، سجده واجب مى شود.152
آیات عظام صافى و مكارم: اگر به طور زنده بشنود، سجده واجب مى شود و اگر از طریق نوار ضبط شده و به طور غیر زنده گوش فرا دهد، بنا بر احتیاط واجب باید سجده كند.153

پرسش-آیا براى سجده واجب قرآن، شرایط سجده نماز لازم است؟
آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى و نورى: در سجده واجب قرآن، باید پیشانى را بر مهر یا چیزى كه سجده بر آن صحیح است بگذارد؛ اما مراعات سایر شرایط سجده نماز (مانند وضو، قبله و...) لازم نیست.154
آیات عظام سیستانى، فاضل و مكارم: بنا بر احتیاط واجب در سجده واجب قرآن، باید پیشانى را بر مهر یا چیزى كه سجده بر آن صحیح است بگذارد؛ اما مراعات سایر شرایط سجده نماز (مانند وضو، قبله و...) لازم نیست.155


پرسش-آیا با مرور ذهنى و یا نگاه به آیات سجده دار، سجده واجب مى شود؟
همه مراجع: كسى كه به آیات سجده دار گوش فرا مى دهد و یا خودش مى خواند، بعد از تمام شدن آیه باید فورا سجده كند؛ ولى با نگاه به آیات سجده دار و مرور آنها، سجده واجب نمى شود.156

پرسش-آیا براى سجده هاى واجب قرآن، ذكر خاصى لازم است؟
براى سجده واجب قرآن همین اندازه كه پیشانى را به قصد سجده بر زمین بگذارد، كافى است. البته گفتن ذكر مستحب است و هر ذكرى بگوید، اشكال ندارد؛ ولى بهتر است بگوید: «لا اله الااللّه حقا حقا، لااله الااللّه ایمانا و تصدیقا، لااله الااللّه عبودیة ورقا، سجدتُ لَكَ یا رَبِ تعبدا ورقا لا مستنكفا ولامستكبرا بل اَنا عبد ذلیل خائف مستجیر».157

آیات سجده دار و حایض
پرسش-
خواندن آیات سجده دار براى زن حائض و جُنب چه حكمى دارد؟
آیات عظام امام، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن كل این چهار سوره نیز اجتناب شود.158
آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى و مكارم: خواندن آیاتى كه سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت، حرام است. این آیات در سوره هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشكال ندارد ولى بیشتر از آن كراهت دارد (یعنى از ثواب كمترى برخوردار است) نه اینكه ترك تلاوت قرآن بهتر باشد.159
آیه اللّه وحید: افزون بر آیات سجده دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن كل این چهار سوره نیز اجتناب شود.160

صوت قرآن نامحرم
پرسش-
آیا مرد نامحرم مى تواند صداى دختر بالغ را در حال خواندن قرآن با صوت یا ترتیل و تواشیح و سرود بشنود؟
همه مراجع (به جز مكارم): اگر صداى خود را نازك و رقیق نكند ـ به طورى كه باعث تهییج شهوت شود ـ اشكال ندارد.161
آیه اللّه مكارم: جایز نیست.162

غلط خواندن قرآن
پرسش-
اگر شخصى بخواهد قرآن را كامل بخواند (یعنى علاقه زیادى به خواندن تمام قرآن دارد)؛ ولى متأسفانه بعضى از كلمات قرآن را غلط مى خواند، تكلیفش چیست؟

همه مراجع: غلط خواندن اگر عمدى نباشد، اشكال ندارد.
تبصره. تمامى كسانى كه قرآن كریم را فرا گرفته اند، ابتدا در خواندن آن دچار مشكل بوده اند. وجود غلط نباید مانع قرائت قرآن شود، با تكرار و تمرین قادر خواهد بود، آن چنان كه شایسته است، كتاب الهى را قرائت و در آن تدبر كند.

قرآن و كودكان
پرسش-
آموختن قرآن براى دانش آموزانى كه وضوى درستى ندارند و آن را لمس مى كنند، چه حكمى دارد؟ تكلیف مربى در اینجا چیست؟
همه مراجع: مس قرآن براى افراد نابالغ اشكال ندارد و اگر بدون طهارت به قرآن دست زدند، بر مربى واجب نیست جلوگیرى كند. البته اگر كارى كردند كه هتك و بى احترامى به قرآن باشد، باید جلوگیرى كند.163

لمس قرآن
پرسش-
آیا دست زدن به جلد قرآن در دوران عادت ماهیانه، مانعى دارد؟
همه مراجع: دست گذاشتن روى خط قرآن، براى حائض و براى هر كسى كه طهارت (وضو، غسل و تیمم) ندارد، حرام است؛ ولى مس جلد یا حاشیه قرآن بى اشكال است و تنها كراهت دارد.164

اسماءِ جلاله
پرسش-
حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟
آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و نورى: مس اسماى بارى تعالى ـ به هر زبان و كیفیتى كه نوشته شده باشد ـ بدون وضو جایز نیست.165
آیات عظام تبریزى، سیستانى، مكارم و وحید: مس اسماى بارى تعالى ـ به هر زبان و كیفیتى كه نوشته شده باشد ـ بنابر احتیاط واجب، بدون وضو جایز نیست.166
آیه اللّه فاضل: كسى كه وضو ندارد، بهتر است اسماى بارى تعالى را ـ به هر زبان و كیفیتى كه نوشته شده باشد ـ مس نكند.167

پسوند «اللّه»
پرسش-
افرادى كه اسمشان «عبداللّه» و «حبیب اللّه» و... است، اگر بدون وضو آن را بنویسند و مس كنند، چه حكمى دارد؟
آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و نورى: مس اسم «اللّه» بدون وضو جایز نیست ؛ هر چند جزئى از اسم مركب باشد.168
آیات عظام تبریزى، سیستانى و فاضل: اشكال ندارد ؛ هر چند بهتر است كه مس نكنند.169
آیات عظام مكارم و وحید: بنابر احتیاط واجب، مس اسم «اللّه» بدون وضو جایز نیست ؛ هر چند جزئى از اسم مركب باشد.170

ختم قرآن
پرسش-
اگر به نیت ختم، شروع به خواندن قرآن كنیم ولى به دلایلى نتوانیم آن را تمام كنیم؛ در این صورت ختم كل قرآن واجب است یا نه؟
همه مراجع: خیر، ادامه دادن و ختم قرآن مستحب است و تنها در صورت نذر و قسم و استیجار و مانند آن، ختم قرآن واجب مى شود.171

هدیه ثواب قرآن
پرسش-
آیا شخص مى تواند سوره اى از قرآن را بخواند و ثواب آن را به چند نفر از مردگان هدیه كند؟
همه مراجع: آرى، مى تواند این كار را انجام دهد.172

قرآن در حال راه رفتن
پرسش-
در موقع راه رفتن و یا ایستادن و خوابیدن و یا حتى در دستشویى مى توان قرآن خواند؟
احترام خود قرآن لازم است. درباره آداب قرائت قرآن آمده است: با طهارت و رو به قبله و ادب و با آرامش و تفكر در معانى آن قرائت شود. البته تلاوت قرآن و مرور آیات آن، هنگام خواب و در حالت خوابیده یا ایستاده و در حال راه رفتن نه تنها اشكالى ندارد؛ بلكه داراى ثواب و فضیلت است.

پرسش-همراه داشتن قرآن در دستشویى چه حكمى دارد؟
همه مراجع: همراه داشتن قرآن در دستشویى اشكال ندارد؛ ولى بهتر است از این كار اجتناب كنید.173

آداب تلاوت قرآن
پرسش-
آیا در هنگام پخش صوت قرآن، مى توانیم دعا بخوانیم یا حرف بزنیم؛ یا باید سكوت
كنیم؟
همه مراجع: خواندن دعا و یا صحبت كردن هنگام پخش تلاوت قرآن، در صورتى كه بى احترامى به آن محسوب نشود، اشكال ندارد؛ هر چند گوش دادن به آن بهتر است.174

قرآن و موسیقى
پرسش-
آیا جایز است قرآن با آواز و به صورت غنا خوانده شود؟
همه مراجع (به جز تبریزى): اگر به صورت غنا باشد، جایز نیست.175
آیه اللّه تبریزى: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.176

قسم به قرآن
پرسش-
كسى كه براى انجام دادن كارى یا ترك آن، به قرآن قسم بخورد و به آن عمل نكند، آیا كفاره دارد؟
همه مراجع: مخالفت با قسم به قرآن، كفاره ندارد.177

قرآن بدون وضو
پرسش-
تلاوت قرآن بدون وضو چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اگر خط قرآن مس نشود، اشكال ندارد.178

آرم جمهورى اسلامى
پرسش-
آیا مس كردن نقش آرم جمهورى اسلامى ایران ـ كه روى نامه ها و بلیت هاى اتوبوس و... وجود دارد ـ حرام است؟
آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، صافى، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب بدون طهارت مس نكنند.179
آیه اللّه بهجت: مس آن، بدون طهارت جایز نیست.180
آیه اللّه خامنه اى: چنانچه در نظر عرف اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مس آن بدون طهارت حرام است.181
آیات عظام فاضل و مكارم: اشكال ندارد ؛ ولى بهتر است آن را مس نكنند.182

مسِّ ترجمه قرآن
پرسش-
دست زدن به ترجمه قرآن، بدون طهارت چه حكمى دارد؟
همه مراجع: مس ترجمه قرآن اشكال ندارد. بلى اگر در ترجمه آن، خود كلمات قرآن و یا نام خدا (به هر زبانى) به كار رفته باشد، نباید به آن كلمات بدون طهارت دست زد.183
تبصره. برخى در مورد نام خدا احتیاط واجب و برخى احتیاط مستحب دارند.

خوابیدن و قرآن
پرسش-
آیا در اتاقى كه قرآن هست، خوابیدن اشكال دارد؟
همه مراجع: خیر، اشكال ندارد؛ ولى اگر قرآن به طرف پا و یا پشت باشد و باعث هتك و بى حرمتى آن شود، جایز نیست.184

قرآن و جنابت
پرسش-
بودن قرآن همراه جنب چه حكمى دارد؟
همه مراجع: همراه داشتن قرآن براى جنب اشكال ندارد؛ ولى مكروه است.185

خالكوبى آیات قرآن
پرسش-
خالكوبى آیات قرآن بر روى بدن و مس آن چگونه است؟
همه مراجع: اگر ماده اى كه با آن خالكوبى شده زیر پوست باشد، مس آن بدون طهارت اشكال ندارد و بعد از حدث و جنابت، لازم نیست فورى وضو و یا غسل انجام دهد.186

گردنبند طلاى قرآن
پرسش-
آویختن گردنبندى كه روى آن آیه قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حكمى دارد؟
همه مراجع: استفاده از گردنبند مانع ندارد،؛ ولى بدون طهارت آن را مس نكنند.187

قرآن بر سر گذاشتن
پرسش-
آیا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جایز است؟
آیات عظام امام، بهجت، صافى و فاضل: آرى، جایز است؛ ولى بهتر است قرآن باز را بدون طهارت بر سر نگذارند.188
آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: اگر موهاى سر، تابع و جزء سر شمرده نشود (یعنى كوتاه نباشد)، جایز است.189
آیات عظام مكارم و نورى: بنابر احتیاط واجب، بدون طهارت جایز نیست.190
تبصره. فرض مسئله، جایى است كه سر شخص مو داشته باشد و بخواهد خط قرآن را بدون طهارت به آن برساند. در غیر این صورت، حكم تماس بدن با خط قرآن را پیدا مى كند.

اسماى متبركه روزنامه ها
پرسش-
آیا استفاده از اسماى متبركه در روزنامه ها و مجلات كشور ـ با توجه به مصارف غیر مطبوعاتى از آن ـ صحیح است؟
آیات عظام امام و مكارم: چاپ و نشر آنها ممنوع نیست؛ ولى از انداختن آنها در جاهایى كه موجب هتك مى شود، باید خوددارى شود.191

پرسش-اگر از روزنامه اى كه اسم خدا در آن نوشته شده، به عنوان زیرانداز استفاده كنیم، چطور است؟
همه مراجع: نباید بر روى چیزى كه ایستادن و نشستن بر آن حرام است، نماز خواند (مثل روزنامه یا فرشى كه اسم خدا بر آن نوشته شده).192

پرسش-آیا سوزاندن آیات قرآن ـ كه بر روى كاغذ نوشته شده ـ جایز است؟
همه مراجع: خیر، سوزاندن ورق هاى قرآن جایز نیست.193

پرسش-راه محو كردن برگه هایى كه آیات قرآن بر روى آن

 نوشته شده، چیست؟
همه مراجع: یكى از سه راه ذیل پیشنهاد مى شود:
1. آنها را در مكانى دفن كنید.
2. در آب جارى مانند رودخانه بریزید.
3. به مراكزى تحویل دهید كه از آنها براى ساختن كارتن و مانند آن استفاده مى كنند.194

قرآن روى كفن
پرسش-
نوشتن آیات قرآن روى كفن و یا همراه گذاشتن آن با مردگان جایز است؟
همه مراجع: نوشتن آیات قرآن و دعاى جوشن صغیر و كبیر بر كفن مستحب است. البته اگر بر پارچه جداگانه اى نوشته و بالاى سینه یا سر میت قرار داده شود، بهتر است.195

استخاره قرآن
پرسش-
كسى كه به قرآن استخاره كرده، آیا لازم است به آن عمل كند؟
همه مراجع: عمل به استخاره واجب نیست؛ ولى بهتر است به آن عمل شود.196

: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : ************************* قـــــــــــــــــــــــرآن شناســــــی *********************، احكام فقهی مترتّب بر قرآن / اهمیت حفظ قرآن چقدر است؟ و آیا حفظ قرآن بدون توجه به معناى آن نزد خداوند، اجر و پاداشی دارد؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 3 دی 1396پرسش-در حال حاضر با وجود رایانه هاى شخصى و مصونیت قرآن از تحریف، چه نیازى به حفظ قرآن و صرف هزینه هاى كلان است؟چند نكته درباره این پرسش شایان توجه است:
اگر هدف، تنها مصون گشتن قرآن از تحریف بود، نیاز به حفظ قرآن و صرف هزینه هاى كلان وجود نداشت! اما آثار مختلفى بر حفظ قرآن مترتب است؛ از جمله:


1. یاد خدا
حفظ آیات، بر جان و روح حافظ تأثیر مى گذارد؛ به گونه اى كه در هر پیش آمدى آیه مناسب با آن بر قلب خطور كند و یا با یادآورى آن، شخص وظیفه خود را در حادثه تشخیص دهد. براى مثال قرآن درباره وسوسه هاى شیاطین مى فرماید:


«إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ»135

 «پرهیزكاران هرگاه خیالى شیطانى عارضشان شود، یاد [خدا ]كنند و آن گاه بینا باشند».
پس همان گونه كه خیال شیطانى جان را شعله ور مى كند، یادآورى آیات، شعله را خاموش و دل را نورانى مى سازد.136 بدیهى است چنین اثرى بر ذخیره سازى آیات قرآن، در رایانه و دفتر یادداشت مترتب نمى گردد.


2. شفاى دردهاى معنوى
یكى از مهم ترین ویژگى هاى قرآن، علاوه بر هدایتگرى، زبان عاطفه و تأثیرگذارى آن بر عواطف و احساسات و تلطیف كردن آنها است؛137 


چنانكه خداوند مى فرماید:

«یا أَیُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ»138

 «اى مردم! از سوى پروردگارتان پندى براى شما و شفابخش دل ها و رهنمود و رحمتى براى مؤمنان آمده است»


این شفابخشى هنگامى كامل مى گردد كه دل در محضر قرآن باشد و آیات قرآنى را به خود تلقین و یادآورى كند.
بنابراین توصیه مى شود، حداقل آیاتى را كه بر جان خود مؤثر و در درمان مشكلات روحى خود مفید تشخیص مى دهید، به حافظه و خاطر خود بسپرید و بكوشید آن را از حد حافظه ذهنى به باور قلبى تبدیل كنید تا در اثر این تلقین، قلب درمان شده و آثار شفابخش آن را شاهد باشید.
شاید مهم ترین علت سفارش هاى مكرر به حفظ قرآن از سوى پیشوایان معصوم علیهم السلام، رهانیدن انسان از اضطراب، تشویش ها و آلام روحى باشد؛ چرا كه قرآن «ذكر» است.

 «وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ»139

 

 و اطمینان قلب در ذكر خدا نهفته است.

«أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»140

 

و روگردانى از ذكر خدا زندگانى سخت و تؤام با تنگناها و گرفتارى ها را به دنبال دارد.141


.3 تحقیق و پژوهش
قرآن مجید كتابى براى همه زمان ها و متناسب با نیازهاى علمى همه انسان ها است. این كتاب طورى تنظیم شده، كه عبارت هاى آن علاوه بر معانى ظاهرى، داراى معانى باطنى بسیار عمیقى است. معانى باطنى قرآن فراتر از دسترسى به الفاظ از طریق رایانه و كتاب است. راه اصلى رسیدن به معانى باطنى، كشف انواع ارتباط بین آیات است.
به عبارت دیگر تحقیق و پژوهش در قرآن نیاز به هوشمندى ذهن و نورانیت قلب دارد. این مهم با حفظ كردن و انس با قرآن، بهتر امكان پذیر است.142: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : در حال حاضر با وجود رایانه هاى شخصى و مصونیت قرآن از تحریف، چه نیازى به حفظ قرآن و صرف هزینه است؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396پرسش-آیا اگر كسى قرآن را حفظ كند و بعد آن را فراموش نماید، گناه کرده است؟فراموش كردن قرآن گناه نیست؛ ولى در قیامت موجب حسرت مى گردد و فضیلتى از كف او رفته است. ابى بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم كه مى فرمودند:

 «كسى كه سوره اى از قرآن را فراموش كند، در قیامت آن سوره به صورتى زیبا و مقامى رفیع بر او ظاهر مى شود. وقتى بنده او را مى بیند، مى پرسد: كیستى؟ چقدر زیبایى؟ پاسخ مى دهد: آیا مرا نمى شناسى؟ من فلان سوره هستم. اگر مرا فراموش نمى كردى، تو را به آن مكان رفیع مى بردم».134

البته نوعى فراموشى هم وجود دارد كه گناه است و آن فراموش كردن هدایت هاى قرآن و نادیده گرفتن آن در مقام عمل است. در هر صورت براى آنكه قرآن در یاد بماند، بایستى مرتب تكرار گردد.


: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : آیا اگر كسى قرآن را حفظ كند و بعد آن را فراموش نماید، گناه کرده است؟ / مصادیق روایت «قرآن بخوان و بالا برو» چه كسانى اند؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396پرسش-چرا گفته شده: اگر قرائت قرآن را به اهل بیت علیهم السلام هدیه كنید، ثواب آن مضاعف مى شود؟خواندن قرآن یك عمل مستحب است و هر عمل مستحبى، براى خودش ثواب دارد. هدیه كردن نیز براى خودش عمل مستحبى است و ثواب جداگانه دارد و وقتى به پیامبر و ائمه علیهم السلام هدیه مى شود، خداوند به احترام و عظمت آنان ثواب ویژه اى به شخص عنایت مى كند همان گونه كه اگر كسى در راه خدا قرضى بدهد، چند برابر،

 از خدا مى گیرد.

از طرفى ائمه علیهم السلام مجراى فیض الهى اند و ریزش رحمت و فزونى ثواب به سبب بركات وجودى آنان فزونى مى یابد. امیرالمؤمنین على علیه السلام مى فرماید: در دعا ابتدا بر اهل بیت صلوات بفرستید تا در اثر ریزش رحمت الهى، به شما هم رحمت برسد.129


در نتیجه هدیه صلوات و ختم قرآن به ارواح پاك آنان، موجب فزونى رحمت و افزایش فیض الهى است.


شخصى به نام «على بن مغیره» خدمت امام موسى بن جعفر علیه السلام عرض كرد:

در ماه رمضان چند بار قرآن را ختم مى كنم؛ روز عید فطر كه فرا مى رسد، یكى از آنها را به پیامبر صلى الله علیه و آله یكى را به حضرت على علیه السلام، یكى را به حضرت فاطمه علیهاالسلام و بقیه را به سایر امامان علیهم السلام ـ تا برسد به شما ـ اهدا مى كنم. در برابر این عمل چه پاداشى براى من است؟

 امام هفتم علیه السلام فرمودند: 

پاداش تو آن است كه در روز قیامت با آن بزرگواران خواهى بود. 

عرض كردم: اللّه اكبر! آیا چنین پاداشى براى من است؟ 

حضرت سه مرتبه فرمودند: «آرى،آرى،آرى».130


:
 برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : ثواب هدیه تلاوت به اهل البیت(ع) چقدر است؟ / روش صحیح حفظ قرآن چگونه است؟ / دلیل وجود آیات متشابه در قرآن چیست؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396پرسش-تفكّر و تدبّر در قرآن، چه میزان اهمیت دارد؟قرآن كتابى است كه شكوفایى پیام ها و معارف آن، در پناه اندیشیدن است.

«تفكر» عبارت است از: بكار بردن فكر براى كشف مجهولات و پاسخ به سؤالات است. قرآن در این زمینه مى فرماید:


«وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ»123

 «وحى آسمانى را بر تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى و شاید آنان تفكر كنند»


پس انتظار آن است كه انسان، آیات قرآن را در كنار بیانات پیامبر صلى الله علیه و آله و سنت قرار داده، در آنها بیندیشد و مجهولات خود را مرتفع سازد؛ زیرا تنها در سایه تفكر در آیات است كه بسیارى از سؤالات اساسى انسان، پاسخ داده مى شود. قرآن به پیامبر صلى الله علیه و آله مى فرماید:


«قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی»124

 «بگو این راه من است كه با بصیرت تمام، من و پیروانم را به سوى خدا، 

دعوت مى كنم»


آیات قرآن، از معارف و دستورهایى سخن مى گوید؛ از مسئولیت هاى انسان و نظام پاداش و جزا مى گوید و عواقب مثبت و منفى رفتارش را متذكر مى شود. اما تدبر در آیات قرآن؛ یعنى، توجه به عواقب و لوازم آیات و آثار مترتب بر عمل كردن یا نكردن بر مقتضاى آن، با این تدبر است كه دل و قلب انسان، از بشارت هاى قرآن بهره مى گیرد و تهدیدهایش در او مؤثر مى افتد. قرآن 

در این زمینه مى فرماید:


«أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها»125

 «آیا در آیات الهى تدبر نمى كنند یا آنكه بر دل آنها قفل زده شده

 (و راه نمى افتد)»


در روایات نیز ثواب تدبّر در آیات قرآن، از قرائت آن بیشتر معرفى شده است:

«لا خیر فى قرائة لیس فیها تدبر»126

 [آگاه باشید كه ]خیرى در تلاوت قرآن بدون تدبّر آن وجود ندارد»


در این باره توجه به چند نكته، لازم است:

1. الهى بودن قرآن بدون «تدبر در آن» معلوم نخواهد شد:

«أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا 

فِیهِ اخْتِلافاً كَثِیراً»127


2. بدون تدبر در قرآن، نمى توان از ذخایر بى كران و پر خیر و بركت كلام 

خدا بهره اى جست.


3. تدبّركننده در قرآن با تمام وجود، در جاى جاى قرآن، حضور خدا را حس مى كند و دل و جانش را از نور خدا سرشار مى نماید.128

: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : تفكّر و تدبّر در قرآن، چه میزان اهمیت دارد؟ / آیا ثواب قرائت برخى از سوره ها كه ثواب ختم قرآن دارد، ما را از ختم قرآن بى نیاز میكند؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396


پرسش-مصادیق روایت «قرآن بخوان و بالا برو» چه كسانى اند؟امام صادق علیه السلام مى فرمایند: 

«هر كس در حال جوانى، قرآن بخواند و با ایمان هم باشد...» 

به او گفته مى شود: 

«بخوان و یك درجه بالا برو»
سپس به قرآن مى گویند: آیا آنچه تو خواستى به او رساندیم و تو را خشنود كردیم؟ مى گوید: آرى».121
از دیگر مصادیق روایت مذكور، حافظان حقیقى قرآن اند. بدین معنى كه اگر رفتار انسان با آیات الهى همخوانى داشته باشد، قرآن و مفاهیم آن با گوشت و خون او آمیختگى مى یابد. چنین انسانى به طور طبیعى هنگام تلاوت قرآن یك نوع تخاطب و هم سخنى را با خداى خویش خواهد یافت.

 رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده اند:

«در روز قیامت، قرآن به انسان گوید: منم كه شب تو را به بیدارى به پایان بردم، روزهاى داغ تو را به تشنگى به سر آوردم و آب دهانت را خشك كردم و اشكت را روان ساختم [اكنون] هر كجا بروى، من هم با تو باشم... آنگاه به او گفته شود: بخوان و بالا برو. سپس هر یك آیه كه بخواند، یك درجه بالا مى رود»122.


به عبارت دقیق، قرآن خواندن و بالا رفتن در آخرت، تجسّم عینى حقیقت عمل در این دنیا است و با توجه به اینكه حفظ قرآن مراتبى دارد و مرتبه عالى آن، حفظ و محافظت در همه ابعاد است، میزان ترقّى در آن عالم نیز متناسب با مراتب حفظ است. بنابراین كسى كه روح و حقیقت قرآن را حفظ كرده و آن را با جان و دل آمیخته و مورد فهم و عمل قرار داده است، مراتب بسیار بالایى را كسب خواهد كرد. و همچنان كه خواندن و عمل كردن به آیات قرآن در دنیا، انسان را از نظر روحى و معنوى بالا مى برد؛ در قیامت نیز این واقعیت در ارتقاى به مقامات والاى بهشت، تجلى مى یابد.


: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی، آیا اگر كسى قرآن را حفظ كند و بعد آن را فراموش نماید، گناه کرده است؟ / مصادیق روایت «قرآن بخوان و بالا برو» چه كسانى اند؟، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396


پرسش-آیا ثواب قرائت برخى از سوره هاى قرآن ـ كه به اندازه ختم قرآن ذكر شده است ـ انسان را از ختم قرآن بى نیاز مى كند؟در این باره اشاره به چند نكته شایان توجه است:
1. ثواب ها براساس لطف و تفضل از سوى خداوند است و نیازى نیست كه تساوى در آن ملاحظه شود؛ برخلاف كیفرها كه باید عدالت در آن رعایت گردد.


2. این گونه روایات كه بیانگر ثواب بسیار براى یك كار نیك است ـ بر فرض صحت ـ به جهت تشویق مردم و ترویج یك فرهنگ هدایتگر در جامعه است؛ یعنى، اگر چنین كارهاى پسندیده به طور مستمر به وسیله افراد جامعه انجام پذیرد، شایسته چنان ثواب هاى فراوان از سوى خداوند است. به ویژه آنكه صفت رحمت خداوند، غالب است و در لطف و بخشش به بندگان هیچ گونه بخل و محدودیتى ندارد. از این رو، این گونه روایات براى ایجاد انگیزه انجام كارهاى خیر است؛ نه آنكه انگیزه عمل به كارهاى بزرگ و گسترده را در میان مؤمنان از بین ببرد.


3. روایات مربوط به ثواب قرائت سوره ها، همگى داراى اسناد صحیح و معتبرى نیست.


4. برخى از سوره ها كه فراوانى ثواب تلاوت براى آنها ذكر مى شود، به تناسب تدبّر و عمل به آنها مى باشد.120


5. برخى از پیام ها و محتواهایى كه در سوره اى خاص وجود دارد، نقشى كلیدى در عمل كردن و باور به محتواى دیگر سوره هاى قرآن دارد؛ به گونه اى كه با پذیرش و ایمان به آن، پذیرش و باور نسبت به دیگر سوره ها حاصل مى شود. قرآن گاه مطلبى را به طور اجمال و كلى در جایى مطرح كرده و سپس تفصیل آن را در چندین سوره بیان مى كند؛ براى مثال عصاره قرآن در سوره حمد است و به عنوان كلید پذیرش تمام معارف قرآن مطرح شده است و مجموعه توحید ذاتى، صفاتى و افعالى خداوند و تنزّه كامل او در سوره «اخلاص» آمده است. به عبارت دیگر بعضى از سوره ها، مواضع اصولى اسلام است كه در دیگر سوره ها به تبیین و تفصیل آن پرداخته مى شود.


6. علت فضیلت یافتن یك سوره، گاهى با شرایط خاص فرهنگى و اجتماعى ارتباط دارد؛ یعنى، روایتى از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله یا ائمه اطهار علیهم السلام در فضیلت سوره اى و آیه اى وارد شده، كه تكرار آن در میان مردم به حفظ كیان اندیشه و عقیده جامعه كمك فراوانى مى كند و یا در زنده ماندن برخى رخدادهاى مهم اسلامى تأثیر بسزایى دارد.


7. آنچه اهمیت دارد «پایدارى ثواب» و عمق بخشى به «نورانیت» كار خیر در دل و جان است. تلاوت قرآن به طور پیوسته، نورانیت را در دل و جان عمق بیشترى مى دهد، به همین جهت بیشتر روایاتى كه براى ثواب برخى سوره ها آمده؛ شرط آن را تلاوت هر شب و یا تكرار آن را به تعداد خاصى قرار داده است.


8. مقصود از روایت هایى كه آثار خاصى را براى برخى از اعمال ذكر كرده اند این نیست كه فلان عمل «علت تامه» آن اثر است؛ بلكه مقصود «اقتضا»ى اثر است. 

«علت تامه» مجموع علل مؤثر بر یك چیز با رفع تمام موانع است. تأثیر چنین علتى بر معلول حتمى و ضرورى است و به هیچ وجه تخلف بردار نیست. در حالى كه «مقتضى» یكى از شرایط مؤثر بر یك پدیده است كه در صورت فقدان موانع مى تواند اثر كند ولى اگر مانعى بر سر راه آن قرار گیرد توان تأثیر ندارد.


در پایان اشاره به یك اصل مهم شایان توجه است؛ كه «جایگزین» هم مانند «بَدَل» مى باشد و از برخى جهات مانند «اصل» است. اما تمامى حقیقت و آثار «اصل» را ندارد. چنان كه زینت آلات بدلى، از نظر زیبایى ظاهرى مانند طلاى اصل مى باشد اما از نظر پایدارى و ارزش واقعى، همانند طلاى اصل نیست.


بدیهى است تلاوت تمامى آیات قرآن داراى آثار بسیار فراوان علمى، معنوى مى باشد كه با خواندن یك یا چند سوره تمامى آن بركات حاصل نخواهد شد. اما برخى از آثار مانند ثواب تفضلى را چه بسا خواهد داشت.


: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : کتاب قرآن شناسی، تفكّر و تدبّر در قرآن، چه میزان اهمیت دارد؟ / آیا ثواب قرائت برخى از سوره ها كه ثواب ختم قرآن دارد، ما را از ختم قرآن بى نیاز میكند؟، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396پرسش-هنگام تلاوت قرآن چه آدابى را رعایت كنیم تا بیشترین بهره را ببریم؟آیا خواندن ترجمه فارسى قرآن هم ثواب دارد؟


براى تلاوت قرآن، آداب خاصّى هست كه به بعضى از آنها با استفاده از آیات و روایات اشاره مى شود:


1.
در حال طهارت و با وضو به تلاوت قرآن بپردازید.


2. در حالى كه مسواك كرده اید قرآن را تلاوت كنید.


3. با صوت زیبا تلاوت كنید.


4. با جَهر متوسّط بخوانید؛ نه با صداى آهسته باشد و نه با صداى بسیار بلند.


5. در حال تلاوت، با اَدَب و با طمأنینه و رو به قبله باشید؛ چه نشسته و چه ایستاده و اگر نشسته مى خوانید، تكیه نكنید.


6. از روى «مصحف» تلاوت كنید، كه نگاه در «مصحف» و تلاوت از روى آن آثار خاصّى دارد اگرچه آیات را حفظ باشید.
در روایتى از رسول اكرم صلى الله علیه و آله نقل شده است:

«لیس شى ء أشدّ على الشّیطان من القرائة فى المحصف نظراً»114

 «چیزى براى شیطان سخت تر و كوبنده تر از تلاوت قرآن نیست، آن هم از روى مصحف و با نگاه كردن در آن»


7. قبل از شروع بگویید: «أستعیذ باللّه السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم»؛ «به خداوند شنوا و دانا، از شیطان رانده شده پناه مى برم» و یا بگویید: «أعوذ باللّه السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم» و بعد بگویید: «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم». سپس تلاوت را شروع كنید، تا با عنایت خداى متعال از دخالت هاى شیطانى در نفس خود محفوظ بمانید. قرآن مى فرماید:
«فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ»؛ «وقتى قرآن را تلاوت مى كنى، پناه ببر به خداى متعال از شیطان مطرود. البته شیطان را بر آنانى كه ایمان آورده و به پروردگارشان توكل مى كنند، تسلّط و سیطره اى نیست».115


8. ترتیل را مراعات كنید؛ قرآن، خطاب به رسول اكرم صلى الله علیه و آله مى فرماید:
«وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً»116

 «و قرآن را با ترتیل مناسب آن بخوان»
امام موسى بن جعفر از پدران بزرگوار خود نقل مى كند: از رسول اكرم صلى الله علیه و آله در خصوص آیه «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً» سؤال شد و آن حضرت در توضیح و تفسیر آیه فرمود:

 «بیّنه تبیاناً و لاتنثره نثر الرّمل، و لا تهذّه هذا الشعر، قفو عند عجائبه، و حرّكوا به القلوب، و لا یكون همّ أحدكم آخر السّورة»117

 «قرآن را روشن و واضح تلاوت كن و حروف و كلمات آن را جدا از هم و پراكنده مساز، مانند پراكنده ساختن دانه هاى ریگ از یكدیگر، و آن را سریع و تند تلاوت نكن، همانند تند خواندن شعر. وقتى به عجایب قرآن مى رسید، توقف كنید و به تدبّر و تأمّل بپردازید و با تلاوت آن دل ها را به حركت آورید و با شتاب و بى تأمّل نخوانید؛ به نحوى كه بخواهید زود به آخر سوره برسید»


9. به هنگام تلاوت قرآن، به چیز دیگرى فكر نكنید و متوجه آیات قرآن باشید.


10. در آیات قرآن تدّبر كنید كه در این صورت، از انوار، هدایت ها، حقایق، معارف و دقایق و اسرار قرآن كریم، به اندازه خود بهره مند خواهید شد.
تلاوتى كه در آن تدبّر نباشد، آن طور كه شایسته است، فایده اى نخواهد داشت. البته این بدان معنا نیست كه اگر كسى اهل تدبّر نباشد و یا معانى آیات را حتّى در حدّ ترجمه نداند، از تلاوت قرآن بهره اى نخواهد برد! چنین كسى هم با مراعات قسمتى از آداب تلاوت، بهره خود را خواهد برد.


11. حقّ آیات را مراعات كنید؛ به این معنا كه به هنگام تلاوت قرآن، وقتى از رحمت و بهشت یاد مى شود، خود را از آن رحمت محروم نبینید و وقتى به آیات عذاب و آتش و سخط و غضب مى رسید، بترسید و به خداى متعال پناه ببرید كه از اهل عذاب و آتش نباشید و مشمول سخط و غضب نگردید. وقتى به آیات تكبیر، تعظیم، تسبیح و تحمید مى رسید، به تكبیر، تعظیم، تسبیح و تحمید حقّ بپردازید. هنگامى كه به آیات استغفار و طلب عفو و بخشش مى رسید، استغفار كنید و طلب عفو و مغفرت نمایید. آنجایى كه به ذكر صالحان مى رسید، از خدا بخواهید شما را نیز از آنان و در جمع آنان قرار دهد و آن گاه كه به ذكر اهل طغیان و غفلت مى رسید، از خدا بخواهید كه شما را از ورود به جمع آنان حفظ كند.
امام صادق علیه السلام فرمود:

«اذا مررت بآیة فیها ذكر الجنّة فاسأل اللّه الجنّة، و اذا مررت بآیة فیها ذكر النّار فتعوّذ باللّه من النّار»118

 «به هنگام تلاوت قرآن وقتى به آیه اى رسیدى كه در آن ذكر بهشت شده است، از خدا بهشت را بخواه، و وقتى به آیه اى رسیدى كه در آن ذكر آتش به میان آمده است، به خدا پناه ببر از آتش»


در پایان تذكر این نكته بایسته است كه هر چه مى توانید در تلاوت قرآن و مراعات آداب آن، جدّیّت داشته باشید و این امر را مهم بشمارید و بدانید كه هر چه در تلاوت قرآن بكوشید و با آن وحدت یابید؛ به همان اندازه به «حقیقت نورى قرآن» نزدیك شده و در نتیجه «حقیقت نورى خود» را خواهید یافت؛ زیرا «حقیقت نورى انسان» از «حقیقت نورى قرآن» و مرتبه اى از مراتب آن است و این سرّ براى اهل آن معلوم، و از نا اهلان محجوب است.
«حقیقت قرآن» تجلّیات حقّ است كه در وراى این الفاظ و مفاهیم ظاهرى بوده و در كتاب مكنون و نزد حضرت محبوب است:

«وَ إِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتابِ لَدَیْنا لَعَلِىٌّ حَكِیمٌ»119

 «و همانا كه آن در كتاب اصلى به نزد ما سخت والا و پر حكمت است»

در عین حال، با همین الفاظ و مفاهیم، ظاهر و متجلّى است. آن كه از «حقیقت قرآن» دور مانده، از «حقیقت خود»دور گشته و از حضرت محبوب، محجوب مانده است.


اما اصرار بر تلاوت قرآن به زبان عربى، دلایل متعددى دارد، از جمله:
1. ایجاد زبانى مشترك در میان همه پیروان و در واقع فراهم سازى نوعى وحدت و پیوند بین الملل دینى، باعث تأكید بر قرائت و حفظ زبان عربى شده است.


2. روح و محتواى هر پیام و سخنى در قالب زبان خاص خود، عمیق تر درك مى شود تا زمانى كه به زبان هاى دیگر برگردانده شود و قرآن كه داراى مضامین بسیار بلند و عالى است، هرگز قابل ترجمه دقیق و كامل به هیچ زبانى نیست. فرق بین قرآن و ترجمه هایش، همان فرق بین كتاب الهى و بشرى است.


بنا بر آنچه گفته شد، تلاش و همت ما باید بر آن باشد كه تلاوت قرآن را به زبان عربى پیگیرى كنیم و هر چه بیشتر با ترجمه آن آشنا شویم. حتى اگر كمتر بخوانیم؛ بهره ما بیشتر خواهد بود و كم كم تسلط ما بیشتر خواهد شد.


: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : آداب تلاوت قرآن را بیان کنید؟ آیا خواندن ترجمه فارسى قرآن هم ثواب دارد؟ / آیا تفسیر نمادین و سمبلیك از قرآن صحیح است؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396پرسش-چگونه مى توان استخاره كرد و شرایط آن چیست؟«استخاره»
در لغت، به معناى طلب خیر از خداوند متعال است كه دانا به امور و عواقب كارها است. در كنار این معنا، گاهى استخاره به معناى نوعى قرعه در هنگام تحیّر است كه همراه با دعا و درخواست از خداوند متعال به كار برده مى شود. این نوع استخاره معمولاً با تسبیح و قرآن انجام مى شود.
در روایات، استخاره به معناى طلب خیر از خداوند متعال، بسیار مورد سفارش قرار گرفته است، و ائمه اطهار علیهم السلام، شیعیان را ترغیب كرده اند كارهاى خود را بر اساس استخاره انجام دهند.
امام باقر علیه السلام فرموده است: 

«كُنَّا نَتَعَلَّمُ الاِسْتِخَارة كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَه مِنَ الْقُرْآنِ»107

 «ما استخاره را آموزش مى دهیم، همان گونه كه سوره قرآن را آموزش مى دهیم».
روایت دوم تصریح دارد كه پس از طلب خیر از خداوند متعال، هر اتفاقى كه براى استخاره كننده بیفتد، مى بایست از آن راضى باشد.
امام صادق علیه السلام نیز فرموده است:

«... مَا أُبَالِى إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَى أَیِّ جَنْبِی وَقَعْتُ»108

 «... آن گاه كه استخاره كردم، باكى ندارم كه چه بر من واقع مى شود».
دلیل آن را بایست در این نكته جست و جو كرد كه استخاره كننده، خود را به خدا سپرده و خداوند متعال نیز به خیر او آگاه تر است. بنابراین در صورت عمل بر اساس استخاره، هر اتفاقى كه بیفتد، باید ایمان داشته باشد كه خیر او در آن بوده است.
روش هاى استخاره:
از آنجا كه معناى اصلى استخاره، طلب خیر از خداوند متعال است، بهترین روش آن، دعا است؛ زیرا در حقیقت استخاره نوعى دعا و طلب خیر از پیشگاه خداوند متعال است كه دانا به همه كارها و اسرار است و خیر و شرّ ما نیز در دست او است. دعاهاى متعددى براى استخاره نقل شده از جمله:


1. امام باقر علیه السلام مى فرماید: «من هرگاه در كار مهمى اراده استخاره دارم؛ در حال نشسته صد بار با دعاى زیر، از خدا طلب خیر مى كنم. اما براى خرید چیزى و كارهاى شبیه آن سه بار این دعا را در حال نشسته مى خوانم:
«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كَذَا وَ كَذَا خَیْرٌ لِى فَخِرْهُ لِى وَ یَسِّرْهُ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِى فِى دِینِى وَ دُنْیَاىَ وَ آخِرَتِى فَاصْرِفْهُ عَنِّى إِلَى مَا هُوَ خَیْرٌ لِى وَ رَضِّنِى فِى ذَلِكَ بِقَضَائِكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لاَ أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لاَ أَقْدِرُ وَ تَقْضِى وَ لاَ أَقْضِى إِنَّكَ عَلاَّمُ الْغُیُوب)»109.


2. در صحیفه سجادیه آمده است:

«اللَّهُمَّ إِنِیِّ أَسْتَخِیرُكَ بِعِلْمِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ لِی بِالْخِیَرَةِ؛ وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الاِخْتِیَارِ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِیعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَیْتَ لَنَا وَ التَّسْلِیمِ لِمَا حَكَمْتَ فَأَزِحْ عَنَّا رَیْبَ الاِرْتِیَابِ، وَ أَیِّدْنَا بِیَقِینِ الْمُخْلِصِینَ. وَ لَا تَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَیَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ، وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ، وَ نَجْنَحَ إِلَى الَّتِى هِیَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِیَةِ؛ حَبِّبْ إِلَیْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، وَ سَهِّلْ عَلَیْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ؛ وَ أَلْهِمْنَا الِانْقِیَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَیْنَا مِنْ مَشِیَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لاَ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لاَ نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لاَ نَتَخَیَّرَ مَا كَرِهْتَ. وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِى هِیَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِیراً، إِنَّكَ تُفِیدُ الْكَرِیمَةَ، وَ تُعْطِى الْجَسِیمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِیدُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ».110


استخاره با قرآن
یكى از روش هاى استخاره، استخاره با قرآن است. در روایات به این نوع روش نیز در كنار روش هاى دیگر اشاره شده است.
در روایتى آمده است: الْیَسَعِ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُرِیدُ الشَّیْءَ وَ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ فَلَا یُوَفَّقُ فِیهِ الرَّأْیُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ: «افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»111؛ الیسع قمى مى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض كردم: كارى مى خواهم انجام دهم و در آن كار از خدا نیز استخاره مى كنم؛ اما به نظر ثابتى موفق نمى شوم. آن حضرت فرمود: «قرآن را بگشا و به نخستین آیه كه مى بینى نگاه كن و آن را بگیر كه اگر خدا بخواهد [خیر تو در آن است]».
اما درباره چگونگى فهم خیر از آیات قرآن، دعاهاى مختلفى وارد شده كه یكى از آنها به پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله منسوب است. آن حضرت مى فرماید: هنگامى كه خواستى به كتاب خدا استخاره بزنى و از تحیّر بیرون بیایى، سه بار سوره اخلاص (توحید) را بخوان و سه صلوات بر پیامبر اكرم و آل او بفرست و سپس این دعا را بخوان:

«اللَّهُمَّ إِنِّى تَفَألْتُ بِكِتَابِكَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَیْكَ فَأَرِنِى مِنْ كِتَابِكَ مَا هُوَ الْمَكْتُومُ مِنْ سِرِّكَ الْمَكْنُونِ فِى غَیْبِكَ».
سپس قرآن را باز كن و بدون اینكه خطوط و صفحات را بشمارى، از خط اول عاقبت كار را بخوان.112


استخاره با تسبیح
براى استخاره با تسبیح مشهور آن است كه: بعد از نیت، حداقل سه بار صلوات و یك بار حمد و سه مرتبه سوره اخلاص و چند مرتبه «استخیراللّه برحمته»؛ «از رحمت خدا طلب خیر مى كنم» را بگویید و بعد یك قبضه از دانه هاى تسبیح را به دست گرفته و دو تا دو تا بشمارید. اگر یك عدد باقى ماند، «خوب» و اگر دو تا ماند «بد» است.


پنج نكته درباره استخاره
درباره استخاره و روش آن، رعایت پنج نكته ضروررى است:


1.
استخاره هیچ گاه جاى اندیشه و مشورت را نمى گیرد؛ بلكه استخاره پس از اندیشه و مشورت است؛ یعنى، هر كارى را كه مى خواهیم انجام بدهیم، ابتدا باید درباره آن بیندیشیم و سود و زیان آن را بسنجیم. در مرحله دوم با كسانى كه در آن موضوع صاحب نظرند مشورت كنیم و آن گاه یكى از دعاهاى استخاره را تلاوت كنیم و اگر تحیّر ما برطرف نشد، با قرآن استخاره كنیم.


2. به رغم اینكه امروزه، استخاره با قرآن رواج بیشترى دارد؛ اما بهترین راه و روش استخاره، قرائت دعاهاى استخاره است. در استخاره با قرآن نیز باید دقت كرد كه هركس حق ندارد فهم خود را بر قرآن تحمیل كند و بر اساس برداشت خود از قرآن و آیات آن عمل نماید. بهتر است در استخاره با قرآن، از علماى آشنا با قرآن، كمك گرفت تا خداى ناكرده دچار اشتباه در فهم قرآن و تحمیل آنها به قرآن نشویم؛ زیرا الهام گیرى از آیات قرآن، كار آسانى نیست و نیاز به كسانى است كه آگاهى و آشنایى تخصصى نسبت به قرآن دارند. پس نمى توان به خوب و بدى كه در بالاى بعضى از قرآن ها نوشته شده اعتماد كرد.


3. خواندن دعاى استخاره براى هر كارى توصیه شده است؛ زیرا خیر ما به دست خداوند متعال است و ما در هر كارى، باید خیر خود را از او بخواهیم. در این صورت استخاره با قرآن، نباید به صورت عادت و روش دائمى درآید و جایگزین اندیشه و مشورت و تحقیق شود.


4. همان گونه كه در انجام دادن واجبات و ترك محرمات، استخاره نباید كرد؛ در كارهایى كه عقل آنها را تأیید مى كند و همه شواهد و قرائن به خوبى آن گواهى مى دهند نیز نباید استخاره كرد. به عبارت دیگر استخاره، نظیر قرعه اى است كه به دنبال بررسى هاى همه جانبه و عدم كشف راه صحیح، انجام مى شود و هیچ گاه نقش اصلى را در تعیین وظایف و درستى یا خطاى راه ها ایفا نمى كند.


5. استخاره به معناى طلب خیر از خداوند متعال است؛ اما تفأل به معناى فهم عاقبت كارها است. به این دلیل در روایتى از تفأل زدن به قرآن نهى شده است: «عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لاَ تَتَفَألْ بِالْقُرْآنِ»113؛ «امام صادق علیه السلام مى فرماید: به قرآن تفأل نزنید».
بر این اساس فهم عاقبت امور و استنباط آن، تنها بر اهلش میسر است و هر كسى نمى تواند از قرآن به چنین استنباطى برسد؛ زیرا اگرچه استنباط عاقبت از آیات قرآن، براى كسى كه اهلش باشد امكان دارد، اما همه كس را بدان راه نیست. پس اكثریت مردم در همان حد استخاره با قرآن، باید توقف كنند و اهل معرفت مى توانند به عواقب امور نیز پى ببرند.


: برگرفته از 

کتاب قرآن شناسی(جلد دوّم)

مؤلف: صالح قنادى با همكارى جمعى از محققان

نوع مطلب : چگونه مى توان با قرآن استخاره كرد و شرایط آن چیست؟ / منشأ پیدایش اختلاف در تعداد آیات چیست؟، کتاب قرآن شناسی، 
برچسب ها : کتاب قرآن شناسی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396


( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات